Aicinām piedalīties projekta “Politiski represēto piemiņas vietas atjaunošana” prezentācijas pasākumā

23.08.2018

Aicinām  piedalīties projekta “Politiski represēto piemiņas vietas atjaunošana” prezentācijas  pasākumā
2018. gada 23. augustā plkst. 15.00
Preiļu Romas katoļu baznīcā

Aizlūgums un Preiļu novada jauktā skolotāju kora “Latgale” koncerts.

ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam apakšprogrammā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāti 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Preiļos realizēts projekts 17-03-AL21-A019. 2204- 000010 “Politiski represēto piemiņas vietas atjaunošana”. Projekta vadītāja bija Preiļu politiski represēto biedrības “Likteņa ceļš” vadītāja Natālija Rubīne.

Projekta kopējā summa bija 7096,70 EUR, t.sk. 10% līdzfinansējumu piešķīra Preiļu novada dome. Projekta realizācijas laiks tika plānots no 01.04.2018 līdz 01.10.2018. Pateicoties tam, ka SIA “Preiļu celtnieks” un tēlnieks Ivo Folkmanis darbus veica savlaicīgi, projektā plānotās aktivitātes ir pabeigtas. Gan SIA “Preiļu celtnieks” valdes loceklis Egils Stikāns, gan tēlnieks Ivo Folkmanis atzina, ka šis nebija vienkārši  kārtējais darbs, bet ieguldījums lokālās vēstures notikumu, lai arī ļoti skarbu, saglabāšanā un pilsētvides uzlabošanā.

Lielākajā daļā Eiropas II Pasaules karš beidzās 1945. gada 8. maijā, bet Latvijā tas turpinājās līdz pat 1950. gadu vidum. Notika asiņainas kaujas, civiliedzīvotāju slepkavības, aresti, spīdzināšanas, deportācijas. Masveida deportāciju un bezcerības izsauktā nacionālās pretošanās kustība turpinājās līdz pat 1956. gadam. Tas attiecas arī uz mazpilsētu Preiļi. Vecākās paaudzes iedzīvotāji atceras, bet  visi, kuri interesējas par vēstures notikumiem, zina, ka nogalināto nacionālās pretošanās kustības dalībnieku līķi tika atvesti un nomesti pie Preiļu Romas katoļu baznīcas žoga  apskatei un iebiedēšanai. Tuvinieki paslepus viņus apbedīja vecajos kapos, vietā, kur 1992. gada 14. jūnijā iesvētīja Balto krustu. Vieta pie baznīcas palika neiezīmēta.

2003. gada 20. augustā pie Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcas tika uzstādīts tēlnieces Vijas Dzintares veidotais piemineklis visiem izsūtītajiem, bojā gājušajiem novada iedzīvotājiem. Nesakopta palika padomju laikā uzbūvētā siena pretī piemineklim. Apmetums ar katru gadu vairāk tika bojāts, pazudis sienu noslēdzošais tornītis. Nenoliedzami, ka piemiņas vietai bija jābūt sakārtotai un fona sienai ir jāiekļaujas kopējā ansamblī.

Apspriežot abas šīs lietas politiski represēto biedrības valdē, sarunājoties ar arhitektiem Andreju Aņinu un Agniju Mūrnieci, dzima ideja, kura tika realizēta par  projektu konkursā piešķirto finansējumu. Politiski represēto piemiņas vieta Preiļos ir labiekārtota. Bet tas nenozīmē, ka darbs ir pabeigts pilnībā. Politiski represēto biedrība priecātos, ja atrastos uzņēmīgs mūsdienu vēsturnieks un apkopotu arī nogalināto nacionālās pretošanās kustības dalībnieku uzvārdus, kurus iemūžināt nu jau uz atjaunotās sienas. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā šī informācija ir fragmentāra.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.