Senioru deju grupa “Brūklenājs”

Pēc Latvijas valstiskuma atjaunošanas un t.s. dzelzs aizkara krišanas 20.gs. b-21.gs. s. cilvēkiem pavērās iespējas ceļot, baudīt citu valstu un tautu kultūras vērtības un tikties ar cilvēkiem. Visā Latvijā gaisā uzvirmoja idejas par Eiropas tautu deju un līnijdeju dejošanu sieviešu kolektīvos un drīz vien kā sēnes pēc lietus īsā laika periodā gandrīz katrā Latvijas pagastā un pilsētā radās dāmu deju kolektīvi.

Preiļos tajā laikā tika dibinātas daudzas nevalstiskās organizācijas. Viena no tām bija ‘‘Mūsmājas”, kurās šūpulis kārts arī “Brūklenājam”. Deju grupas izveidotāja un pirmā vadītāja Anitra Sondore, to vienkārši sauca par dāmu retro deju grupu,  jo sākumā tika dejotas lielākoties senās balles dejas. Gadiem ejot, daudzi Latvijas horeogrāfi, lielākoties, kolektīvu vadītāji, ir radījuši oriģinālas šī žanra deju horeogrāfijas, kuras lieliski papildina arī  šodienas “Brūklenāja” repertuāru.

Kolektīvs izveidojies ar mērķi gados vecākiem un vientuļiem cilvēkiem nodrošināt  fizisku un emocionālu labsajūtu.  Senioru deju var uzskatīt par rehabilitācijas formu, kas palīdz nostiprināt veselību. Darbošanās tajā  veicina savstarpējo saskarsmi un saikni ar sabiedrību, tādējādi samazinot vecāku cilvēku atsvešināšanos no sabiedriskajām norisēm.

Kolektīvs savas pastāvēšanas 16 gados no skaitliski nelielas sieviešu deju grupas ir izaudzis par desmit pāru kolektīvu ar šobrīd jau 4 kungiem. Lielākā dejotāju daļa  pieņēmuši izaicinājumu uzsākt dejotprasmes apguvi jau krietni pusmūžā un lieliski iekļāvušies kolektīvā, lai arī reizēm tas nemaz nav bijis viegli. Kopā ir izdejotas vairāk kā 80 dejas un simtos skaitāmi  koncerti savā novadā un visā Latvijā, ir koncertēts  arī Austrijā un Horvātijā. Pastāvēšanas gados ir izveidojusies noturīga sadarbība un draudzība ar daudziem līdzīgiem kolektīviem visā Latvijā, ar kuriem ir svinēti kopīgi svētki, dejotas kopīgas dejas un braucienos izdziedātas daudzas dziesmas.

Kustību prieks, humors un aktīvs dzīvesveids ir vērtības, kas vieno kolektīva dalībniekus un padara viņu dzīvi krāsainu. Dāmas un kungi, kuru vidējais vecums ir ap 70 gadiem,  mēģinājumos dejo paši savam priekam un  pasākumos cenšas iepriecināt citus.

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2020.