Baznīcas un draudzes

Preiļu katoļu baznīca
Viens no skaistākajiem arhitektūras pieminekļiem pilsētā. Atļauja šī katoļu dievnama celtniecībai saņemta 1878. gadā. no Vitebskas gubernatora. Baznīca ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis un tajā atrodas 6 valsts nozīmes mākslas pieminekļi. Apskatāmas tādas gleznas kā “Dievmāte altārī “, “Svētā Antona ” glezna. Virs lielā altāra atrodas sudraba votīvplāksne “Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana” -1842. gads. Ievērības cienīgs ir arī krucifikss -18. gs. Tāpat arī ciborija kauss -19. gs. Baznīcas dārzā apskatāms piemineklis Latgales mātei (tēlnieks B.Buls), bet ārpus dārza piemineklis politiski represētajiem (tēlniece V.Dzintare).
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, LV-5301, tālr. 65322041


Preiļu vecticībnieku baznīca  
Visjaunākā baznīca novadā. Draudze dibināta 1906. gadā, baznīca iznīcināta 1963. gadā. 1994. gadā baznīcu sāk celt no jauna un  1996. gadā tā tiek iesvētīta.
Adrese: Jelgavas iela 33, Preiļi, LV-5301, tālr. 26879553, 65335342


Nīdermuižas katoļu baznīca
Adrese: Nīdermuiža, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320


Moskvinas vecticībnieku baznīca
Var apskatīt 200 gadu vecas ikonas, lustras un zvanu. Iespējams dzirdēt vecticībnieku dziedājumus.
Adrese: Moskvina, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301, tālr. 65335342, 26879553


Jasmuižas katoļu baznīca
Adrese: Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305


Jasmuižas (Aizkalne) pareizticīgo baznīca
Adrese: Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305

Pēdējās izmaiņas: 07.03.2022.