Notikumu ciklogramma

2021. gads

LaiksPasākumsVieta

Janvāris

13.01. 10:00 – 14:30Tiešsaistes konference "X stunda. Barikādēm 30"

Konferenci atklās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, un tā būsskatāma tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas portālā http://www.lsm.lv, kā arī LNB mājaslapā https://lnb.lv/ un Facebook profilā https://www.facebook.com/lnb.lv.

Plašākainformācija un konferences programma: https://lv100.lv/programma/kalendars/konference-x-stunda-barikadem-30/

Februāris

15.02. 11:00 – 13:00Seminārs pašvaldību mūsdienu deju jomas koordinatoriem un kolektīvu vadītājiem
Rīko Valsts izglītības satura centrs. Uzaicinājuma vēstule izsūtīta novada skolām 10.02.2021.
attālināti (karte)
20.02. 09:30 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Folkloras mantojums un mūsdienas - gadskārtu tradīcijas bērnu un jauniešu folkloras kopās attālinātas mācīšanās kontekstā" (2.nodarbība)
Rīko Valsts izglītības satura centrs (VISC)
Tiešsaistē (karte)

Marts

01.03. 11:00 – 15:30Seminārs skatuviskās tautas dejas kolektīvu vadītājiem un virsvadītājiem "Dejas pasniegšanas metodika un aktualitātes koprepertuāra iestudēšanā'
Semināra dalībnieku pieteikšanās elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Zandai Mūrniecei (zanda.murniece@visc.gov.lv, tālr.60001628)  līdz 2021.gada 25.februāra plkst.12.00 ,  norādot semināra dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, darba vietu un  e-pastu (saziņai un semināra apliecības elektroniskai nosūtīšanai).
Tiešsaistē, ZOOM platformā (karte)
08.03. 13:30 – 15:30SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem Tiešsaistē (Preiļu novada BJC) (karte)
20.03. 09:30 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Folkloras mantojums un mūsdienas - gadskārtu tradīcijas bērnu un jauniešu folkloras kopās attālinātas mācīšanās kontekstā" (3.nodarbība) Tiešsaistē (karte)

Aprīlis

13.04. 11:00 – 15:30Seminārs skatuviskās tautas dejas kolektīvu vadītājiem un virsvadītājiem “Dejas pasniegšanas metodika un aktualitātes koprepertuāra iestudēšanā” Tiešsaistē (karte)
21.04. 09:45 – 13:15DALĪBA Dziesmusvētku koordinatoru 8.sanāksmē VISC, tiešsaiste (karte)
21.04. 12:00 – 14:00Informatīvi izglītojošs seminārs pūtēju orķestru diriģentiem VISC, tiešsaistē (karte)
24.04. 11:00 – 15:30Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursi “Folkloras mantojums un mūsdienas – gadskārtu tradīcijas bērnu un jauniešu folkloras kopās attālinātas mācīšanās kontekstā”
4.nodarbība
Tiešsaistē (karte)
26.04. 13:30 – 15:30SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem Preiļu novada BJC. tiešsaistē (karte)
28.04. 15:00 – 18:00Vebibnārs "Skolas, skolotāju un ģimenes sadarbība skolēnu atbalstam" pašvaldību audzināšanas darba speciālistiem, direktoru vietniekiem un klašu/grupu audzinātājiem
rīko Valsts izglītības satura centrs

Maijs

05.05. 15:00 – 17:00Pedagogu profesionālas kompetences pilnveides programma matemātikas jomas skolotājiem.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija organizē kursus "Jaunais saturs statistikā un varbūtību teorijā, tā īstenošana. Matemātiskā modelēšana." Lektore Mg.paed. Maija Balode, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotāja. Pieteikties līdz 05.05. plkst.12.00 šeit: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490 Dalībniekiem tiks nosūtīta Zoom saite.
07.05. 15:00 – 17:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma matemātikas jomas skolotājiem.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija organizē kursus "Jaunais matemātikas mācību saturā, tā īstenošana." Lektors Jānis Vilciņš, Skola2030 vecākais eksperts. Pieteikties līdz 05.05. plkst.12.00 šeit: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
 Dalībniekiem tiks nosūtīta Zoom saite.
24.05. 14:00 – 16:00Noslēguma SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem
Norises vieta tiks precizēta.
26.05. 14:00 – 15:00XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Skolēnu SKATUVES RUNAS priekšnesumu video konkursa 1.kārta
Noslēgums konkursa dalībniekiem - ZOOM platformā. Piekļuves saite tiks izsūtīta pedagogiem 25.maijā.
28.05. 10:00 – 12:00XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pašvaldību deleģēto koordinatoru sanāksme Tiešsaistē (VISC) (karte)
28.05. 15:00 – 17:00Informatīvi izglītojošs seminārs novadu mūzikas speciālistiem, skolu koru diriģentiem par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un kora nozares valsts nozīmes pasākumiem 2021./2022.māc.gadā
Vairāk informācijas: Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 60001623, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
Tiešsaistē (VISC) (karte)

Jūnijs

08.06. 10:00 – 14:00Folkloras skolotāju, metodiķu un folkloras kopu vadītāju konference “Nemateriālais kultūras mantojums: apgūšana un pārmantošana digitālajā laikmetā”
Vairāk informācijas: Māra Mellēna, VISC folkloras projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Tiešsaistē (karte)
15.06. 09:00 – 12:00Pedagoģiski medicīniskā komisija Rēzeknes iela 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
30.06. 08:00 – 12:00Pedagoģiski medicīniskā komisija Rēzeknes iela 26,Preiļi,Preiļu pilsēta,LV-5301, Latvija (karte)

Jūlijs

19.07. 10:00 – 11:30Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises #dziedundejo2021 pirmais notikums "Saulesvija" PREIĻOS Svētku laukums, Preiļi (karte)

Septembris

01.09.Zinību diena
06.09. – 24.09.Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta "Zeme mūsu rokās" izstāde
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Piedalās Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu darbi.
Zeimuļs, ARPC, Krasta iela 31, Rēzekne, LV-4601, Latvija (karte)
08.09. 14:00 – 16:00SEMINĀRS programmas "Latvijas skolas soma" skolu koordinatoriem
Aija Caune, Preiļu novada BJC direktore, 29221574, aija.caune@preili.lv
Tiešsaistē (karte)
13.09. 11:00 – 14:00Pirmsskolas iestāžu vadītāju informatīvais seminārs Izglītības pārvaldē, Rēzeknes ielā 26,Preiļos (karte)
13.09. 15:00 – 16:00Sporta skolotāju seminārs Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
14.09. 10:00 – 12:00Informatīvs seminārs skatuviskās tautas dejas nozares pilsētu/novadu virsvadītājiem
Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.:67350811, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
Tiešsaistē (karte)
17.09. 12:00 – 17:00Latvijas skolēnu 75.spartakiāde pludmales volejbolā Sigulda (karte)
18.09. 12:00 – 17:00Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises #dziediundejo2021 atklāšana LTV "Svētki esam mēs"
LTV tiešraide (Brīvdabas muzejs, Rēzekne, Kuldīga, Jelgava). 5 stundas. LTV1 Piedalās: Aglonas bazilikas kora skolas 4.-8.klašu koris (uzstāšanās laiks plkst.13:28).
Rēzekne (pie koncertzāles GORS) (karte)
20.09. 13:00 – 17:00Latvijas skolēnu 75.spartakiāde vieglatlētikā( Pamatskolu kauss un Vidusskolu kauss) Saldus Sporta komplekss, skola un stadions, Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus pilsēta, LV-3801, Latvija (karte)
20.09. 14:00 – 15:30SEMINĀRS (1) izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem
Aija Caune, Preiļu novada BJC direktore, 29221574, aija.caune@preili.lv
Preiļu novada BJC (karte)
21.09. 08:30 – 16:00Preiļu novada Mācību jomu koordinatoru individuālas tikšanās ar Izglītības darba speciālisti.(pēc grafika)Preiļu novada Izglītības pārvaldē Rēzeknes ielā 26,Preiļos.
22.09. 08:30 – 16:00Preiļu novada Mācību jomu koordinatoru individuālas tikšanās ar Izglītības darba speciālisti.(pēc grafika)Preiļu novada Izglītības pārvaldē Rēzeknes ielā 26,Preiļos.
23.09. 10:00 – 14:30Preiļu un Līvānu novadu skolēnu sporta spēles FUTBOLĀ(2012.-2013.) Preiļu mākslīgais futbola laukums (karte)
23.09. 15:30 – 15:40Latvijas Radio 2 raidījumā "Ceļojums" viesojas ...
... Oļegs Koļesņičenko un Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestris. Rubrikā "Kultūras ziņas" - XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Latvijas Radio 2 ēterā (karte)
28.09. 10:00 – 14:30Preiļu un Līvānu novadu skolēnu sporta spēles FUTBOLĀ(2010.-2011.) Preiļu māksl .futbola laukums (karte)
30.09. 09:00 – 13:00Pedagoģiski medicīniskā komisija Rēzeknes iela 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
30.09. 10:00 – 14:30Preiļu un Līvānu novadu skolēnu sporta spēles FUTBOLĀ(2003.-2005.) Preiļu māksl. futbola laukums (karte)

Oktobris

01.10. 13:00 – 15:00Latvijas skolēnu 75.spartakiāde rudens stafešu krosā, Eiropas Skolu sporta diena 2021 Preiļu parks (karte)
03.10.Skolotāju diena
05.10.Pasaules skolotāju diena.
07.10. 09:00 – 14:00Preiļu un Līvānu novadu skolēnu sporta spēles VOLEJBOLĀ(2003.-2005.)
9.00-meitenes; 10.30 -zēniATCELTAS
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
07.10. 11:00 – 14:00Latvijas skolu krosa čempionāts
ATCELTS
Vipingas mežs, Rēzekne (karte)
08.10. 10:00 – 14:30Preiļu un Līvānu novadu skolēnu sporta spēles FUTBOLĀ( 2008.-2009.) Preiļu BJSS māksl. futbola laukums (karte)
14.10. 10:00 – 14:30Preiļu un Līvānu novadu skolēnu sporta spēles FUTBOLĀ( 2006.-2007.) Preiļu BJSS māksl. futbola laukums (karte)
15.10. 10:00 – 15:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles VOLEJBOLĀ(2003.-2005.) Daugavpils, Latvija (karte)
15.10. 10:00 – 11:30Latviešu valodas olimpiādes (mazākumtautību izglītības programma) 7.-8.kl. 2.posms (klātienē)
Pieteikumus iesūtīt līdz 11.10.2021. e-pasts: preiluiplietv@preili.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.10. – 22.10.Rudens brīvdienas izglītojamajiem.
18.10. 10:00 – 17:30Sporta skolotāju un sporta speciālistu tālākizglītības kursi Rīga, Latvija (karte)
18.10. 11:00 – 12:30Matemātikas skolotāju tiešsaistes seminārs.

Tiešsaistes semināram jāpiesakās līdz 15.oktobrim, atsūtot uz e-pastu ineta@pvg.edu.lv informāciju 1) piedalīšos/ nevaru piedalīties tiešsaistes seminārā; 2) e-pasts (18.oktobrī tiks nosūtīta saite -kā līdz 10.50 pieslēgties Google Meet; 3) mobilā telefona numurs.

Būtu labi, japieteiktos 1. - 12.kl. matemātikas skolotāji.

 

19.10. 10:00 – 18:00Sporta skolotāju un sporta speciālistu tālākizglītības kursi Rīga, Latvija (karte)
20.10. 10:00 – 13:00Tiešsaistes kursi Zoom platformā "Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā" 1. grupa 1. diena
2021. gada 20. oktobrī plkst. 10.00 - 13.00 un 21. oktobrī 13.00 - 16.00 notiks tiešsaistes kursi Zoom platformā "Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā". Saturs: Praktiskajās nodarbībās skolotāji pilnveidos savas zināšanas par Google GSuite for Education izmantošanas iespējām (Kalendārs, Google Disks, Meet, Classroom, Youtube, tiešsaites dokumentu veidošanu, kopīgošanu, aptauju organizēšanu u.c. iespējas). Lektors: Juris Erts, JEPVĢ programmēšanas skolotājs. Dalībnieki saņems apliecību par PPKPP apgūšanu 12 stundu apjomā, kursi notiek 2 dienās tiešsaistē, saiti uz pieslēgšanos saņems iepriekšējā dienā. Pieteikties līdz 18.10.2021. plkst.17.00.Pieteikties kursiem: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
21.10. 13:00 – 16:00Tiešsaistes kursi Zoom platformā "Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā" 1. grupa 2. diena
2021. gada 20. oktobrī plkst. 10.00 - 13.00 un 21. oktobrī 13.00 - 16.00 notiks tiešsaistes kursi Zoom platformā "Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā". Saturs: Praktiskajās nodarbībās skolotāji pilnveidos savas zināšanas par Google GSuite for Education izmantošanas iespējām (Kalendārs, Google Disks, Meet, Classroom, Youtube, tiešsaites dokumentu veidošanu, kopīgošanu, aptauju organizēšanu u.c. iespējas). Lektors: Juris Erts, JEPVĢ programmēšanas skolotājs. Dalībnieki saņems apliecību par PPKPP apgūšanu 12 stundu apjomā, kursi notiek 2 dienās tiešsaistē, saiti uz pieslēgšanos saņems iepriekšējā dienā. Pieteikties līdz 18.10.2021. plkst.17.00.Pieteikties kursiem: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
27.10. 10:00 – 12:00Preiļu novada Sports un veselība priekšmeta skolotāju sanāksme tiešsaistē
27.10. 11:00 – 12:30Seminārs Preiļu novada fizikas skolotājiem tiešsaistē.

Tiešsaistes semināram jāpiesakāslīdz 26. oktobrim, atsūtot uz epastu marite@pvg.edu.lv informāciju 1) Vārds, Uzvārds, skola, piedalīšos vainevaru piedalīties tiešsaistes seminārā; 2) e-pasts (uz to plkst. 10:00 27. oktobrītiks nosūtīta saite – kā pieslēgties Google Meet); 3) mobilā telefona numurs.Neskaidrību gadījumā zvanīt 28285804, Mārīte Lisova.

28.10. 10:00 – 14:00Preiļu un Līvānu novadu skolēnu sporta spēles DAMBRETĒ Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
28.10. 10:00 – 11:00Seminārs novada angļu un vācu valodas skolotājiem (tiešsaistē).
28.10. 11:00 – 15:00Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu #DziedUnDejo2021 konferencē “Pieredze un mācībstundas nākotnei” Tiešsaiste, VISC (karte)
29.10. 09:00 – 10:00Latviešu valodas un literatūras skolotāju tiešsaistes seminārs.

Tiešsaistes semināram jāpiesakās līdz 28. oktobrim, atsūtot uz e-pastu silvija.kivko@je.pvg.edu.lv  šādu informāciju:

1) vārds, uzvārds, skola;

2) e-pasts;

3) mobilā tālruņa numurs.

Tiešsaites seminārs notiks 29. oktobrī plkst. 9:00 - 10.00 Google Meet platformā 

Uz norādīto e-pastu plkst. 8.30 tiks nosūtīta pieslēgšanās saite.

29.10. 10:00 – 12:00Pedagoģiski medicīniskā komisija (Attālināti) Rēzeknes iela 26,Preiļi,Preiļu pilsēta, LV-5301,Latvija (karte)
29.10. 10:00 – 14:30Preiļu un Līvānu novadu skolēnu sporta spēles Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)

Novembris

01.11. – 11.11.Preiļu novada skolēnu Spēka sacensības,,Citāds Lāčplēša tvēriens"(attālināti)
Skatīt nolikumu!
02.11. 15:00 – 17:00Vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārs(attālināti)

zoom saite  https://us02web.zoom.us/j/87169685994

03.11. 10:00 – 12:00Preiļu novada Sociālās un pilsoniskās jomas pedagogu tiešsaistes seminārs
03.11. 10:00 – 13:30Angļu valodas valsts 51. olimpiādes 2.posms 10.-12.kl.
04.11. 14:30 – 17:30Tiešsaistes kursi Zoom platformā "Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā" 2. grupa 1. diena
2021. gada 4. novembrī plkst. 14.30 - 17.30 un 5. novembrī plkst. 14.30 - 17.30 notiks tiešsaistes kursi Zoom platformā "Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā". Saturs: Praktiskajās nodarbībās skolotāji pilnveidos savas zināšanas par Google GSuite for Education izmantošanas iespējām (Kalendārs, Google Disks, Meet, Classroom, Youtube, tiešsaites dokumentu veidošanu, kopīgošanu, aptauju organizēšanu u.c. iespējas). Lektors: Juris Erts, JEPVĢ programmēšanas skolotājs. Dalībnieki saņems apliecību par PPKPP apgūšanu 12 stundu apjomā, kursi notiek 2 dienās tiešsaistē, saite uz pieslēgšanos tiks izsūtīta iepriekšējā dienā uz norādītajām e-pasta adresēm. Pieteikties līdz 02.11.2021. plkst.17.00.

Pieteikties kursiem: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
05.11. 14:30 – 17:30Tiešsaistes kursi Zoom platformā "Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā" 2. grupa 2. diena
2021. gada 4. novembrī plkst. 14.30 - 17.30 un 5. novembrī plkst. 14.30 - 17.30 notiks tiešsaistes kursi Zoom platformā "Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā". Saturs: Praktiskajās nodarbībās skolotāji pilnveidos savas zināšanas par Google GSuite for Education izmantošanas iespējām (Kalendārs, Google Disks, Meet, Classroom, Youtube, tiešsaites dokumentu veidošanu, kopīgošanu, aptauju organizēšanu u.c. iespējas). Lektors: Juris Erts, JEPVĢ programmēšanas skolotājs. Dalībnieki saņems apliecību par PPKPP apgūšanu 12 stundu apjomā, kursi notiek 2 dienās tiešsaistē, saite uz pieslēgšanos tiks izsūtīta iepriekšējā dienā uz norādītajām e-pasta adresēm. Pieteikties līdz 02.11.2021. plkst.17.00.

Pieteikties kursiem: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
11.11. 14:30 – 17:30Kursi ZoomP: Google servisi 3. grupa 1.daļa
2021. gada 11. novembrī plkst. 14.30 - 17.30 un 12. novembrī plkst. 14.30 - 17.30 notiks tiešsaistes kursi Zoom platformā "Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā". Saturs: Praktiskajās nodarbībās skolotāji pilnveidos savas zināšanas par Google GSuite for Education izmantošanas iespējām (Kalendārs, Google Disks, Meet, Classroom, Youtube, tiešsaites dokumentu veidošanu, kopīgošanu, aptauju organizēšanu u.c. iespējas). Lektors: Juris Erts, JEPVĢ programmēšanas skolotājs. Dalībnieki saņems apliecību par PPKPP apgūšanu 12 stundu apjomā, kursi notiek 2 dienās tiešsaistē, saite uz pieslēgšanos tiks izsūtīta iepriekšējā dienā uz norādītajām e-pasta adresēm. Pieteikties līdz 09.11.2021. plkst.17.00.Pieteikties kursiem: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
12.11. 14:30 – 17:30Kursi ZoomP: Google servisi 3. grupa 2.daļa
2021. gada 11. novembrī plkst. 14.30 - 17.30 un 12. novembrī plkst. 14.30 - 17.30 notiks tiešsaistes kursi Zoom platformā "Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā". Saturs: Praktiskajās nodarbībās skolotāji pilnveidos savas zināšanas par Google GSuite for Education izmantošanas iespējām (Kalendārs, Google Disks, Meet, Classroom, Youtube, tiešsaites dokumentu veidošanu, kopīgošanu, aptauju organizēšanu u.c. iespējas). Lektors: Juris Erts, JEPVĢ programmēšanas skolotājs. Dalībnieki saņems apliecību par PPKPP apgūšanu 12 stundu apjomā, kursi notiek 2 dienās tiešsaistē, saite uz pieslēgšanos tiks izsūtīta iepriekšējā dienā uz norādītajām e-pasta adresēm. Pieteikties līdz 09.11.2021. plkst.17.00.Pieteikties kursiem: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
25.11. 10:00 – 13:00Bioloģijas valsts 44.olimpiādes 2.posms 9.-12.kl.(Tiešsaiste edu.lu.lv)
26.11.Latviešu valodas(izglītības iestādēm,kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 38.olimpiādes 3.posma pirmā kārta

Decembris

01.12.Angļu valodas valsts 51.olimpiādes 10.-12.kl. 3.posma pirmā kārta
01.12. 09:00 – 13:00Konsultācija par mācību procesa īstenošanu Rimicānu PII (karte)
02.12. 10:00 – 15:00Valsts 24.krievu valodas(svešvalodas)olimpiādes 2.posms
06.12. 10:00 – 12:30Valsts 52.vācu valodas olimpiādes 10.-12. kl. 2.posms
09.12. 10:00 – 13:00Vēstures valsts 28.olimpiādes 9.kl. un 10.-12.kl. 2.posms
09.12. 18:00 – 19:00Dr.sc.comm.Didža Bērziņa tiešsaistes lekcija par holokaustu Latvijā un Latgalē

Lekciju rīko Preiļu novada Izglītības pārvaldes sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatore Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste sadarbībā ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju. Lekcija būs noderīga vēstures un sociālo zinību skolotājiem, 12. klašu skolēniem, kā arī ikvienam vēstures interesentam.  


Pieslēgšanās lekcijai 9. decembrī plkst. 18.00: https://meet.google.com/baw-wfsv-ayz

16.12. 10:00 – 13:30Filozofijas valsts 8.olimpiādes 11.-12. kl. 2.posms
21.12. 10:00 – 14:00Profesionālās kompetences pilnveides tiešsaistes seminārs "Robotika, elektronika, droni attālinātajā apmācībā un klātienē"
Tehniskās jaunrades pulciņu skolotājiem. Pieteikšanās līdz 15.decembrim, nosūtot kontaktinformāciju (pilnu vārdu, uzvārdu, darba vietu un e-pastu saziņai un semināra apliecības sagatavošanai) uz e-pasta adresi: janis.rage-ragis@visc.gov.lv
Zoom platformā (no Siguldas novada Jaunrades centra) (karte)

 

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2018.