9. novembrī Aizkalnes TN Vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki un diskotēka

09.11.2018

9. novembrī plkst. 20.00 Aizkalnes TN Vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki “Dziesmas tinu kamolā”.

Turpinājumā plkst. 22.00 DISKOTĒKA kopā ar DJ MARTINS.

Ieeja: brīva

Pēdējās izmaiņas: 05.11.2018.