Jaunsardzes 2. novada 312. Preiļu vienība

312. Preiļu vienības vadītājs: Valērijs Pastars
e-pasts: Valerijs.Pastars@rjc.gov.lv
tālrunis: 28375152

Vienībā apvienoti Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu jaunieši no 10 līdz 21 gada vecumam. 

Mūsu vienībā uz doto brīdi darbojas 120 jaunsargi un kandidāti (Preiļu grupā – vairāk kā 60 jaunsargi).

Jaunsardzes 2. novads teritoriāli apvieno jaunsargu vienības no Aizkraukles līdz Zilupei un no Alūksnes līdz Subatei. Sanāk visa Latgale, Sēlija un daļa Vidzemes. 

Kā kļūt par jaunsargu? 

Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadiem. Jaunsargam jāprot Latvijas Republikas valsts valoda. 

Jaunietis, kurš vēlas iestāties Jaunsardzē, iesniedz noteikta parauga iesniegumu attiecīgās skolas/vienības jaunsargu instruktoram un kļūst par jaunsargu kandidātu. Jaunsardzē uzņem tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu. Jaunsarga kandidātam tiek noteikts pārbaudes laiks – 3 mēneši. 

Pēc sekmīgi izturēta pārbaudes laika jaunsarga kandidāts svinīgos apstākļos dod solījumu: “Es,(vārds, uzvārds), Latvijas Republikas jaunsargs svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus.” Pēc solījuma pieņemšanas jaunsarga kandidāts tiek uzņemts Jaunsardzē un saņem jaunsarga apliecību. 

Jaunsargu devīze – “Augsim Latvijai.”

Vairāk informācijas par jaunsardzi meklē šeit:
draugiem.lv/jaunsardze,
facebook.com/Jaunsardze,
www.rjc.gov.lv    

Pēdējās izmaiņas: 14.08.2018.