30. augustā Saunas TN atpūtas laukumā SAKOPTĀKĀS SĒTAS 40 PASĀKUMS, vakarā – zaļumballe

30.08.2019

30. augustā plkst. 20.00 Saunas TN atpūtas laukumā SAKOPTĀKĀS SĒTAS 40 PASĀKUMS

Plkst. 22.00 VASARAS NOSLĒGUMA ZAĻUMBALLE AR AIGARU KAUPUŽU

Pēdējās izmaiņas: 17.06.2019.