Preiļu novada domes ārkārtas sēde 3. februārī

03.02.2022 10:00

Preiļu novada domes ārkārtas domes sēde notiks 2022. gada 3. februārī plkst. 10.00, Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, 2.stāva zālē.

Darba kārtība :

1. Par saistošo noteikumu „ Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021. gada 6. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu.
2. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajam atklātu projektu iesniegumu konkursam.
3. Par maksas tarifiem par pakalpojumiem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas internātā.
4. Par saistošo noteikumu “ Par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžetu” apstiprināšanu.

Darba kārtība PDF.

Pēdējās izmaiņas: 02.02.2022.