Par muzeju

  

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs dibināts 1985. gada 1. janvārī, ir Preiļu novada domes iestāde.

2008. gada 10. septembrī muzejam atkārtoti  izsniegta akreditācijas apliecība Nr. 68A kā apliecinājums valsts atzīta muzeja darbībai.

Muzeja misija: celt iedzīvotāju, īpaši skolu jaunatnes pašapziņu, popularizējot novadā dzīvojošo iepriekšējo paaudžu radītās un laikmeta jaunradītās materiālās un nemateriālās vērtības ar atbilstošu kolekciju, ekspozīciju, izstāžu un izglītojošo pasākumu veidošanu.

Muzeja krājumā 19000 vienības. Tas atspoguļo novada vēsturi, saimniecisko, izglītības un kultūras attīstību, ievērojamu personību lomu dažādos novada un valsts vēstures notikumos.

Preiļi gadsimtu spoguļos, Raiņa bulvārī 28, telefons uzziņām: 65322731 

Skolas Preiļu novadā, Preiļu 1. pamatskolas muzejā  Daugavpils iela 34, ekspozīcijas apskatei pieteikties pa tālruni 65322731, 65322084.

 

 

Pēdējās izmaiņas: 14.08.2018.