1 . novembrī Aizkalnes TN vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki “Lai sirds mana dzied”

01.11.2019

1 . novembrī plkst. 20.00 Aizkalnes TN vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki “Lai sirds mana dzied”.

Piedalās draugu kolektīvi no maliņu maliņām.

Ieeja – brīva

Pēdējās izmaiņas: 24.10.2019.