Preiļu novada dome 2018. gada 15. novembrī rīko izsoli par autobusa ISUZU TURQUOISI atsavināšanu

15.11.2018 12:00
Preiļu novada dome, Raiņa bulvārī 24, Preiļos (1. stāvs, 3.kabinets)

Preiļu novada dome 2018.gada 15.novembrī plkst. 14.00 rīko izsoli par kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISI, reģistrācijas Nr. HE6775, izlaiduma gads – 2008 atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -24, Preiļos (3.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 26693760.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 01.11.2018. līdz 15.11.2018. plkst. 12.00 novada domē Raiņa bulvārī – 24, Preiļos (1. stāvs, 3.kabinets).

Izsoles objekta sākumcena – EUR 7500,00.

Drošības nauda – EUR 750,00  maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2018.