Vīru vokālais ansamblis

Vīru vokālais ansamblis dibināts 1996. gadā. Ansambli vada Alberts Vucāns. Ansamblis regulāri piedalās novada un valsts rīkotajās ansambļu skatēs. Ansamblis ir republikas 1999. gada skates laureāts.

Ansambļa repertuārā ir latviešu, latgaliešu tautas dziesmas, latviešu komponistu oriģināldziesmas. Ansamblis intensīvi piedalās visos pilsētas un novada rīkotajos pasākumos, regulāri koncertē, jo klausītāji ir iecienījuši vīru skanīgās balsis un dzirkstoša humora pilno repertuāru.

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2020.