Folkloras kopai “Naktineica” – 65 darbības gadu jubileja

04.08.2018

Folkloras kopai “Naktineica” – 65 darbības gadu jubileja

4. augustā plkst. 14.00 Saunas pagasta atpūtas laukumā notiks projekta ”Tradicionālo kultūras vērtību iepazīšana” pasākums – 3. folkloras kopu sadziedāšanās ”Cik jauki vosor’s laiceņā”. Pasākuma temats – maize – tās cepšanas tradīcijas, audzētāju, cepēju godināšana, meistardarbnīcas. Projekta inciators – sabiedriskais centrs ”Nianse” sadarbībā ar folkloras kopu ”Naktineica”.

Pasākuma laikā 65 darbības gadu jubileju svinēs  folkloras kopa ”Naktineica”, kas ir viens no vecākajiem folkloras kolektīviem Latvijā. Visi tiek laipni gaidīti – gan kolektīvi, kas vēlas piedalīties muzikālās programmas veidošanā, gan atbalstītāji un skatītāji. 

Folkloras kopa “Naktineica” ir unikāls folkloras kolektīvs, kas jau kopš 1953. gada darbojas  Preiļu novada Saunas pagastā. Sākotnēji tas izveidojās kā Ždanova vārdā nosauktā kolhoza ansamblis, ko vadīja Aleksandrs Vasiļevskis. Tika dziedātas tautasdziesmas, kas raksturīgas šim novadam. Te darbojās teicējas Anna Kaža, Rozālija Giluča, Jadviga Anspoka, Tekla Pastare u.c. Kolektīvs ir piedalījies visos folkloras festivālos “Baltica”, kas notikuši Latvijā. Spilgtākie notikumi kolektīva vēsturē ir piedalīšanās latviešu tautas mākslas dekādē Maskavā 1955. gadā, piedalīšanās starptautiskā folkloras festivālā Ukrainā 1989. gadā. “Naktineica” piedalās arī Dziesmu svētku  folkloras dienās, pasākumos Nacionālajā brīvdabas muzejā, dažādos Preiļu novada, sava un kaimiņu pagastu pasākumos.

Ir notikušas vairākas paaudžu maiņas, bet nav bijuši pārtraukumi kolektīva darbībā. No 1966.-2010. gadam etnogrāfiskā ansambļa vadītājs bija Jānis Teilāns, kura vadībā tika izkopts etnogrāfiskais dziedāšanas stils un saglabātas novada tautasdziesmas. Pašlaik kolektīva vadītāja ir Anita Fedotova. Galvenie darbības virzieni ir tradicionālā muzikālā mantojuma un latgaliešu valodas saglabāšana un tālāknodošana nākamajām paaudzēm.

 

Pēdējās izmaiņas: 03.08.2018.