Svecīšu dienas Sīļukalna, Silajāņu, Stabulnieku, Rušonas, Galēnu un Riebiņu pagasta kapsētās

09.10.2021 — 30.10.2021
Preiļu novads

Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības noteikumus, 30. oktobrī plānotās svecīšu dienas Riebiņu pagasta kapsētās nenotiks. Aicinām piederīgos šajā laikā sakopt kapu kopiņas un iedegt svecītes aizgājušo tuvinieku piemiņai.

Pēdējās izmaiņas: 21.10.2021.