Preiļu novada dome 2019.gada 24.jūlijā plkst. 09.00 rīko izsoli par kustamās mantas, automašīnas Renault Trafic, v/n JG 6553 atsavināšanu

24.07.2019 09:00

Preiļu novada dome 2019.gada 24.jūlijā plkst. 09.00 rīko izsoli par kustamās mantas, automašīnas Renault Trafic, v/n JG 6553 atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos vai pašvaldības oficiālajā mājas lapā www.preili.lv .

Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot pa tālruni 26693760.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2019.gada 23.jūlijam plkst. 16.00 Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos Izsoles objekta sākumcena – EUR 8550,00. Nodrošinājums – EUR 855,00 maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 30,00).

Pēdējās izmaiņas: 02.07.2019.