Paziņojums par Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016.-2031.gadam (ar 2018. gada grozījumiem) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

07.06.2018

Paziņojums par Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016.-2031.gadam (ar 2018. gada grozījumiem) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Preiļu novada dome informē, ka 2018. gada 31. maija domes sēdē /protokols Nr. 6, 25.§/ tika pieņemts lēmums:

1.         Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai izstrādāto Preiļu novada teritorijas plānojumu 2016.–2031.gadam (ar 2018.gada grozījumiem).

2.         Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2018. gada 7. jūnija līdz 2018. gada 6. jūlijam.

3.         Ar Preiļu novada teritorijas plānojumu 2016.-2031.gadam (ar 2018. gada grozījumiem) var iepazīties un iesniegt priekšlikumus un atzinumus Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos un www.preili.lv vai uz e-pastiem: dome@preili.lv vai sanita.melko@preili.lv., www.geolatvija.lv. Sanāksmes, kurā tiks prezentēti Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumi, norises laiks un vieta: 2018. gada 19. jūnijs plkst. 17.00 Preiļu novada domes Attīstības daļā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (PDF)

Preiļu novada teritorijas plānojums 2016.-2031. gadam (ar 2018. gada grozījumiem)(PDF)

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.