Preiļu novada dome 15. februārī rīko izsoli par kustamās mantas – autobusa FORD TRANSIT atsavināšanu

15.02.2018

Preiļu novada dome 2018.gada 15.februārī plkst. 14.00 rīko izsoli par kustamās mantas – autobusa FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr. ES 541, šasijas Nr. WDB9024621P725467, izlaiduma gads – 2003., atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 26693760.Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 05.02.2018. līdz 15.02.2018. plkst. 12.00 novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (1. stāvs, 5.kabinets). Izsoles objekta sākumcena – EUR 700,00. Drošības nauda – EUR 70,00  maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.