Deju kopa “Gaida”

“GAIDA” – tautas deju kolektīvs no Preiļiem (Latvija) ir dibināts  1985. gadā. Pašlaik vairāk nekā 100 bērni vecumā no 7–19 gadiem ir deju kolektīva sastāvā.

Deju kolektīva vadītāja ir Gaida Ivanova.

Esam jauni, atraktīvi un atvērti dažādām idejām. Piedalāmies gan Latvijas, gan ārzemju deju koncertos, konkursos un festivālos, kur mūsu dejotprasme tiek atzinīgi novērtēta. Esam piedalījušies festivālos Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Ungārijā, Vācijā, Krievijā, Polijā, Baltkrievijā, Čehijā, Slovākijā, Slovēnijā, Turcijā, Itālijā, Dienvidkorejā un Grieķijā. Mēs ar lielāko prieku izpildām gan latviešu, gan cittautu skatuviskās tautas dejas, tāpēc deju repertuārs ir daudzveidīgs. Esam Latvijas XXVI dziesmu un XVI deju svētku laureāti.

Lai mūsu dejotprieks ielīksmo Jūsu sirdis!

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2020.