Preiļu novada dome 2019. gada 21. oktobrī rīko izsoli par kustamās mantas, automašīnas Renault Trafic atsavināšanu

21.10.2019 10:00
Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19

Preiļu novada dome 2019.gada 21.oktobrī plkst. 10.00 rīko izsoli par kustamās mantas, automašīnas Renault Trafic, v/n JG 6553 atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai pašvaldības oficiālajā mājas lapā www.preili.lv .

Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot pa tālruni 26693760.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2019.gada 18.oktobrim plkst. 15.00 Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos Izsoles objekta sākumcena – EUR 6156,00. Nodrošinājums – EUR 616,00 maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 30,00).

Pēdējās izmaiņas: 08.10.2019.