Svecīšu dienas Sīļukalna, Silajāņu, Stabulnieku, Rušonas, Galēnu un Riebiņu pagasta kapsētās

09.10.2021 — 30.10.2021
Preiļu novads

Pēdējās izmaiņas: 04.10.2021.