26. novembra Preiļu novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

26.11.2019

PREIĻU  NOVADA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2019. gada 26. novembrī plkst. 11.30
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2. stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

  1. Par saistošo noteikumu Nr. 2009/1 „Preiļu novada pašvaldības nolikums” grozījumu apstiprināšanu
  2. Par Preiļu novada domes noteikumu Nr. 2019/1 “Par balsošanas kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, domes priekšsēdētāja otrā vietnieka,  pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagastu pārvalžu vadītāju amatam izvirzītajām kandidatūrām” apstiprināšanu
  3. Biedrības „Daugavpils 72”  iesnieguma izskatīšana
  4. Biedrības „ES 1”  iesnieguma izskatīšana
  5. Par zemes iznomāšanu
  6. Par izsoles rezultātiem
  7. Par neapdzīvojamo telpu nomas līgumu

Domes deputāts                                                                                    Juris Erts

Pēdējās izmaiņas: 26.11.2019.