Kapusvētki Preiļu novada kapsētās

05.06.2021 — 22.08.2021
Preiļu novads

Aizkalnes pagasts

12. jūnijā plkst. 11.00 Sv. Mise un kapusvētki Jasmuižas kapos
12. jūnijā plkst. 13.00 Bleidenes kapos
20. jūnijā plkst. 15.00 Raipoles kapos
26. jūnijā plkst. 15.00 Gāgu kapos
3. jūlijā plkst. 12.00 Sv. Mise un kapusvētki Daugaviešu kapos

Preiļu pagasts

12. jūnijā plkst. 15.00 Ribuļu kapos
10. jūlijā plkst. 15.00 Ivdrīšu kapos
11. jūlijā plkst. 15.00 Pupāju kapos
17. jūlijā plkst. 12.00 Seiļu kapos
7. augustā plkst. 15.00 Šoldru kapos
8. augustā plkst. 15.00 Dzeņu kapos

Saunas pagasts 

3. jūlijā plkst. 10.00 Aizupiešu kapos
3. jūlijā plkst. 15.00 Pauniņu kapos
4. jūlijā plkst. 15.00 Prīkuļu kapos
10. jūlijā plkst. 10.00 Betišķu kapos
10. jūlijā plkst. 14.00 Lakausku kapos
17. jūlijā plkst. 10.00 Orīšu kapos
17. jūlijā plkst. 12.00 Smelteru kapos
24. jūlijā plkst. 11.00 Skuteļu kapos
7. augustā plkst. 10.00 Anspoku kapos

Pelēču pagasts

5. jūnijā plkst. 13.00 Džeriņu kapos
6. jūnijā plkst. 15.00 Solkas kapos
3. jūlijā plkst. 12.00 Sv. Mise Kalupes baznīcā
17. jūlijā plkst. 12.00 Ārdavas kapos
17. jūlijā plkst. 13.00 Krasnagorkas kapos
24. jūlijā plkst. 12.00 Pelēču kapos
24. jūlijā plkst. 13.00 Gornijašu kapos
24. jūlijā plkst. 14.00 Bramaņu kapos

Preiļu pilsēta

31. jūlijā plkst. 15.00 Preiļu jaunajos kapos
1. augustā plkst. 15.00 Preiļu pilsētas kapos
7. augustā plkst. 11.00 Luterāņu draudzes kapusvētki Preiļu pilsētas kapos
22. augustā plkst. 15.00 Preiļu vecajos kapos

Pēdējās izmaiņas: 16.08.2021.