Notikumu ciklogramma

2020. gads

LaiksPasākumsVieta

Decembris

23.12. – 03.01.Skolēnu brīvdienas
03.01. 10:00 – 13:00Preiļu, Aglonas, Vārkavas dabaszinību mācību jomas (ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas) skolotāju seminārs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
03.01. 10:00 – 13:00Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu matemātikas mācību jomas skolotāju seminārs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
07.01. 10:00 – 14:30Starpnovadu skolu sacensības telpu futbolā(2004.-2005.g.dz.) Preiļu 1.pamatskola un Preiļu novada BJSS (karte)
08.01. 09:30 – 13:00Filozofijas valsts 6. olimpiāde 11.-12.kl. izglītojamajiem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
08.01. 11:00 – 13:00NENOTIKS!!! XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju svētku KORU koncerta “Dziesmubērns” repertuāra apguves KOPMĒĢINĀJUMS (1).
Piedalās Preiļu, Aglonas un Līvānu novadu izglītības iestāžu kori.
Preiļu KN (karte)
09.01. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā( 2001.-2003.) Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
10.01. 12:00 – 14:30Preiļu novada Jauno vieglatlētu sacensības(sprinta)2010.g.dz.un jaun. Preiļu 2.vidusskolas manēžā (karte)
13.01. 09:30 – 13:00Latviešu valodas un literatūras 46. valsts olimpiāde 8.-9.kl.izglītojamajiem
Pieteikšanās līdz 09.01.2020. preiluiplietv@preili.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
13.01. 10:00 – 13:00Valodu Mācību jomas seminārs latviešu valodas skolotājiem
Seminārs notiks JEPVĢ 22.kabinetā.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
14.01. 10:00 – 15:00Informātikas (programmēšanas ) valsts 33.olimpiāde 8.-10.kl. un 11.-12.kl. izglītojamajiem tiešsaitē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
15.01. 10:00 – 15:00Preiļu novada Jauno vieglatlētu sacensības "Mazā balva"2.posms Preiļu 2.vidusskolas manēžā (karte)
16.01. 10:00 – 14:30Starpnovadu skolu sacensības telpu futbolā(2006.-2007.g.dz.) Preiļu 1.pamatskola un Preiļu novada BJSS (karte)
17.01. 10:00 – 14:00Fizikas valsts 70.olimpiāde 9.-12.kl.izglītojamajiem tiešsaitē. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.01. 10:00 – 15:30Folkloras skolotāju profesionālo kompetenču pilnveides kursi "Rotaļas ar dziedāšanu un kopmuzicēšana caurviju kompetenču veidošanā"
2.nodarbība.  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras jomas koprepertuārs.
VISC, Rīga (karte)
21.01. 10:00 – 14:30Starpnovadu skolu sacensības telpu futbolā(2008.-2009. g. dz.) Preiļu 1.pamatskola un Preiļu novada BJSS (karte)
22.01. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā(2004.-2005.) Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
22.01. 10:30 – 24.01. 15:00Bioloģijas valsts 42.olimpiādes 3.posms Dabas māja, Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1004, Latvija (karte)
22.01. 16:00 – 17:00Kopienas RESURSU centra atklāšana
Aktivitāte notiek projekta "Darbīgās kopienas" ietvaros, ko īsteno Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Projekta sadarbības partneris un līdzfinansētājs: Preiļu novada dome.
Preiļu novada BJC (karte)
25.01. 08:00 – 18:00Latvijas robotikas čempionāta posms - Preiļu robotikas čempionāts Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.01. 10:00 – 14:00Latviešu valodas un literatūras 46.valsts olimpiāde 11.-12.kl.izglītojamajiem tiešsaitē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.01. 13:30 – 15:30PĀRCELTS! SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem un klašu audzinātāju MK vadītājiem
Semināra jautājumus pārrunāsim 30.janvārī Pelēčos.
Preiļu novada BJC (karte)
29.01. 10:00 – 14:30Starpnovadu skolu sacensības telpu futbolā(2001.-2003.g.dz.) Preiļu 1.pamatskola un Preiļu novada BJSS (karte)
29.01. 10:00 – 13:30Ekonomikas valsts 21.olimpiāde 10.-12.klašu izglītojamajiem tiešsaite Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
30.01. 13:00 – 17:00Skolēnu pašpārvalžu sadraudzības pasākums "RŪĶU BURZIŅŠ PELĒČOS"
Erudītas, radošas un sportiskas aktivitātes.
Pelēču pamatskola (karte)
31.01. 09:30 – 15:00Matemātikas valsts olimpiāde 9.-12.klašu izglītojamajiem.
Pieteikšanās līdz 24.01.2020. preiluiplietv@preili.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
31.01. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā(2008.-2009.) Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
03.02. 11:00 – 12:30XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju svētku KORU koncerta “Dziesmubērns” repertuāra apguves KOPMĒĢINĀJUMS (2).
Piedalās Preiļu,Aglonas, Līvānu un Viļānu novadu izglītības iestāžu kori.
PMMS (karte)
04.02. 10:00 – 14:00Ķīmijas valsts 61.olimpiāde 9.-12.klašu izglītojamajiem tiešsaitē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.02. 10:00 – 14:30Starpnovadu skolu sacensības telpu futbolā Preiļu novada BJSS (karte)
10.02. 13:00 – 14:30Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros Viestura Kairiša spēlfilma "PILSĒTA PIE UPES"
Biļešu rezervācija - Preiļu kultūras namā.
Preiļu kultūras nams (karte)
12.02. 10:00 – 14:00Latgales reģiona skolu sacensības basketbolā(2008.-2009.) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.02. 11:00 – 14:00XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vokālās mūzikas konkursa "BALSIS 2020" 1.kārta
Pieteikuma anketas iesniegt līdz 5.februārim.
JEPVĢ sarīkojumu zālē (karte)
13.02. 10:00 – 14:00Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiāde 10.-12.klašu izglītojamajiem tiešsaitē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
14.02. 09:30 – 15:00Matemātikas olimpiāde 5.-8.klašu izglītojamajiem
Pieteikšanās līdz 07.02.2020. preiluiplietv@preili.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
14.02. 10:00 – 18:0027. „Vārkava balvas” izcīņa vieglatlētikas trīscīņā Vārkavas vidusskola, Upmala, Upmalas pagasts, LV-5335, Latvija (karte)
17.02. 11:00 – 14:00Skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 1.kārta Preiļu novada BJC (karte)
18.02. 10:00 – 15:00Preiļu novada Jauno vieglatlētu sacensības"Mazā balva"3.posms
pārcelts uz 26.martu
Preiļu 2.vidusskolas manēžā (karte)
18.02. 11:00 – 15:00Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate-koncerts, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam "Saule vija zelta rotu"
Piedalās Aglonas, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi
Preiļu kultūras nams (karte)
21.02. 10:00 – 16:30Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss "NO BAROKA LĪDZ ROKAM"
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Rēzeknes 5.vidusskola (karte)
21.02. 10:30 – 16:00Dalība Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forumā "Skolas parlaments - pilsoniskas sabiedrības pamats" Vārpa, Daugavpils novada Kultūras centrs (karte)
22.02. 09:00 – 17:00Siguldas robotikas čempionāts
24.02. 09:30 – 12:00Vācu valodas 50.olimpiāde 8.klases izglītojamajiem
Pieteikšana līdz 20.02.2020. preiluiplietv@preili.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.02. 09:30 – 14:30"Piena spēka"18.kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā (2004.-2007.g.dz.) 1.posms Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
28.02. 11:00 – 15:00XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas “RADI ROTĀJOT” 1.kārta - izstādes “Radi rotājot” atklāšanas pasākums, tērpu skate un radošās darbnīcas. Preiļu novada BJC (karte)
03.03. 10:00 – 15:00Vokālās mūzikas konkursa "BALSIS 2020" 2.kārta
XII Latvija skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Līvānu 2.vidusskola (karte)
03.03. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības "Tautas bumba" Riebiņu vidusskola, Liepu 21, Riebiņi, Riebiņu pagasts, LV-5326, Latvija (karte)
05.03. 13:00 – 15:00XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta "DZIESMUBĒRNS" modelēšanas koncerts Rīgas Latviešu biedrības nama Lielā zāle (karte)
06.03. 10:00 – 15:00Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru kopmēģinājums (Latgales un Vidzemes novadi)
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Gulbenes Sporta halle (karte)
06.03. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības galda tenisā Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
10.03. 10:00 – 19:00Skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta Rēzekne, ARPC "Zeimuļs" (karte)
10.03. 12:00 – 14:30Preiļu novada Jauno vieglatlētu soļošanas un garo distanču sacensības (U-20,U-18,U-16,U-14 gr.) Preiļu 2.vidusskolas manēžā (karte)
11.03. 10:00 – 15:00"Piena spēka"1.kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā( 2000.-2003.dz.g.) 1.posms Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.03. 10:00 – 15:00Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku ATLASES SKATE, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam "Saule vija zelta rotu"
Piedalās Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi
Preiļu kultūras nams (karte)
13.03. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā(2004.-2005.dz.g. zēni)ATCELTS Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
13.03. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā(2006.-2007.) ATCELTS Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
16.03. – 20.03.Skolēnu brīvdienas
17.03. 10:00 – 18.03. 14:00 Eksāmens Angļu valodā 12.kl. PĀRCELTS UZ MAIJU.
19.03. 10:00 – 20.03. 14:00Eksāmens Krievu valodā 12.kl. PĀRCELTS UZ MAIJU.
25.03. 10:00 – 13:00Preiļu,Aglonas un Vārkavas strapnovadu Matemātikas olimpiāde 4.klasei. ATCELTS
Dalībnieku pieteikšana līdz 20.martam  preiluiplietv@preili.lv
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
25.03. 14:00 – 15:30ATCELTS! Koru koncerta "Dziesmubērns" repertuāra apguves konkursa 1.kārta
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Piedalās Aglonas, Līvānu un Preiļu novadu izglītības iestāžu kori. Pieteikuma anketu un dalībnieku sarakstu iesniegt līdz 18.03.2020 - preilubjc@preili.lv
Preiļu mūzikas un mākslas skola (karte)
26.03. 10:00 – 15:00Jauno vieglatlētu sacensības "Mazā balva"3.posms U-14,U-12 gr. ATCELTS Preiļu 2.vidusskolas manēžā (karte)
26.03. 13:00 – 16:00ATCELTS! XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. FOLKLORAS programmas "Rotā saule, rotā bite" Dienvidlatgales pusfināli
  • Tradicionālās dejošanas konkurss "Vedam danci 2020"
  • Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija 2020"
  • Tradicionālās muzicēšanas konkurss "Klaberjakte 2020"
Līvānu BJC (karte)
31.03. 10:00 – 15:00Latgales reģiona skolu sacensības florbolā(2004.-2005.g.dz.)ATCELTS Maltas vidusskola, Skolas iela 5, Malta, Maltas pagasts, LV-4630, Latvija (karte)
01.04. 09:30 – 12:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā(2008.g.dz.un jaunāki)ATCELTS Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
01.04. 12:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā(2001.-2003.)ATCELTS Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
04.04. 10:00 – 17:00"Piena spēka"18.kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā( 2. posms/finālsacensības). posms/finālsacensības ATCELTS Skonto hallē (Rīgā, Emiļa Melngaiļa ielā 1a). (karte)
04.04. 13:00 – 15:00ATCELTS! Mazo vokālistu konkurss "CĀLIS 2020"
Dalību konkursam pieteikt līdz 27.martam. Nolikums - http://www.preili.lv.
Preiļu KN (karte)
08.04. 10:00 – 13:00Preiļu,Aglonas un Vārkavas starpnovadu olimpiāde Latviešu / Krievu valodā 4.klasēm ATCELTS
Dalībnieku pieteikšana līdz 3.aprīlim preiluiplietv@preili.lv
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
15.04. 10:00 – 14:30Starpnovadu skolu sacensības florbolā(2006.-2007.) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.04. 10:00 – 13:00ATCELTA! Preiļu,Vārkavas,Aglonas un Riebiņu novadu Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.kl. skolēniem.
Pieteikšanās līdz 9.aprīlim - preiluiplietv@preili.lv pa klašu grupām
1.-2.kl.; 3.-4.kl.; 5.-6.kl.; 7.-8.kl.; 9.kl.; 10.-12.kl. 
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.04. 10:00 – 12:00ATCELTS! XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku KORU koncerta "Dziesmubērns" repertuāra apguves un svētku dalībnieku atlases konkursa 2.kārta
Piedalās Preiļu, Aglonas, Līvānu un Viļānu novadu izglītības iestāžu kori
Preiļu mūzikas un mākslas skolas zālē (karte)
17.04. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības pavasara krosā Vārkavas vsk. via Preiļu parkā (karte)
20.04. 10:00 – 14:30Starpnovadu skolu sacensības badmintonā - ATCELTS Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija (karte)
25.04. 09:00 – 17:00Rēzeknes robotikas čempionāts Maltā ATCELTS
28.04. 10:00 – 14:30Latgales reģiona skolu sacensības florbolā 2008.-2010.g.dz. Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
06.05. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā - Atcelts Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
07.05. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā - atcelts Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
09.05. 09:00 – 14:00KSIM fināls Cēsīs!!! Uzaicināta JEPVG1 komanda - atcelts
09.05. 09:00 – 17:00Latvijas robotikas čempionāts Rīgā RTU - atcelts
13.05. 10:00 – 15:00Latgales reģiona skolu sacensības vieglatlētikā(Jauno vieglatlētu kauss un Vidusskolu kauss) - ATCELTS Rēzeknes pilsētas stadions (karte)
30.06.DALĪBA XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas “RADI ROTĀJOT’ izstādē “Radi rotājot” Latgalē.
Darbu vērtēšana.
Zeimuļs, ARPC, Krasta iela 31, Rēzekne, LV-4601, Latvija (karte)
06.07. – 12.07.PĀRCELTS UZ 2021.GADU! XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīga, Latvija (karte)
19.08. 10:00 – 16:00Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitātes eTwinning pedagogu kvalifikācijas pilnveides kursi (6 stundas) "Ievads eTwinning"

Kursu dalībniekiem jāveic 2 darbības:

1) Jāaizpilda dalības anketa - pieejama šeit https://forms.gle/xUt1HhjD7oy8Sqb99  (anketā minēta arī darba kārtība un laika plānojums). 

2) Līdz mācību dienai jāpiereģistrējas http://www.etwinning.net, jomācībās tur būs praktiski jādarbojas. Reģistrācijai ir 2 soļi – pirmajājānorāda tikai e-pasts, vārds un uzvārds, tad jādodas uz savu e-pastu, laiapstiprinātu e-pasta īstumu un turpinātu reģistrāciju,  tālāk jau norādot savu skolu, skolēnu vecumu,mācību priekšmetus u.tml.

Preiļu novada BJC (karte)
20.08. 10:00 – 13:00Izglītības iniciatīvu centra nodarbība aktīvistiem "Kā atrast prieku darīt?"
Atbalsta - Britu padome (projekts "Darbīgās kopienas") GRUPA NOKOMPLEKTĒTA.
Kopienas resursu centrā (Preiļu novada BJC) (karte)
28.08. 10:00 – 13:00Izglītības iestāžu vadītāju seminārs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
01.09. 09:00 – 15:30Zinību diena Izglītības iestādēs (karte)
02.09. 15:00 – 16:00Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu sporta skolotāju metodiskā sanāksme Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (mācību telpā 2.stāvā) (karte)
05.09. 09:00 – 15:00Jelgavas robotikas sacensības Pasta sala 3, Jelgava (karte)
08.09. 09:10 – 16:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (8 stundas) “Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai”
Lektore: Skaidrīte Ūzuliņa,  Preiļu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciāliste. Sākums plkst.9.10, noslēgums plkst. 16.00. Dalība kursos ir bezmaksas. 

Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu izglītības iestāžu pedagogiem.


Pieteikšanās elektroniski līdz 04.09.plkst. 13.00: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490   
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
14.09. 13:30 – 15:30SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem Preiļu novada BJC (karte)
15.09. 10:00 – 14:00Novadu tautas deju kolektīvu virsvadītāju sanāksme VISC, Strūgu 4, Rīga (karte)
15.09. 16:00 – 17:00Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu sporta skolotāju MA Preiļu nobada BJSS (karte)
17.09. 10:30 – 15:00Pirmsskolas e-klases kursi.
Pieteikšanās pie A. Džeriņas tel.25928800
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.09. 10:00 – 18:00Talsu novada interešu izglītības jomas pedagogu PIEREDZES VIZĪTE Preiļu novadā Preiļu novads, Latvija (karte)
19.09. 10:00 – 14:00Profesionālās kompetenču pilnveides seminārs bērnu un jauniešu FOLKLORAS kopu vadītājiem

Seminārā - aktualitātes folkloras programmas “Rotā saule, rotā bite” kontekstā, pedagoga loma folkloras kopas un vietējās kopienas darbībā, novembrī gaidāmā stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” iespējamās norises formas, kā arī pedagogi papildinās savas zināšanas un prasmes folkloras kopu vadīšanas jomā, apgūstot jaunus kustību vingrinājumus un noskaidrojot senvārdu lietošanas iespējas darbā ar audzēkņiem.

Aicinām ikvienu izvērtēt savu klātbūtni seminārā, būt atbildīgam un ierasties tikai tādā gadījumā, ja nav elpceļu infekcijas slimību pazīmju, nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, kā arī ievērot epidemioloģiskās drošības prasības (distancēšanās, higiēna).

Atbildīgā kontaktpersona Māra Mellēna. Pieteikumus līdz 17.septembrim nosūtīt uz e-pasta adresi: mara.mellena@visc.gov.lv. Klātienē var piedalīties pirmie 25 pieteikšanās secībā. Pārējie aicināti pievienoties tiešsaistē.

Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga (karte)
22.09. 10:00 – 14:00Novadu tautas deju kolektīvu vadītāju repertuāra apguves seminārs Rīgas Tehniskā koledža, Braslas iela 16, Rīga (karte)
01.10. 13:00 – 15:00Latvijas 74.spartakiāde skolu rudens krosa stafetēs. Eiropas Skolu sporta diena 2020 Preiļu parks (karte)
08.10. 10:30 – 12:30Informatīvs tiešsaistes seminārs pašvaldības mūzikas speciālistiem/metodiķiem.
15.10. 10:00 – 15:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā (2002.-2004.g.dz.)(projekts) Daugavpils (karte)
16.10. 09:30 – 11:30Latviešu valodas(mazākumtautību izglītības programma) olimpiādes 2.posms 7.-8.kl.izglītojamajiem
Pieteikumus iesūtīt līdz 13. oktobrim - preiluiplietv@preili.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.10. 10:00 – 20.10. 15:00Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Mācīšanas un mācīšanās prasmju izkopšana kvalitatīvas pūtēju orķestru darbības veicināšanā"
Pieteikšanās līdz 14.oktobrim
Rīgas 6. vidusskola, Aleksandra Čaka iela 102, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1011, Latvija (karte)
21.10. 10:00 – 13:00Seminārs datorikas un dizaina un tehnoloģiju skolotājiem. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
28.10. 09:00 – 17:00Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm PĀRCELTA UZ 04.11.2020.
28.10. 10:00 – 13:00Pedagoģiski medicīniskā komisija Rēzeknes iela 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
29.10.Dalība XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksmē VISC, Rīga (karte)
04.11. 10:00 – 11:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē(2001.-2003.;2004.-2006.;2007.-2009.;2010.g.dz. un jaun.)(projekts) Malta(pēc nolikuma) (karte)
04.11. 10:00 – 14:00Angļu valodas olimpiādes 2.posms 10.-12.kl. izglītojamajiem tiešsaitē.
Olimpiādes uzdevumus skolēns pildīs no mājām. Pieslēgšanās bez paroles.
Skolās (karte)
06.11. 11:00 – 15:00Latvijas skolēnu 74. spartakiāde volejbolā “Vidusskolu kauss”

Noskaidrotlabāko komandu dalībai Igaunijas vidusskolēnu turnīrā 2021.gadā aprīlī Vīlandē.

Koknese, Parka ielā 27. (karte)
11.11. 11:00 – 14:00Latvijas skolēnu 74. spartakiāde volejbolā “Pamatskolu kauss” Parka iela 27, Koknese, Kokneses pagasts, LV-5113, Latvija (karte)
12.11. 10:00 – 14:30Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā(2005.-2006.g.dz.)(projekts) Rēzeknē(pēc nolikuma) (karte)
26.11.Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" noslēguma pasākums "Pašiem sava brīvība"
Pieteikšanās notiks elektroniski 28.10.-13.11.2020. Anketa un precizējoša informācija - http://www.visc.gov.lv
26.11. 10:00 – 12:00Bioloģijas valsts 43.olimpiāde 9.-12.klašu izglītojamajiem. Olimpiādes dalībnieks olimpiādi pilda atrodoties savās mājās.
26.11. 11:00 – 14:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles "Veiklo stafetes"2.-5.kl.gr.(projekts) Riebiņu novads, Latvija (karte)
27.11. 13:00 – 16:30Kursi dabaszinību jomas skolotājiem "Mācību satura plānošana un īstenošana dabaszinātņu mācību priekšmetos".

Lektors Mg.paed., Mg.biol. Mihails Basmanovs, Skola2030 vecākais eksperts . 

Dalībniekiem būs iespēja izpētīt dabaszinātņu mācību jomas standarta un programmas satura uzbūvi, akcentēt galvenās izmaiņas, izpētīt un analizēt mācību satura plānojumu, paredzot sadarbību vai integrējot mācību saturu, atbalstot starpdisciplināro pieeju un ņemot vērā attālinātā mācību procesa norisi, aktualizēt formatīvās un summatīvās vērtēšanas nozīmi, dalīties pieredzē par skolēna snieguma vērtējumu.


Pieteikties kursiem šeit: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
 līdz 26.11. plkst. 12.00, pēc tam dalībnieki saņems e-pastā nepieciešamo pieslēgšanās informāciju.
01.12. 10:00 – 12:30Vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
01.12. 14:30 – 17:00Kursi svešvalodu skolotājiem ""Komplekss sasniedzamais rezultāts un vērtēšanas plānošana skolēna mācīšanās atbalstam""
Lektore Mg.paed. Agita Ozoliņa, Skola2030 eksperte. Anotācija: Nodarbībā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar kompleksā sasniedzamā rezultāta plānošanu, vērtēšanu, skolotāju sadarbības iespējām, lai realizētu kompleksu sasniedzamo rezultātu, ar plānošanas paraugiem,  izdevniecību piedāvātajiem paraugiem, diskutēt par plānošanas izaicinājumiem.
Pieteikties kursiem šeit: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

līdz 30.11. plkst. 12.00, pēc tam dalībnieki saņems e-pastā nepieciešamo pieslēgšanās informāciju .
08.12. 10:00 – 11:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā(2007.-2008.dz.g.)(projekts) Viļakā(pēc nolikuma) (karte)
10.12. 11:00 – 14:00Latvijas 74 spartakiāde "Veiklo stafetes" 26 Parka iela, Koknese, Kokneses pagasts, LV-5113, Latvija (karte)
16.12. 10:00 – 12:30Vācu valodas olimpiādes 2.posms 10.-12.klases izglītojamajiem tiešsaistē.s

 

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2018.