Līdzdalība

Preiļu novada Jaunatnes konsultatīvā padome

Preiļu novada domes Jaunatnes lietu konsultatīvā padome (turpmāk tekstā -padome) ir Preiļu novada domes izveidota pašvaldības institūcija ar padomdevēja tiesībām jaunatnes politikas veidošanā un jaunatnes darba organizēšanā Preiļos.

Padomes uzdevums: analizēt, vērtēt un izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas un stratēģijas veidošanai un īstenošanai Preiļu novadā.

Padomes sastāvā iekļauj pašvaldības speciālistus, kuri veic darbu ar jaunatni, jaunatnes organizāciju un iniciatīvu grupu, vai citu tādu biedrību, nodibinājumu vai uzņēmumu pārstāvjus, kuru darbība saistīta ar jaunatni. Jaunieši vecumā no 13 līdz 29 gadiem veido vismaz 30% no padomes sastāva.

Kandidātus jaunajam padomes personālsastāvam var izvirzīt novada skolu pašpārvaldes un jauniešu centri (jaunatnes organizāciju, iniciatīvu grupu, biedrību un nodibinājumu pārstāvji), vai jebkura pašvaldības, tās institūciju amatpersona vai pašvaldības iedzīvotājs.


Preiļu novada Jauniešu dome

Preiļu novada Jauniešu dome (turpmāk – Jauniešu dome) ir Preiļu novada domes izveidota institūcija, kurā apvienojas Preiļu novada jaunieši, lai nodrošinātu Preiļu novada jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, piedāvātu dažādu jautājumu risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus Preiļu novada domei.

Jauniešu domes darbību koordinē Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI”  (turpmāk – “JC4”)

Jauniešu domes mērķi ir:

  • nodrošināt Preiļu novada jauniešu interešu pārstāvniecību un aizstāvību, veicinot jauniešu personīgo izaugsmi un līdzdalību sociālajās, politiskajās, izglītības, kultūras un sporta norisēs vietējā un valsts mērogā;
  • pozitīvi ietekmēt Preiļu novada jauniešu dzīvi;
  • būt jauniešiem aktuālu jautājumu virzītājiem.

Jauniešu domē darbosies līdz 25 jauniešiem, kuriem tiek piešķirtas balsstiesības. Jauniešu domes sastāvā brīvprātīgi darbojas ne mazāk kā 10 Preiļu novada aktīvie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Personīgos pieteikumus dalībai Jauniešu domē pretendenti var iesniegt jebkurā laikā, elektroniski nosūtot tos uz e-pasta adresi jauniesu.centrs@preili.lv vai iesniedzot JC4.

Jauniešu domes sastāvs tiek apstiprināts ar Jauniešu domes balsojumu un ar JC4 vadītāja rīkojumu. Pirmo Jauniešu domes sēdi sasauc JC4 vadītājs. Turpmākos pretendentu pieteikumus Jauniešu dome izskata un apstiprina 2 (divas) reizes gadā.


Preiļu novada brīvprātīgais darbs

Ja vēlies iesaistīties brīvprātīgajā darbā, sazinies ar Jauniešu centru “ČETRI”.

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2020.