Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai

01.03.2021 — 01.04.2021
Preiļu novads

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecības) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā.

Līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem, kas paredz:

  • nodarbinātības veicināšanu – jaunu darba vietu radīšanu,
  • tūristu piesaisti no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm,
  • esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu,
  • līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem,
  • infrastruktūras uzlabošanu.

Projekta konkursa nolikums pieejams, sekojot norādītajai saitei: Konkursa nolikums (PDF)

Projekta pieteikuma veidlapa pieejama, sekojot norādītajai saitei: Pieteikuma veidlapa (PDF)

Projekta atskaites veidlapa pieejama, sekojot norādītajai saitei: Atskaites veidlapa (PDF)

Projekta pieteikumus var iesniegt Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, no 2021. gada 1. marta līdz 1. aprīlim.

 Sīkāka informācija pa tālruni +371 26636243 vai elektroniski ineta.liepniece@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2021.