Vēsture

Sporta dzīve un organizētas fiziskās aktivitātes Preiļu rajonā sākušas attīstīties jau 50. gadu sākumā. Lielu ieguldījumu sporta sacensību un fizkultūras organizēšanā šajā laika posmā ieguldīja tā saucamie sporta organizatori, kas darbojās katrā kolhozā, katrā organizācijā, katrā iestādē. Lielu uzmanību lietderīgai brīvā laika pavadīšanai veltīja arī komjaunatnes un kompartijas līderi. Sports šajos gados tika atbalstīts valstiskā līmenī (it sevišķi masu sports). Notika gan skolu, gan rajonu, gan republiku, gan PSRS Tautu spartakiādes dažādos sporta veidos.

Preiļu rajonā 50. – 60. gados notika ļoti daudz dažādu sporta sacensību, aktivitāšu. Šajā laikā rajonā attīstījās vieglatlētika, volejbols, basketbols, futbols, riteņbraukšana, slēpošana, bokss, peldēšana, šaušana, šahs, dambrete, galda teniss. Aktīvi spartakiādēs piedalījās skolu (Preiļu 1. vidusskola, Preiļu 2. vidusskola, Aglonas vidusskola un internātskola, kā arī Aglonas mehanizācijas skola), organizāciju (SCO un patērētāju biedrības), kolhozu komandas. Regulāri Preiļu rajona sportisti piedalījās arī Latgales zonas un LPSR sacensībās.


Rajona labākie sasniegumi vieglatlētikas disciplīnās 1956. gadā:

Vīrieši

100m skrējiens

1.E.Šlivka Ļeņina kolhozs 12,1sek.
2.-3.V.Vērdiņš Aglonas vidusskola 12,3sek.
2.-3.K.Dimitrijevs Engelsa v.n. kolhozs 12,3sek.

400m skrējiens

1.D.Šnitovs Aglonas mehanizācijas skola 58,1sek.
2.A.Bulmeistars Preiļu 1.vidusskola 59,3sek.
3.D.Andrejevs Preiļu 2.vidusskola 1:03,0 min.

800m skrējiens

1.A.Greiža Engelsa v.n. kolhozs 2:15,2 min.
2.J.Čipāns Preiļu 1.vidusskola 2:15,4 min.
3.A.Valainis Aglonas vidusskola 2:17,8 min.

1500m skrējiens

1.A.Greiža Engelsa v.n. kolhozs 4:30,0 min.
2.A.Bulmeistars Preiļu 1.vidusskola 4:38,0 min.

Tāllēkšana

1.V.Vērdiņš Aglonas vidusskola 6m 22cm
2.A.Kokins Vārkavas vidusskola 5m 84cm
3.K.Dmitrijevs Engelsa v.n. kolhozs 5m 75cm

Augstlēkšana

1.-2.A.Vaivods Preiļu pilsēta 1m 48cm
1.-2.I.Šakins Vārkavas vidusskola 1m 48cm
3.S.Špoģis Engelsa v.n. kolhozs 1m 38cm

Lodes grūšana

1.A.Vaivods Preiļu pilsēta 10m 23cm
2.E.Pelšs Preiļu 1.vidusskola 9m 19cm
3.K.Dmitrijevs Engelsa v.n. kolhozs 8m 47cm

Diska mešana

1.A.Vaivods Preiļu pilsēta 35m 10cm
2.R.Kalvāns Ļeņina v.n. kolhozs 31m 35cm
3.V.Vērdiņš Aglonas vidusskola 31m 20cm

Šķēpa mešana

1.A.Vaivods Preiļu pilsēta 35m 10cm
2.V.Vērdiņš Agonas vidusskola 34m 00cm
3.S.Špoģis Engelsa v.n. kolhoza 31m 80cm

Arī sieviešu konkurencē notika vieglatlētikas sacensības, taču nav saglabājušies rezultāti.
1957. gada 22. maijā jaunu rajona rekordu 100m skrējienā ar rezultātu 11,5sek. uzstādīja Preiļu 1. vidusskolas skolēns Anatolijs Baranovskis.

Aktīvu sporta darbību un sacensību organizēšanu veica Preiļu rajona Fizkultūras un sporta komiteja un LBSB “Vārpa”. Tā, piemēram, Preiļu rajona 1959. gada spartakiāde notika septiņos sporta veidos: šahā, galda tenisā, šaušanā, riteņbraukšanā, peldēšanā, volejbolā un vieglatlētikā. Šajā spartakiādē vairākus jaunus rajona rekordus vieglatlētikā uzstādīja Preiļu 1. vidusskolas audzēkņi.

60. gadu sākumā tika organizētas sacensības arī svarcelšanā, riteņbraukšanā, rokasbumbā, bet ziemā regulāri notika slēpošanas sacensības, attīstījās ātrslidošana.

1960. gada skolu jaunatnes spartakiāde sīvā cīņā ar Preiļu 2. vidusskolu uzvaru izcīnīja Preiļu 1. vidusskola, bet trešie bija Aglonas internātskola. Labākie sportisti – aglonieši Antons Kokins un Vilis Kārkls, preilieši – Roberts Pauniņš, Veneranda Buka un Lidija Brice.

1960. gadā mūsu rajona sportistu komanda bija labākā pavasara krosā starp lauku rajoniem un izcīnīja Latvijas ĻKJS CK ceļojošo kausu.

Ļoti daudzas sporta dzīves aktivitātes un aktualitātes šajā laikā tika atspoguļotas gan vietējā, gan republikas presē. 1960. gadā Preiļu rajonā bija 58 fizkolektīvi, kas apvienoja 4072 biedrus; rajonā sagatavoti 466 sporta klases (dažāda ranga) sportisti, no tiem visvairāk Preiļu 1. vidusskolā – 71; vieglatlēti labojuši 17 rajona rekordus; rajona izlases komandas 57 reizes piedalījušās republikas, zonas un starprajonu sacensībās dažādos sporta veidos.

1966. gada pavasarī notika BSB “Vārpa” Preiļu rajona 12. konference, kur pārskatu par fizkultūras un sporta darbu rajonā sniedza “Vārpas” rajona padomes priekšsēdētājs.

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2020.