26. martā Preiļu novada domes ārkārtas sēde

26.03.2020

PREIĻU  NOVADA  ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2020. gada 26. martā plkst. 15.00
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2. stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

  1. Par saistošo noteikumu nr. 2009/1 „Preiļu novada pašvaldības nolikums” grozījumu apstiprināšanu
  2. Par projekta pieteikuma iesniegšanu Zivju fonda pasākumā

Priekšsēdētāja otrais vietnieks                                                     Klavdija Zarāne

Pēdējās izmaiņas: 26.03.2020.