Preiļu novada dome 2019. gada 6. novembrī rīko izsoli par nekustamā īpašuma 0,7 ha platībā “Īves” Preiļu novada Pelēču pagastā atsavināšanu

06.11.2019 10:00
Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19

Preiļu novada dome 2019.gada 6.novembrī plkst. 10.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma-neapbūvētas zemes vienības 0,7 ha platībā “Īves” Preiļu novada Pelēču pagastā  atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai pašvaldības oficiālajā mājas lapā www.preili.lv .

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2019.gada 5.novembrim plkst. 12.00 Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos Izsoles objekta sākumcena – EUR 1300,00. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 10,00, nodrošinājums – EUR 130,00 ,kas maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka līdz 2019.gada 5.novembra plkst. 12.00. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Pēdējās izmaiņas: 08.10.2019.