27. novembra Preiļu novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

27.11.2019

PREIĻU  NOVADA  ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2019.gada 27.novembrī plkst. 8.30
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2.stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par izmaiņām PII “Pasaciņa” štatu sarakstā
 2. Par Ziemassvētku dāvanām
 3. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
 4. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu
 5. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
 6. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
 7. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
 8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
 9. Par zemes nomu
 10. Par telpu nomu
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 12. Par neapdzīvojamo telpu nomas līgumu
 13. Par Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietnieka vēlēšanām
 14. Par Preiļu novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu

Domes deputāts                                                         Juris Erts

Pēdējās izmaiņas: 26.11.2019.