18. februārī Preiļu KN Tautas deju kolektīvu sadancis “Ceļā uz svētkiem”

18.02.2020

2020. gada 18. februārī plkst. 13:00 Preiļu kultūras namā Tautas deju kolektīvu sadancis “Ceļā uz svētkiem”, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam “Saule vija zelta rotu”.

Piedalās: Aglonas, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi:

Aglonas vidusskolas 1.-3.klašu deju kolektīvs (vad. Dina Stašķeviča)
Aglonas vidusskolas 10.-12.klašu deju kolektīvs (vad. Dina Stašķeviča)
Preiļu 1. pamatskolas 2. klašu deju kolektīvs “Gaida” (vad. Gaida Ivanova)
Preiļu 1. pamatskolas 3. klašu deju kolektīvs “Dancari” (vad. Ilze Broka)
Preiļu 1. pamatskolas 4. klašu deju kolektīvs (vad. Viktorija Kondratjeva)
Preiļu 1. pamatskolas 5.-6. klašu deju kolektīvs “Gaida” (vad. Gaida Ivanova)
Preiļu 1. pamatskolas 7.klašu deju kolektīvs “Dancari” (vad. Ilze Broka)
Preiļu 1. pamatskolas 8.klašu deju kolektīvs “Dancari” (vad. Ilze Broka)
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada Kultūras centra deju kopa “Dancari” (vad. Ilze Broka)
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada Kultūras centra deju kopa “Gaida” (vad. Gaida Ivanova)
Riebiņu novada Galēnu pamatskolas 2.-4.klašu deju kolektīvs (vad. Anna Kupre)
Riebiņu novada Galēnu pamatskolas 5.-7.klašu deju kolektīvs (vad. Anna Kupre)
Vārkavas vidusskolas 3.-4. klašu deju kolektīvs (vad. Elizabete Lāce)

Rīko:   Preiļu novada  bērnu un jauniešu  centrs sadarbībā ar Preiļu novada kultūras centru.

Pēdējās izmaiņas: 14.02.2020.