Kā pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai?

Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2022/33 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu
novadā”.

Preiļu novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus līdzfinansējuma saņemšanai īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā. Plašāka informācija ŠEIT

Iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai, lai pievienotos pilsētas komunikācijām pieejama ŠEIT

Pēdējās izmaiņas: 31.01.2023.