Satversmes tiesas rīkotā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu izstāde “Mana Satversme”

06.08.2018 — 31.08.2018

“Satversmes tiesa 2017. gada septembrī par godu Latvijas simtgadei un Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) pieņemšanas 96. gadadienai izsludināja skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu. Tajā 6. klašu skolēni tika aicināti iesūtīt zīmējumus par tēmu “Mana Satversme”, savukārt 9. un 12. klašu skolēni – domrakstus par tēmu “Mana Latvija un Satversme”. Konkursa mērķis bija sekmēt uzticību Latvijai un Satversmei, stiprināt skolu jaunatnes valstisko apziņu, rosināt līdzdalību valsts norisēs, kā arī veicināt jauniešu interesi un izpratni par Satversmi.

 Dalībai konkursā pieteicās 47 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. Konkursā tika iesūtīti 124 zīmējumi un 44 domraksti. Ņemot vērā, ka katrs iesūtītais darbs ir unikāls skolēna skatījums uz Latviju un Satversmi tieši šobrīd, kad stāvam uz valsts simtgades sliekšņa, Satversmes tiesa nolēma šos darbus saglabāt Latvijas vēstures lappusēs, tāpēc ir tapusi zīmējumu izstāde un izstādes pavadošais buklets, kurā publicēti 10 aizraujoši domraksti un 53 koši zīmējumi.

Šī izstāde sniedz lielisku iespēju ieviest bibliotēkā Latvijas simtgades svētku noskaņu un veicināt valstisku apziņu Jūsu reģiona iedzīvotājos.”

Prof., Ph.D. Ineta Ziemele Satversmes tiesas priekšsēdētāja

 

Izstāde skatāma Preiļu GB 3. stāvā no 6. līdz 31. augustam.

Izstādes atklāšanas pasākums 6. augustā plkst. 14.00

Izstādes atklāšanas pasākumā piedalās Satversmes tiesas pārstāvis. Iedzīvotājiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par tiesību sistēmu Latvijā, Satversmi, Satversmes tiesu.

V. Jakimova, Preiļu GB BLN vadītāja

 

Pēdējās izmaiņas: 26.07.2018.