18. un 19. novembrī iedzīvotāji laipni aicināti piedalīties “Eiropas Vietējās solidaritātes dienas ar Ukrainu Preiļos” aktivitātēs

18.11.2019 — 19.11.2019

Eiropas Vietējās solidaritātes dienas ar Ukrainu Preiļos/Європейські дні місцевої солідарності з Україною в Прейли
sadarbībā ar Ņižinas pilsētas pašvaldību

Mērķi: informēt vietējos iedzīvotājus par Austrumu partnerības valsti Ukrainu un veicinātu sabiedrības izpratni par attīstības sadarbības un attīstības izglītības jautājumiem; aktīvāk iesaistīt bērnus un jauniešus attīstības sadarbības procesos.

18. novembrī

Plkst. 15.00 Starptautiskā Latvijas-Ukrainas bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa “Roku rokā draugu lokā/ Плi-o-плiч з друзями” Preiļos un Ņižinā izstādes atklāšana Preiļu Mūzikas un mākslas skolā (Raiņa bulvārī 26).

Plkst. 16.00 Konkursa labāko darbu autoru apbalvošana Preiļu novada svinīgajā pasākumā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienai Preiļu novada kultūras centrā (Raiņa bulvārī 28).

19. novembrī

Plkst. 14.00 Tikšanās ar Preiļu novada iedzīvotājiem, pašvaldības darbiniekiem Preiļu NVO centrā, lai pārrunātu abu valstu vēsturi un tradīcijas, kā arī diskutētu par attīstības sadarbības un attīstības izglītības jautājumiem pašvaldību kontekstā.

Plkst. 16.00 Preiļu Mūzikas un mākslas skolā starptautiskā radošā meistarklase bērniem, jauniešiem, pedagogiem un diskusijas par tālāko sadarbību izglītības un radošo mākslu jomā (Raiņa bulvārī 26).

Pēdējās izmaiņas: 14.11.2019.