Preiļu novada dome 2021. gada 6. jūlijā rīko otro izsoli par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa A.Upīša ielā 18-3, Preiļos, atsavināšanu

06.07.2021 09:00
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2021.gada 6.jūlijā plkst. 09.00 rīko otro izsoli par nekustamā īpašuma -divistabu dzīvokļa A.Upīša ielā 18-3, Preiļos, atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 05.07.2021. plkst. 12.00 iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 1971,00, nodrošinājums – EUR 197,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, AS SEB banka, kods UNLALV2X kontā Nr.LV08UNLA0026000130630.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Pēdējās izmaiņas: 16.06.2021.