LLKC Preiļu birojs organizē bezmaksas mācības

05.05.2021 — 31.05.2021
LLKC Preiļu birojs

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizēs 56 stundu bezmaksas mācības “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana “.
* Mācības notiks tiešsaistē ZOOM platformā, provizoriski jūnijs, ja tiks nokomplektēta grupa 20 cilvēku sastāvā;
* Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības;
* Mācību dalībniekam jābūt iesaistītam lauksaimniecības nozarē;

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas
(LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas un pieteikšanās pie Jolantas Augšpūles, 26788681 vai jolanta.augspule@llkc.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.07.2021.