Preiļu novada dome 2019. gada 30. janvārī rīko atkārtotu izsoli par kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISI atsavināšanu

30.01.2019 14:00
Preiļu novada domē Raiņa bulvārī 24, Preiļos (1. stāvs, 3. kabinets)

Preiļu novada dome 2019. gada 30. janvārī plkst. 14.00 rīko atkārtotu izsoli par kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISI, reģistrācijas Nr. HE6775, izlaiduma gads – 2008. atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī 24, Preiļos (3. kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 26693760.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti līdz 29.01.2019. plkst. 16.00 novada domē Raiņa bulvārī 24, Preiļos (1. stāvs, 3. kabinets).

Izsoles objekta sākumcena – EUR 4500,00. Drošības nauda – EUR 450,00  maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 30,00).

Pēdējās izmaiņas: 16.01.2019.