10. jūnijā Preiļu KN Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12. klašu izlaiduma svinīgs sarīkojums

10.06.2018

10. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12. klašu izlaiduma svinīgs sarīkojums

Pēdējās izmaiņas: 16.05.2018.