Preiļu novada dome 18. decembrī rīko atkārtotu izsoli par autobusa ISUZU TURQUOISI atsavināšanu

18.12.2018 14:00
Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos

Preiļu novada dome 2018. gada 18. decembrī plkst. 14.00 rīko atkārtotu izsoli par kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISI, reģistrācijas Nr. HE6775, izlaiduma gads – 2008. atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī 24, Preiļos (3.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 26693760.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 03.12.2018. līdz 17.12.2018. plkst. 16.00 novada domē Raiņa bulvārī 24, Preiļos (1. stāvs, 3.kabinets).

Izsoles objekta sākumcena – EUR 6000,00.

Drošības nauda – EUR 600,00  maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Pēdējās izmaiņas: 29.11.2018.