Preiļu novada dome 2019. gada 16. janvārī rīko atkārtotu izsoli par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos atsavināšanu

16.01.2019 14:00
Preiļu novada domē Raiņa bulvārī 24, Preiļos

Preiļu novada dome 2019. gada 16. janvārī plkst. 14.00 rīko atkārtotu izsoli par nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību  37,1 m2 Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos, Preiļu novadā, atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī 24, Preiļos vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 17.12.2018. līdz 16.01.2019. plkst. 12.00 novada domē Raiņa bulvārī 24, Preiļos (1. stāvs, 3.kabinets).

Izsoles objekta sākumcena – EUR 1080,00.

Nodrošinājums – EUR 100,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00 maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Pēdējās izmaiņas: 29.11.2018.