Preiļu pilsētas svētku – 2018. gada atklāto pludiņmakšķerēšanas sacensību „Rīta cope”

18.08.2018

Apstiprinu: E.Vaivods

Preiļu novada BJSS direktors.

 

Preiļu pilsētas svētku – 2018. gada atklāto pludiņmakšķerēšanas sacensību

„Rīta cope” nolikums

 

Sacensību mērķis.

            Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.

            Noteikt labākos pludiņmakšķerēšanas speciālistus individuālajā vērtējumā.

 

Vieta un laiks.

            Sacensības notiks 18. augustā Preiļu parka dīķī. Pulcēšanās pilsētas peldvietā.

            Dalībnieku reģistrācija – 6.30 – 6.50.

            Sacensību norises laiks – 7.00 – 11.00.

            Lomu svēršana un rezultātu apkopošana – 11.10 – 11.30.

            Uzvarētāju apbalvošana.

 

Sacensību dalībnieki.

            Dalībniekiem piesakoties jāmin vārds, uzvārds, dzimšanas gads. Sacensību vietā dalībnieki nokļūst ar saviem transporta līdzekļiem.

 

Sacensību noteikumi.

            Sacensības notiks Preiļu parka dīķī starp Daugavpils ielu un gājēju celiņu pie zirgu staļļa. Dalībnieks drīkst makšķerēt ar vienu makšķeri un vienu āķi. Lomā drīkst paturēt visas šajā ūdenskrātuvē noķertās zivis, izņemot līdakas. Aizliegts savu lomu nodot citiem sacensību dalībniekiem. Sacensību dalībnieks, atrodoties pie ūdenskrātuves, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

 

Uzvarētāju noteikšana.

            Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst sportists, kuram lielāks noķerto zivju svars. Ja ir vienāds svars, tad uzvar dalībnieks ar mazāko zivju skaitu.

 

Uzvarētāju apbalvošana.

             I – III vietu ieguvēji ( neatkarīgi no dzimuma ) tiek apbalvoti ar kausiem. Ar kausu tiek apbalvota arī veiksmīgākā makšķerniece – sieviete. Jaunieši ( 2003.g.dz. un jaunāki ) I – III vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām. Preiļu novada domes suvenīri tiks pasniegti pēc tiesnešu ieskatiem.

 

Sīkāka informācija par sacensību norisi pie Preiļu novada pieaugušo sporta pasākumu organizatora Leonīda Valdoņa ( mob.tālr.: 29556446 ).

Pēdējās izmaiņas: 25.07.2018.