Darbinieku kontaktinformācija

Kontaktinformācija

Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Sandra Sprindža
Labklājības pārvaldes vadītāja
Anita Gāga
Labklājības pārvaldes vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskās darbības jautājumos
Aija Lozda
Lietvede
Marika Teilāne
Klientu apkalpošanas operators
65323200
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Arturs Čodars
Saimniecības pārzinis
Iveta Šņepste
Personāla speciāliste
Pēdējās izmaiņas: 26.09.2022.