Apmācības amatniekiem projekta “Crafts” ietvaros

17.08.2021 — 18.08.2021
Rēzeknes novads, Lūznava

Latgales plānošanas reģions projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, ietvaros organizē bezmaksas apmācības esošiem un topošiem amatniekiem, mājražotājiem un mazajiem uzņēmējiem.

Apmācības ir divas dienas ilgas.

2021. gada 17. un 18. augustā Rēzeknes novada Lūznavas pagastā, “Lūznavas muižā”.

Apmācībās lektori stāstīs par:

  • “Sociālo mediju loma un to izmantošana amatniecības produktu popularizēšanai”,
  • “Sevis prezentēšana (etiķete, koptēla veidošana)”,
  • “Mūsdienīgs dizains tradicionālajos amatniecības produktos (t.sk. iepakojums).

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc pieteikties apmācībām Lūznavā aicinām līdz 13.augustam pie projekta vadītājas Natālijas Kurakinas, sūtot dalībnieku kontaktinformāciju uz e-pasu: natalija.kurakina@lpr.gov.lv, tel. 28352225.

Tiks ievērotas visas valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības!

Ar sīkāku informāciju par projektu var iepazīties šeit: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/crafts/#.YPatl-gzZPY

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājaslapa ir www.latruscbc.eu.

PROGRAMMA

Informāciju sagatavoja

LPR projekta vadītāja

Natālija Kurakina

Pēdējās izmaiņas: 06.08.2021.