Notikumu ciklogramma

2019. gads

LaiksPasākumsVieta

Janvāris

07.01. – 13.01.KSIM 2019
No 7. līdz 13.janvārim skolēniem būs iespēja piedalīties Komandu sacensību informātikā un matemātikā KSIM-2019 pusfinālā. Šogad pieteikt komandas pusfināla sacensībām varēs vismaz diennakti pirms risināšanas sākuma, atsūtot pieteikumu uz e-pastu: ksim.cesis@inbox.lv Finālsacensības notiks Cēsu Valsts ģimnāzijā 2019.gada pavasarī. Informācija par sacensībām un nolikums http://ksim.esy.es/ Sacensības organizē LU Matemātikas un informātikas institūts un Cēsu Valsts ģimnāzija. Atbalstītāji - Tom Sawyer Software un Cēsu novada pašvaldība.
09.01. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā (2000.-2002.dz.g.) Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
10.01. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu telpu futbols 2.-3.kl. Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
11.01. 10:00 – 14:30Vēstures valsts 25.olimpiāde 9.kl. un 10.-12.kl.
Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2018.gada 13. novembri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2018. gada 28.decembrim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 4.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
11.01. 12:00 – 14:00Izglītības iestāžu vadītāju seminārs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
14.01. 09:30 – 12:30Latviešu valodas un literatūras 45.olimpiāde 8.-9.kl.
No katras skolas olimpiādē piedalās ne vairāk kā 10% attiecīgās klases skolēnu. Skolēni tiek pieteikti elektroniski, norādot skolu, klasi, skolēna vārdu, uzvārdu, skolotāja vārdu, uzvārdu. Pieteikumus iesūtīt līdz 2019. gada 10. janvārim uz adresi preiluiplietv@pvg.edu.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
15.01. 09:00 – 10:00Atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9.kl.
Pirmajam olimpiādes posmam – tiešsaistes testam – var pieteikties ikviens 9. klases skolēns, kurš izglītību iegūst jebkurā Latvijas skolā. Olimpiādes pirmajam posmam dalībnieki piesakās no 15.01.2019. līdz 28.01.2019., izpildot tiešsaistes testu RTU Inženierzinātņu vidusskolas tīmekļa vietnē http://www.izv.lv sadaļā “Inženierzinātņu olimpiāde”.Olimpiādes nolikums pieejams VISC mākjaslapā.
1.posms skolās uz vietas, bet 2.posms RTU Inženierzinātņu vidusskolā, Rīgā, Kronvalda bulvārī 1 (karte)
15.01. 09:00 – 15:00Informātikas (programmēšanas ) olimpiāde 8.-10.klasēm un 11.-12.klasēm
Pieteikumus olimpiādei jāsūta Jurim Ertam līdz 2019.gada 10.janvārim uz adresi: juris@pvg.edu.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.01. – 21.01.47.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "LIDICE 2019" (novada posms)
Konkursa tēma "Ķīmija".
Preiļu novada BJC (karte)
16.01. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu telpu futbols 4.-5.kl. Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
17.01. 11:00 – 14:00Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "LAKTĪGALA 2019". 1.kārta.
Dalību pieteikt līdz 2019.gada 14.janvāri. Nolikums un pieteikuma anketa - http://www.preili.lv sadaļā - nozares/izglītība/interešu izglītība
JEPVĢ zālē (karte)
18.01. 10:00 – 13:00Fizikas valsts 69.olimpiāde 9.-12.kl.
Katrs izglītojamais olimpiādes uzdevumus drīkst pildīt 180 minūtes. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz plkst. 14:00.Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2018.gada 1. decembri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 9.janvãrim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 14.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.01. 09:30 – 16:00Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu programmas 1.nodarbība
Programma "Folkloras mantojums un mūsdienas: bērnu un jauniešu saziņas un sadarbības prasmju pilnveidošana folkloras kopā". Nodarbības notiks 19.janvārī, 16.februārī, 16.martā un 13.aprīlī 9:30 - 16:00 VISC. Pieteikumu dalībai kursos, minot vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi un folkloras kopu, līdz 18.janvārim sūtīt uz e-pasta adresi: mara.mellena@visc.gov.lv
22.01. 08:30 – 10:00Pedagoģiski medicīniskā komisija Preiļu mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
22.01. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu telpu futbols 6.-7.kl. Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
23.01.Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "LAKSTĪGALA 2019". 2.kārta. Jēkabpils BJC (karte)
24.01. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā (2003.-2004.dz.g.) Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
26.01. 08:00 – 19:00Preiļu robotikas čempionāts Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
28.01. 10:00 – 13:00Latviešu valodas un literatūras 45.olimpiāde 11.-12.kl.
Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2018.gada 1. decembri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 14.janvãrim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 21.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
28.01. 13:30 – 15:30SEMINĀRS programmas "Latvijas skolas soma" komandai (Preiļu novads) Preiļu novada BJC (karte)
29.01.PĀRCELTS uz 26.aprīli. Skolēnu pašpārvalžu līderu pasākums "BURZIŅŠ 2"
29.01. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu telpu futbols 8.-9.kl. Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
30.01. 10:00 – 13:00Ekonomikas valsts 20.olimpiāde 10.-12.klasēm
Izglītības iestādes atbildīgā persona:: Sākot ar 2018. gada 17. decembri registrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni;. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada16.janvārim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019.gada 23.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
31.01. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā (2007.-2008.dz.g.) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Februāris

01.02. 09:30 – 14:30Matemātikas valsts 69.olimpiāde 9.-12.kl.
Līdz 25.01.2019. skolām ir jāiesniedz Preiļu novada IP pieteikums 9. – 12. klašu novadu apvienības olimpiādei elektroniskā veidā uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv Pieteikumā jānorāda izglītojamā vārds, uzvārds, klase, skola un skolotājs. Novērotāju komisija darbu uzsāk plkst. 9.00 Vērtēšanas komisija sāk iepazīties ar uzdevumiem 01.02.2019. plkst. 14.00.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
04.02. 10:00 – 11:30ES Dabaszinātņu (EUCO) olimpiāde. J.E.Preiļu Valsts ģimnāzijā- tiešsaistes režīmā.
05.02. 10:00 – 13:00Ķīmijas valsts 60.olimpiāde 9.-12.kl.
Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2018.gada 1. decembri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 22.janvãrim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 29.janvārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
15.02. 09:30 – 14:30Matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.
Līdz 8.02.2019. Preiļu novada IP jāiesūta pieteikumi dalībai 5.-8. klašu novadu apvienības olimpiādei uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv Pieteikumā jānorāda skolēna vārds, uzvārds, klase, skola, matemātikas skolotājs un valoda, kādā skolēns pildīs darbu. 15.02.2019. vērtēšanas komisija sāk iepazīties ar uzdevumiem plkst. 12.00, labošanas dienā, un labo darbus.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.02. 08:30 – 10:30Pedagoģiski medicīniskā komisija Preiļu mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.02. 11:00 – 14:00Vokālās mūzikas konkurss "BALSIS". 1.kārta.
Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2019.gada 14.februārim. Nolikums - http://www.preili.lv sadaļā - nozares/izglītība/interešu izglītība
JEPVĢ zālē (karte)
19.02. 11:00 – 15:003.posms- Valsts olimpiāde Vēsturē 10.-12.kl. Reģistrācija no 10.00-10.55. Olimpiāde notiek Rīgas Franču licejā, Valdemāra ielā 48, Rīgā..
20.02. 09:00 – 10:30Diagnosticējošais darbs -Latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības programmās 6. klasei
20.02. 10:00 – 13:00Ģeogrāfijas valsts 36.olimpiāde 10.-12.kl.
Izglītības iestādes atbildīgā persona: Sākot ar 2019.gada 8.janvāri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 8.februārim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2019. gada 13.februārim.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
20.02. 10:30 – 11:30Diagnosticējošais darbs - Mazākumtautības (krievu) valoda mazākumtautību izglītības programmās 6. klasei
21.02. 10:00 – 11:30Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3. klasei (mācību valoda)
22.02.Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un POPGRUPU festivāls - konkurss “NO BAROKA LĪDZ ROKAM” (Latgales reģions) Rēzeknes pilsēta, Rēzekne, Latvija (karte)
22.02. 12:00 – 15:00Seminārs – modelēšanas koncerts izglītības iestāžu koru diriģentiem
Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē 2019.gada 22.februārī pl.12.00 notiks seminārs – modelēšanas koncerts izglītības iestāžu koru diriģentiem
Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa iela 13, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
23.02. 09:00 – 17:00Siguldas robotu kauss Sigulda, Siguldas pilsēta, LV-2150, Latvija (karte)
25.02. 09:30 – 11:30Vācu valodas 49.olimpiāde 8.kl.
Pieteikumus dalībai olimpiādē nosūtīt līdz 2019. gada 22.februārim Preiļu novad IP uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.02.Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate-KONCERTS Preiļu KN (karte)
26.02. 10:00 – 11:30Diagnosticējošais darbs - Matemātika 6. klasei
27.02. 10:00 – 11:30Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3. klasei (matemātika)
28.02. 09:00 – 10:30Diagnosticējošais darbs - Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās 6. klasei

Marts

02.03. 10:00 – 14:00Atklātā ķimijas olimpiāde 8.-12.kl.
Reģistrēšanās olimpiādei līdz 27.02.2019. JEPVĢ mājās lapā ir izveidota saite.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.03. 10:00 – 11:30Diagnosticējošais darbs - Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās 3. klasei
05.03. 13:00 – 16:00Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves SKATE, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam.
Piedalās Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi. Nolikums - http://www.visc.gov.lv sadaļā interešu izglītība/ dejas
Preiļu KN (karte)
06.03. 10:00 – 15:00Mājturības un tehnoloģiju (koks, metāls) olimpiāde 5.-9.kl.
Olimpiādes dalībniekus pieteikt elektroniski līdz 2018.gada 1.martam uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
06.03. 10:30 – 07.03. 15:00Matemātikas olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms Rīgā Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Raiņa bulvāris 8, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
07.03. 00:00 – 00:00Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.kl.- PĀRCELTA UZ 21.03.2019.
Olimpiādes dalībniekus piesaka līdz 01.03.2019. uz adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv

OLIMPIĀDE PĀRCELTA UZ 21.03.2019.
07.03. 10:00 – 11:30Diagnosticējošais darbs - Dabaszinības 6. klasei
08.03. 09:30 – 11:30Mūzikas valsts VIII olimpiāde 5.-12.kl.
Pieteikumi jāiesūta līdz 2019.gada 1.martam uz elektronisko adresi: ilze@pvg.edu.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
11.03. 00:00 – 15.03. 00:00Pavasara brīvdienas 1.-11.klases skolēniem
12.03. 09:00 – 14:00Centralizētais eksāmens 12.klasei angļu valodā
12.03. 11:00 – 15:00Precizēts. Skolēnu skatuves runas konkurss. 1.kārta
Dalību ķonkursā pieteikt līdz 2019.gada 7.martam, iesniedzot pieteikuma anketu - preilubjc@preili.lv. Nolikums un anketa - http://www.preili.lv sadaļā - nozares/izglītība/interešu izglītība
Preiļu novada BJC (karte)
13.03. 09:00 – 14:00Centralizētais eksāmens 12.klasei angļu valodā
14.03. 09:00 – 14:00Centralizētais eksāmens 12.kl. krievu valodā
15.03. 09:00 – 14:00Centralizētais eksāmens 12.kl. krievu valodā
18.03. 00:00 – 22.03. 00:00Pavasara brīvdienas 12.klases skolēniem
18.03. 11:00 – 13:00Preiļu novada vispārizglītojošo skolu vadītāju sanāksme Preiļu mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.03. 11:00 – 17:00Latvijas Jaunatnes čempionāts TF ZAL U-8 grupa Rēzekne, Latvija (karte)
20.03.Skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 2.kārta Daugavpils BJC "Jaunība" (karte)
20.03. 10:00 – 11:30Matemātikas olimpiāde 4.kl.
Pieteikumus iesūtīt līdz 15.03.2019. uz adresi: preiluiplietv@preili.lv
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
21.03. 09:30 – 13:30Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.kl. Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
22.03. 08:00 – 15:00Jaunstružānu Lego sumo un līnijsekošanas sacensības!
https://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/robotikas-turn299rs-str363382257nos.html
22.03. 11:00 – 14:003.posms - valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9.kl. Dalībnieku reģ. no plkst. 10.00. LU HZF, Visvalža ielā 4a,Rīgā.
22.03. 12:00 – 14:00Izglītības iestāžu KORU koncerts-SKATE, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Skates nolikums - http://www.visc.gov.lv/interešu izglītība/mūzika.
Preiļu mūzikas un mākslas skolas zālē (karte)
22.03. 12:00 – 17:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā(2005.-2006.g.dz. zēni un meitenes) Līvānu BJSS (karte)
23.03. 09:00 – 18:00Robotikas sacensības `Robotiada 2019` (Viļņa)
https://robotiada.lt
Litexpo, Laisvės pr. 5, Vilnius 04215, Lietuva (karte)
25.03. 11:00 – 15:003.posms- Valsts olimpiāde Vēsturē 9.kl. .Reģistrācija no 10.00-10.55.Olimpiāde notiek Rīgas Teikas vidusskolā, Aizkraukles ielā 14, Rīgā.
25.03. 13:30 – 15:30SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darbā organizatoriem Preiļu novada BJC (karte)
26.03. 09:30 – 11:30Starpnovadu skolu sacensības florbolā( 2007.g.dz. grupa ) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.03. 10:00 – 11:30Latviešu valodas/krievu valodas olimpiāde 4.kl.
Pieteikumi olimpiādei jāiesūta līdz 20.03.2019. uz adresi: preiluiplietv@preili.lv
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.03. 10:00 – 28.03. 16:00Kīmijas olimpiādes 3.posms
Piedalās uzaicinātie uz 3.posmu.
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. (karte)
26.03. 11:30 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā(2000.-2002.g.dz.) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.03. 09:30 – 11:30Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde 6.kl.un 8.-9.kl. Runas konkurss 8.-9.kl.angļu valodā.
Pieteikšanās līdz 22.03.2019. e-pasts: preiluiplietv@preili.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.03. 12:00 – 16:00Tradicionālās dziedāšanas konkursa "Dziedu dziesmu kāda bija", tardicionālās dejošanas konkursa "vedam danci" un tradicionālās muzicēšanas konkursa "Klaberjakte" pusfināli Dienvidlatgales novadā Līvānu Kultūras nams (karte)

Aprīlis

02.04. 09:30 – 15:30Dalība simpozijā "Interešu izglītība 21.gadsimtā. Radošums-Personība-Karjera" Rīga, Latvija (karte)
03.04.Latvijas izglītības iestāžu KORU konkursa, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 2.kārta
II kārtas dziesmu - izloze notiek 25.martā, zvanot pa tālr. 60001623, laika posmā no plkst.8.30-9.30 II kārtā piedalās Preiļu mūzikas un mākslas skolas (BJC) 5.-9.klašu koris un Aglonas bazilikas Kora skolas 4.-9.klašu koris.
Daugavpils latviešu kultūras centrs, Rīgas iela 22, Daugavpils, LV-5401, Latvija (karte)
03.04. 13:00 – 14:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā( 2005.-2006.g. dz. zēniem un meitenēm) Līvānu 2.vidusskola, Rīgas iela 113, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
04.04. 09:00 – 15:00Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis – 2019”
Daugavpils Universitātes Informātikas katedra aicina Jūs un Jūsu audzēkņus piedalīties olimpiādē lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis – 2019”, kura notiks 2019. gada 4. aprīlī DU, Parādes ielā 1, Daugavpilī. Iegūt papildus informāciju par olimpiādes norises vietu, laiku un kārtību, kā arī reģistrēties dalībai olimpiādē (līdz 21.03.2019. plkst. 17.00) var lapā: https://paskalaritenis.ik.du.lv/ No vienas izglītības iestādes var pieteikt tikai trīs dalībniekus.Ar cieņu, Informātikas katedras kolektīvs
04.04. 10:00 – 15:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles florbolā( 2007.g.dz. un jaunākiem zēniem) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
04.04. 10:30 – 05.04. 16:00Fizikas olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms Rīgā
05.04. 10:00 – 13:0019. atklātā latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiāde 10.-12.kl.
1. Olimpiādes mērķis un uzdevumi: 1.1. Skolu jaunatnes vidū popularizēt Latgales kultūrmantojumu, 1.2. Nostiprināt izpratni par latgaliešu rakstu valodu kā svarīgu latviskās identitātes daļu, rosinot izglītojamo interesi par latgaliešu valodu un kultūrvēsturi; 1.3. Veicināt kultūras vērtību un izcilāko novadnieku apzināšanu. 2. Olimpiādes dalībnieki: vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu komandas 3–5 izglītojamo sastāvā. 3. Olimpiādes organizētāji: Valsts izglītības satura centrs, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija (LVLKSA), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskais institūts, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra, Rēzeknes novada pašvaldība, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās. 4. Olimpiādes norise: 4.1.0. 1. posms — skolas olimpiāde: 4.1.1. norises laiks skolā — olimpiāde notiek līdz 2019. gada 5. aprīlim; 4.1.2. olimpiādes uzdevumus izstrādā skolā; 4.1.3. darbus vērtē un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas žūrijas komisija. 4.2.0. 2. posms — valsts atklātā olimpiāde: 4.2.1. norises laiks un vieta — 2019. gada 13. aprīlis, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Viļānu 2; 4.2.2. uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta un Latvijas Universitātes docētāji; 4.2.3. darba ilgums 180 minūtes (10:00–13:00); 4.2.4. olimpiādes uzdevumus komanda veic kolektīvi; 4.2.5. darba saturs: tests, uzdevumi latgaliešu rakstu valodā; radošie uzdevumi, skolēnu darbu prezentācijas. 5. Olimpiādes uzdevumu tēmas: 1) latgaliešu rakstu valoda (rakstu valodas prasmes); 2) Annai Rancānei – 60; 3) jaunākā latgaliešu literatūra: Raibīs “Pistacejis” (2017); 4) tulkojumi latgaliešu valodā: L. Kerola “Alise Breinumu zemē” (2015), A. de Sent- Ekziperī “Mozais priņcs” (2017); 5) Latgales kultūrtests (mūsdienu latgaliskās aktivitātes, notikumi, jubilejas 2018. gadā). 6. Pieteikumi olimpiādei jāiesniedz līdz 2019. gada 8. aprīlim LVLKSA, sūtot uz e-pastu (lvlksa@inbox.lv). Pieteikumā jānorāda skola, klase, izglītojamā vārds un uzvārds, kā arī atbildīgā skolotāja vārds, uzvārds.Olimpiādes nolikums pieejams VISC mājaslapā.
1.posms - skolās, 2.posms - 2019. gada 13. aprīlis, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Viļānu 2 (karte)
07.04. 13:00 – 15:30Mazo vokālistu konkurss "CĀLIS 2019"
Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2019.gada 2.aprīlim elektroniski - preilubjc@preili.lv. Nolikums - http://www.preili.lv sadaļā - nozares/izglītība/interešu izglītība
Preiļu KN (karte)
10.04. 10:30 – 11.04. 16:00Ģeogrāfijas olimpiādes 3.posms Rīgā 10.-12.kl. Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1. (karte)
11.04. 09:00 – 14:00Diagnosticējošais darbs 11.kl. ķīmijā/fizikā
11.04. 11:00 – 16:00Bērnu un jauniešu folkloras kopu Dienvidlatgales novada sarīkojums Līvānu kultūras centrs (karte)
11.04. 13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības "Tīkla bumba"2009.-2010. g.dz. un 2007.-2008. g.dz.) Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
12.04. 13:00 – 18:00Latvijas skolēnu 72.spartakiāde florbolā( 2003.-2005.g.dz.) Ķekava, Latvija (karte)
13.04.XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru modelēšanas koncerts (Latgales un Vidzemes novadi ) Madonas Sporta centrs (karte)
17.04. 10:00 – 13:00Informatīvs seminārs par bērnu tautas deju festivāla "Latvju bērni danci veda" norisi Valsts izglītības satura centrs, Rīga (karte)
17.04. 13:00 – 18:00Starpnovadu skolu sacensības pavasara krosā( 1999.-2002.g.dz.,2003.-2004.g.dz.,2005.-2006.g.dz.,2007.g.dz.un jaunāki) Preiļu parka estrāde, 25-, Andreja Paulāna iela 27, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.04. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības galda tenisā(trīs vecuma grupas) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
24.04. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības un JE PVĢ kauss badmintonā(2005.-2006.g.dz., 2003.-2004.g.dz., 2000.-2002.g.dz.) Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija un Preiļu 1.pamatskolā (karte)
25.04. 10:00 – 15:30DALĪBA seminārā pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem "Valsts. Ārlietas. Mēs." ĀM, Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga (karte)
25.04. 12:00 – 15:00Starpnovadu sākumskolas skolēnu koncerts ''Putnēnu jampadracis''
Pieteikumus koncertam sūtīt uz e-pastu: vija.ka@inbox.lv (Vija Kovaļkova 29344768 )  līdz 23.04.2019.
Aglonas vidusskolā, Daugavpils 6, Aglona, Aglonas pagasts, LV-5304, Latvija (karte)
26.04. 13:00 – 16:30Latvijas skolēnu 72.spartakiāde vieglatlētikas pavasara krosā( 6-as vecuma grupas) Preiļu parka estrāde, 25-, Andreja Paulāna iela 27, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.04.DALĪBA bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" konkursu FINĀLOS
Tradicionālās muzicēšanas konkursa "Klaberjakte 2019" finālā piedalās:
  • Preiļu 1.pamatskolas folkloras kopas "Rūtoj" kapella
  • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopas "Rūtoj" kapella
Tradicionālās dziedāšanas konkursa "Dziesmu dziedu, kāda bija 2019" finālā piedalās:
  • Preiļu 1.pamatskolas folkloras kopas "Rūtoj" dalībnieki
  • Pelēču pamatskolas folkloras kopas "Pelēcīši" dalībnieki
  • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopas "Rūtoj" dalībnieki
Tradicionālo deju konkurss "Vedam danci 2019" finālā piedalās:
  • Salas pamatskolas folkloras kopas "Dzeipureņš"  dalībnieki
Rīga, Latvija (karte)
27.04. 09:00 – 17:00Robotu sacensības Maltā Rēzeknes novada pašvaldība, Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, LV-4630, Latvija (karte)
30.04. 10:00 – 15:00XII Latvijas skolu jaunatnes dziemu un deju svētku pašvaldību koordinatoru 2.seminārs VISC, Rīga (karte)

Maijs

02.05. 09:30 – 15:30Latvijas skolu futbola kausa Reģionālais fināls Viesīte, Viesītes pilsēta, LV-5237, Latvija (karte)
02.05. 10:00 – 15:00Latvijas Skolu komandu čempionāts badmintonā Valmieras pilsēta, Valmiera, Latvija (karte)
03.05. 10:00 – 15:00Latvijas skolēnu 72.spartakiāde florbolā(2005.-2007.g.dz.) Ķekava, Latvija (karte)
08.05. 10:00 – 15:30Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā(4-as vecuma grupas) Vārkavas vidusskola, Upmala, Upmalas pagasts, LV-5335, Latvija (karte)
09.05. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētika( 4-as vecuma grupas) Vārkavas vidusskola, Upmala, Upmalas pagasts, LV-5335, Latvija (karte)
10.05. 10:00 – 15:00Latvijas skolēnu 72.spartakiāde florbolā( 2007.-2009. g.dz.) Ķekava, Ķekavas pagasts, Latvija (karte)
11.05. 09:00 – 19:00Latvijas robotikas čempionāta 2019 noslēguma posms Rīgā, RTU
Semināra programmā: 1. tēma (11:00-12:30) Par lietu interneta (Internet of Things jeb IoT) tehnoloģijām, to pielietojumiem un praktiskām realizācijām. - Ieskats pamata tehnoloģiju realizācijā. - Semināra laikā tiks prezentēts arī projektā IOT-OPEN izveidotais mācību materiāls, video lekcijas un virtuālās laboratorijas. Lektors Profesors Dr. sc. ing. Agris Ņikitenko, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāns 2. tēma (13:00 – 14:30) Izglītojošo robotikas produktu attīstības tendences. Makeblock produktu jaunumi. Semināru vadīs Makeblock izplatītāju Latvijā pārstāvis 3. tēma (14:30 - 16:00) Daudzveidīgu aktivitāšu organizēšanas piemēri robotikas jomas popularizēšanai bērnu un jauniešu vidū (pieredzes apmaiņa, piedaloties kopējā dienas programmā).
14.05. 10:00 – 15:30Latgales reģiona skolēnu sporta spēles vieglatlētikā 2000.-2002.g.dz. jaunieši un jaunietes un 2003.-2005. g. dz. meitenes un zēni) Rēzeknes pilsēta, Rēzekne, Latvija (karte)
16.05. 13:00 – 16:30Preiļu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu un pedagogu apbalvošanas pasākums Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
17.05. 10:00 – 13:00Pirmsskolas skolotāju mācību jomas seminārs
Dalību semināram pieteikt pie Anitas Džeriņas. Tel. 25928800
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.05. – 19.05.DALĪBA Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālajā sarīkojumā
Sarīkojums notiek Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu pulkā teku" ietvaros. Sarīkojuma 2018./2019.mācību gada tēma "Rotā saule, rotā bite".
Iecava, Iecavas novads, LV-3913, Latvija (karte)
21.05. 08:30 – 11:00Pedagoģiski medicīniskā komisija Preiļu mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
21.05. 09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Latviešu valoda
22.05. 09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības programmās un mazākumtautību izglītības programmās
23.05. 09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības programmās un mazākumtautību izglītības programmās
24.05. 09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Matemātika
24.05. 10:00 – 13:00Latvijas skolēnu 72.spartakiāde "Pamatskolu kauss 2019" vieglatlētikā( 2003.-2005.g.dz.) Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, LV-5113, Latvija (karte)
25.05.Bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Alūksne, Alūksnes pilsēta, LV-4301, Latvija (karte)
27.05. 15:30 – 17:30Seminārs mācību jomu koordinatoriem Preiļu mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
28.05. 08:30 – 13:00Pedagoģiski medicīniskā komisija Preiļu mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
28.05. 09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Latvijas un pasaules vēsture
29.05. 09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl - Svešvaloda
30.05. 09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Fizika
30.05. 09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl - Svešvaloda
30.05. 10:00 – 13:30Latvijas skolēnu 72.spartakiāde vieglatlētikas četrcīņā( 2005.-2007.g.dz.) Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, LV-5113, Latvija (karte)
31.05. 11:30 – 13:00Preiļu novada laureātu skolu sportā apbalvošanas pasākums Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
31.05. 13:00 – 14:30Preiļu novada interešu izglītības un profesionālās ievirzes mūzikā un mākslā laureātu apbalvošanas pasākums Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Jūnijs

03.06. 09:00 – 15:00Eksāmens vidussk. - Informātika
04.06. 09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Matemātika
04.06. 09:00 – 15:00Eksāmens vidussk. - Informātika
05.06. 09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Bioloģija
06.06. 09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Mazākumtautību valoda mazākumtautību izglītības programmās
06.06. 09:30 – 15:00Folkloras skolotāju konference 2019 "Folkloras mantojums un mūsdienas - izziņa, saziņa, sadarbība" VISC, Rīga, Strūgu iela 4 (karte)
06.06. 10:00 – 12:00Tiešsaites seminārs ģeogrāfijas, dabaszinību un informātikas skolotājiem, skolu direktoriem
Latvijas Pašvaldību savienība šā gada 6. jūnijā plkst. 10:00 Rīgā, M. Pils ielā 1 (LPS 4. stāva zālē) rīko videotiešraidi par šādām tēmām:1. ESRI Eiropas ģeogrāfijas informāciju sistēmas Skolu programmu vispārizglītojošām izglītības iestādēm; (Envirotech pārstāve Zane Prūse un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja Jana France)2. Par datorikas mācību metodisko nodrošinājumu. (Latvijas Informātikas skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes vadošais pētnieks Viesturs Vēzis un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas datorikas un matemātikas skolotāja Ilona Bloka)Videotiešraide paredzēta ģeogrāfijas, dabaszinību un informātikas skolotājiem, skolu direktoriem un citiem interesentiem.Videotiešraide būs skatāma tiešraidē LPS vietnē http://www.lps.lv, sadaļā Tiešraides, videoarhīvs: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.
07.06. 09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Mazākumtautību valoda mazākumtautību izglītības programmās
07.06. 09:00 – 15:00Centralizētais eksāmens 12.kl. - Ķīmija
08.06. 16:00 – 18:00XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta repertuāra modelēšanas koncerts “SAULE VIJA ZELTA ROTU” Siguldas kultūras centrs "Siguldas devons" (karte)
10.06. 09:00 – 14:00Eksāmens vidussk. - Ģeogrāfija
11.06. 09:00 – 15:00Eksāmens 9.kl. - Latvijas vēsture
12.06. 09:00 – 14:00Eksāmens 12.kl. - Ekonomika
13.06. 17:30 – 20:30 Preiļu 1.pamatskolas 9.klases izlaidums Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
15.06. 13:00 – 19:00Pelēču pamatskolas 9.klases izlaidums Pelēču pamatskola, Skolas 4, Pelēči, Pelēču pagasts, LV-5320, Latvija (karte)
15.06. 15:00 – 20:00Preiļu 2.vidusskolas 9.klases izlaidums Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
15.06. 18:00 – 22:00Salas pamatskolas 9.klases izlaidums Salas pamatskola, Smelteri, Saunas pagasts, LV-5326, Latvija (karte)
15.06. 18:00 – 22:00Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12.klases izlaidums Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.06. 15:00 – 20:00Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 9.klases izlaidums Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
21.06. 17:00 – 22:00Preiļu 2.vidusskolas 12.klases izlaidums Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
28.06. 17:00 – 22:00VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma" izlaidums Preiļos Sporta iela 1, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 (karte)

Augusts

16.08. 11:00 – 15:00Skolu sporta metodiķu un koordinatoru sanāksme Jelgavas pilsēta, Jelgava, Latvija (karte)
20.08. 10:00 – 15:00SĀKUMSKOLAS KONFERENCE 'UZDRĪKSTOS, DOMĀJU, RADU! Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā (karte)
21.08. 10:00 – 15:30Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoru un pašvaldību izglītības speciālistu IZM izglītības konference Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes iela 55, Rīga (karte)
22.08. 10:00 – 23.08. 17:00LSSF -Sporta skolotāju, sporta speciālistu 5.vasaras kursi Rīgas sanatorijas internātpamatskola, Brīvības gatve 384A, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1006, Latvija (karte)
22.08. 10:00 – 17:00SKOLOTĀJU KONFERENCE "Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši!" Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1-3, Rīga (karte)
26.08. 08:00 – 29.08. 16:00Kursi Rīgā StartIT
27.08. 09:00 – 10:00Iestāžu vadītāju sapulce domē
29.08. 12:00 – 17:00Preiļu, Aglonas, Vārkvas novadu skolotāju metodiski praktiskā konference "Uzdrīkstēties, domāt, radīt, darīt" Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Septembris

09.09. 13:30 – 14:30Programmas "Latvijas skolas soma" skolu koordinatoru SAPULCE Preiļu novada BJC (karte)
12.09. 10:00 – 15:00ATCELTS. Seminārs pašvaldību mūzikas speciālistiem, atbildīgajiem par metodisko atbalstu mūzikas skolotājiem
SEMINĀRS nenotiks.
VISC, Strūgu iela 4, Rīga (karte)
17.09. – 18.09.XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncerta "Saule vija zelta rotu" tautas deju repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem PIKC Rīgas tehniskā koledža (karte)
18.09. 10:00 – 15:00Seminārs skolu teātru režisoriem - koordinatoriem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un skolu teātru festivālam "... un es iešu un iešu!" 2020.gadā VISC, Strūgu iela 4, Rīga (karte)
23.09. 13:30 – 15:30SEMINĀRS izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem Preiļu novada BJC (karte)
24.09. 10:30 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības stafešu krosā Preiļu parks(pie estrādes) (karte)
24.09. 13:00 – 14:001.-5.klašu skolēniem - izzinoša koncertizrāde "MAZĀS MUZIKĀLĀS PASAKAS"
Izrādes gaitā mūziķi stāstīs par mūzikas instrumentiem: marimbu, vibrafonu, dažāda veida - mazām un lielām trompetēm… Dzirdēsiet tarkšķi, felksetonu, raganellu kā pasaku tēlus... Koncertā dzirdamā mūzika ir saņēmusi Zelta Mikrofona balvu kā labākais bērnu albums. Izrāde notiek Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros (Aija Caune - 29221574).
Preiļu kultūras nams (karte)
25.09. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības futbolā(2010.-2011.dz.g.) Preiļu novada BJSS māksl. seg.laukums, Preiļi, Kooperatīva ielā 3 (karte)
27.09. – 29.09.Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides seminārs Jēkabpils BJC (karte)
27.09. 13:00 – 16:00Latvijas skolu 73. spartakiāde rudens krosa stafetēs.Eiropas Skolu sporta diena Preiļu pilsētas parks( pie estrādes) (karte)

Oktobris

01.10. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības futbolā(2008.-2009.dz.g.) Preiļu novada BJSS māksl.seg.laukums(Preiļi, Kooperatīva ielā 3) (karte)
09.10. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības volejbolā(2001.-2003.g.dz.) Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
11.10. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības futbolā(2006.-2007.dz.g.) Preiļu novada BJSS māksl.seg.lauk.( Preiļi, Kooperatīva ielā 3) (karte)
14.10. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības futbolā(2001.-2003.g.dz.) Preiļu novada BJSS māksl.seg.lauk.( Preiļi, Kooperatīva 3) (karte)
17.10. 11:00 – 16:00Repertuāra sagatavošanas seminārs Latvijas izglītības iestāžu koru diriģentiem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa iela 13, Rīga (karte)
18.10. 10:00 – 13:00Latviešu valodas(mazākumtautību izglītības programma) olimpiādes 2.posms 7.-8.kl.izglītojamajiem
19.10. 10:00 – 15:00Folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju informatīvais seminārs, ...
... lai sagatavotos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programmas "Rotā saule, rotā bite" īstenošanai 2019./2020.mācību gadā.
VISC, Strūgu 4, Rīga (karte)
21.10. – 24.10.Profesionālās kompetences pilnveides kursi (36 stundas) audzināšanas darba speciālistiem VISC, Strūgu 4, Rīga (karte)
21.10. – 25.10.Skolēnu brīvdienas
22.10. 10:00 – 15:00Seminārs Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem, gatavojoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgas 6. vidusskola, Aleksandra Čaka iela 102, Rīga (karte)
22.10. 13:00 – 23.10. 18:00IIC bezmaksas A programmas 12 stundu kursi klašu audzinātājiem " Izglītības iestādes un ģimenes sadarbība" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā projekta "Darbīgās kopienas" ietvaros. "
Pieteikšanās pie Anitas Džeriņas tel. 25928800 līdz 18.oktobrim. Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu pedagogiem.
Vieta tiks precizēta (karte)
29.10. 10:00 – 13:00Angļu valodas olimpiādes 2.posms 10.-12.kl. izglītojamajiem
29.10. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības futbolā(2004.-2005.dz.g.) Preiļu novada BJSS māksl.seg.lauk.(Preiļi, Kooperatīva ielā 3) (karte)
30.10. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības dambretē Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)

Novembris

04.11. 15:00 – 16:30Preiļu novada mācību jomu koordinatoru seminārs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.11. 10:00 – 14:30Latgales reģiona skolu sacensības dambretē Maltas vidusskola, Skolas iela 5, Malta, Maltas pagasts, LV-4630, Latvija (karte)
07.11. 10:00 – 14:30Starpnovadu skolu sacensības volejbolā(2004.-2005.g.dz.) Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
12.11. 12:00 – 16:00Pirmsskolas skolotāju seminārs
Pieteikšanās līdz 08.11.2019. pie A.Džeriņas Tel.25928800
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
14.11. 10:00 – 13:00Vācu valodas olimpiādes 2.posms 10.-12.kl.izglītojamajiem
15.11. 13:30 – 15:30Izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu koncerts "MĒS - LATVIJAI", gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam 'Saule vija zelta rotu'
Piedalās Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu tautas deju kolektīvi
Galēnu kultūras nams (karte)
20.11. 10:00 – 12:00Starpnovadu skolu sacensības"Veiklo stafetes" Riebiņu novads, Latvija (karte)
21.11. 10:00 – 15:00Preiļu novada Jauno vieglatlētu sacensības"Mazā balva"1.posms Preiļu 2.vidusskolas manēžā, Preiļu nBJSS (karte)
26.11. 09:30 – 12:30Krievu valodas (svešvaloda) olimpiādes 2.posms 9.-12.kl.izglītojamajiem
Pieteikšanās līdz 19.11.- preiluiplietv@preili.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.11. 10:00 – 13:00Latgales reģiona skolu sacensības "Veiklo stafetes"
Sacensību sākums -pēc nolikuma
Riebiņu novads, Latvija (karte)
28.11. 10:00 – 14:00Bioloģijas olimpiādes 2.posms 9.-12.kl.izglītojamajiem tiešsaitē
Olimpiāde notieks tiešsaitē.Dalībnieku reģistrēšana līdz 21.11.  -tīmekļa lapā :  skolas .lu.lv/bioloģija/
Jāņa Eglīša Preilu Valsts ģimnāzija (karte)

Decembris

02.12. 13:30 – 15:30SEMINĀRS izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem Preiļu novada BJC (karte)
03.12. 15:30 – 16:30Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu mācību jomu koordinatoru seminārs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
04.12. 12:00 – 14:30Preiļu novada Jauno vieglatlētu sacensības(lecēju) 2010g.dz.un jaunāki Preiļu 2.vidusskolas manēžā (karte)
05.12. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības volejbolā(2006.-2007.g.dz.) Galēnu pamatskola, Skolas iela, Galēni, Galēnu pagasts, LV-5311, Latvija (karte)
06.12. 10:00 – 12:00Angļu valodas olimpiādes 3.posma pirmā kārta Visvalža iela 4A, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050, Latvija Humanitāro zinātņu fakultāte (karte)
06.12. 11:00 – 13:00Izglītības iestāžu vadītāju seminārs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
09.12. 09:00 – 13:30Seminars "Skola darbīgā kopienā"
Dalībai semināram pieteikties pie A.Džeriņas. tel. 25928800
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
10.12. 09:00 – 13:30Seminārs "Skola darbīgā kopienā"
Dalībai semināram pieteikties pie A.Džeriņas. tel. 25928800
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.12. 11:00 – 15:00Jāņa Pauniņa XX piemiņas turnīrs 64 lauciņu DAMBRETĒ
Nolikums http://www.preili.lv
Preiļu novada BJC (karte)
13.12. 10:00 – 15:00Vēstures olimpiādes 2.posms 9. un 10.-12.kl.izglītojamajiem tiešsaitē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.12. 10:00 – 11:30Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiāde (EUSO)tiešsaitē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
23.12. – 03.01.Skolēnu brīvdienas

 

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2018.