Notikumu ciklogramma

2020. gada septembris

LaiksPasākumsVieta
01.09. 09:00 – 15:30Zinību diena Izglītības iestādēs (karte)
02.09. 15:00 – 16:00Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu sporta skolotāju metodiskā sanāksme Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (mācību telpā 2.stāvā) (karte)
03.09. 09:00 – 13:00Pedagoģiski medicīniskā komisija Rēzeknes iela 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.09. 09:00 – 15:00Jelgavas robotikas sacensības Pasta sala 3, Jelgava (karte)
08.09. 09:10 – 16:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (8 stundas) “Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai”
Lektore: Skaidrīte Ūzuliņa,  Preiļu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciāliste. Sākums plkst.9.10, noslēgums plkst. 16.00. Dalība kursos ir bezmaksas. 

Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu izglītības iestāžu pedagogiem.


Pieteikšanās elektroniski līdz 04.09.plkst. 13.00: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490   
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
14.09. 13:30 – 15:30SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem Preiļu novada BJC (karte)
15.09. 10:00 – 14:00Novadu tautas deju kolektīvu virsvadītāju sanāksme VISC, Strūgu 4, Rīga (karte)
15.09. 16:00 – 17:00Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu sporta skolotāju MA Preiļu nobada BJSS (karte)
17.09. 10:30 – 15:00Pirmsskolas e-klases kursi.
Pieteikšanās pie A. Džeriņas tel.25928800
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.09. 10:00 – 18:00Talsu novada interešu izglītības jomas pedagogu PIEREDZES VIZĪTE Preiļu novadā Preiļu novads, Latvija (karte)
19.09. 10:00 – 14:00Profesionālās kompetenču pilnveides seminārs bērnu un jauniešu FOLKLORAS kopu vadītājiem

Seminārā - aktualitātes folkloras programmas “Rotā saule, rotā bite” kontekstā, pedagoga loma folkloras kopas un vietējās kopienas darbībā, novembrī gaidāmā stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” iespējamās norises formas, kā arī pedagogi papildinās savas zināšanas un prasmes folkloras kopu vadīšanas jomā, apgūstot jaunus kustību vingrinājumus un noskaidrojot senvārdu lietošanas iespējas darbā ar audzēkņiem.

Aicinām ikvienu izvērtēt savu klātbūtni seminārā, būt atbildīgam un ierasties tikai tādā gadījumā, ja nav elpceļu infekcijas slimību pazīmju, nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, kā arī ievērot epidemioloģiskās drošības prasības (distancēšanās, higiēna).

Atbildīgā kontaktpersona Māra Mellēna. Pieteikumus līdz 17.septembrim nosūtīt uz e-pasta adresi: mara.mellena@visc.gov.lv. Klātienē var piedalīties pirmie 25 pieteikšanās secībā. Pārējie aicināti pievienoties tiešsaistē.

Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga (karte)
22.09. 10:00 – 14:00Novadu tautas deju kolektīvu vadītāju repertuāra apguves seminārs Rīgas Tehniskā koledža, Braslas iela 16, Rīga (karte)

 

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2018.