Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2020./2021. mācību gada interešu izglītības programmās

20.05.2020 — 20.06.2020

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2020./2021. mācību gada interešu izglītības programmās (pulciņos):

Darbnīca „ES PROTU!” – Zīmēšanas pulciņš – KERAMIKA – DIZAINA studija – Vokālā studija „MAZĀS LĀSĪTES” –  MAZMOTO tehniskā jaunrade – Tehniskā modelēšana – LĪDERU skola – Brīvā laika klubiņš „DOMIŅA” – Studija “Maģiskais lukturis” – Pulciņš “Ceļojums”.

AICINĀM VECĀKUS AIZPILDĪT IESNIEGUMUS PAR UZŅEMŠANU PULCIŅOS UN IESNIEGT BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRĀ!

Iesniegumu veidlapas pieejama te: iesniegums (DOC) un Bērnu un jauniešu centrā.

Kontakti tālākai saziņai:

Ja Namiņa audzēknis ir nolēmis TURPINĀT apmeklēt nodarbības arī nākošajā mācību gadā, IESNIEGUMS JĀRAKSTA NO JAUNA.

Pēdējās izmaiņas: 20.05.2020.