Preiļu novada dome 2019. gada 17. septembrī rīko izsoli par automašīnas Renault Trafic, v/n JG 6521 atsavināšanu

17.09.2019 09:30
Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 24

Preiļu novada dome 2019.gada 17.septembrī plkst. 09.30 rīko izsoli par kustamās mantas, automašīnas Renault Trafic, v/n JG 6521 atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos vai pašvaldības oficiālajā mājas lapā www.preili.lv .

Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot pa tālruni 26693760.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2019.gada 16.septembrim plkst. 16.00 Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos Izsoles objekta sākumcena – EUR 6840,00. Nodrošinājums – EUR 684,00 maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 30,00).

Pēdējās izmaiņas: 04.09.2019.