Saunas TN Līnijdeju kolektīvs

Deja ir grācija, emocijas, saskaņa, smaidi, attīstība, dzirksts un burvība. Deja tā ir mīlestība.  Deja – veids kā ļauties emocijām, izdzīvot, piepildīt sevi un izsapņot.  Tā Saunas deju grupu  meitenes raksturo vārdu deja.

Esam Saunas deju grupas meitenes no 2002. gada novembra. Kopā dejojam jau burvīgus 16 gadus. Esam draudzīgas, laipnas, smaidīgas un enerģiskas meitenes. Aktīvi piedalāmies dažādos deju saietos, draudzības vakaros. Kā arī piedalāmies Preiļu novada pasākumos, Saunas pagasta pasākumos un senioru ballītēs.

Ar gadiem deju dalībnieku skaists ir samazinājies, jo Saunas pagastā trūkst dejot gribētāju. Toties kolektīvs vēl pastāv, jo ir palikušas pašas labākās.  Meitenes nebēdā, ka viņas ir tik maz, bet tomēr saka: „ Kopā mums ir labi. Mums ir jautri mēģinājuma vakari, gūstam prieku par katru jaunu deju. Mēs esam tik dažādas, bet kopā – esam viens vesels!”

Dejojam gan latviešu dejas, gan ārzemju hītus.

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2020.