Novads šodien

Foto: Anatolijs Jakovļevs

Preiļu novadā ietilpst: Preiļu pilsēta, Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Preiļu pagasts un Saunas pagasts.

Novads izveidots 2000. gada 24. oktobrī, apvienojot Preiļu pagastu, Aizkalnes pagastu un Preiļu pilsētu. 2009. gadā Preiļu novadam pievienojās Saunas un Pelēču pagasts.

Preiļu novada teritorijas platība: 364,41 km2

• Preiļu pilsēta 5,2 km2;
• Aizkalnes pagasts 73,3 km2;
• Pelēču pagasts 84,2 km2;
• Preiļu pagasts 79,3 km2;
• Saunas pagasts 122,4 km2.

Lielāko daļu novada teritorijas aizņem: lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 56,8%,

meža zeme – 26,6%, purvi – 4,8%, zeme zem ūdeņiem – 2,7%, zeme zem ceļiem – 2,5%, krūmāji – 2,4%, zeme zem ēkām un pagalmiem – 2,1%, pārējās zemes – 2,1%.

Iedzīvotāju skaits novadā (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.07.2020.): 9 605.

• Preiļu pilsētā: 6 576;
• Aizkalnes pagastā: 525;
• Pelēču pagastā: 660;
• Preiļu pagasts: 998;
• Saunas pagastā: 846.

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.07.2020.):

• Latvieši: 6 465;
• Krievi: 2 587;
• Baltkrievi: 104;
• Poļi: 118;
• Citas tautības: 331.

Preiļu novada ekonomisko bāzi veido 687 (Lursoft dati uz 18.08.2020.) uzņēmumi, no tiem 273 ir zemnieku saimniecības.

Preiļu novadā sekmīgi attīstās lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde, vieglā rūpniecība – trikotāžas izstrādājumu un tekstilizstrādājumu ražošana, kravu pārvadājumi, kokapstrāde, gaļas pārstrāde, tūrisma nozare, kā arī dažādu pakalpojumu sniegšana un pārtikas preču un apģērbu mazumtirdzniecība. 

Piena lopkopības attīstību veicina A/S „Preiļu siers” veiksmīgā darbība. A/S” Preiļu siers” ir viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem, lielākais siera ražotājs un eksportētājs Latvijā. Uzņēmumā nodarbināti līdz 300 strādājošie. Uzņēmums ir lielākais darba devējs, lielākais eksportētājs (95% produkcijas tiek eksportēta), kā arī uzņēmums ar lielāko apgrozījumu novadā.

Otrs lielākais darba devējs novadā ir Dānijas/Latvijas uzņēmums – trikotāžas izstrādājumu ražotājs – SIA „VS Teks”, bet trešais – virsdrēbju ražotājs SIA „Firma JATA”. Abas kompānijas nodarbina vairāk kā 100 strādājošo. Uzņēmumi darbojas ar skandināvu investoru atbalstu.

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2020.