Dzimtsarakstu nodaļas informācija

24.03.2020 — 09.06.2020

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiks saglabājas iepriekšējais – darba dienās no plkst. 09.30-12.00 un no plkst. 13.00-16.30.

KLĀTIENĒ tiek reģistrēti jaundzimušie un miršanas fakts. Pārējie apmeklētāji tiek lūgti izvērtēt nepieciešamību, zvanīt uz tālruni 65322692, un Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki telefoniski izvērtēs situāciju par apmeklētāju apkalpošanu.

Liāna Loginova-Plivda,
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 19.05.2020.