Notikumu ciklogramma

2018. gads

LaiksPasākumsVieta

Janvāris

02.01.Pieteikumu anketu iesniegšana dalībai Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9.klašu tautas deju kolektīvu pasākumā "LECAM PA VECAM, LECAM PA JAUNAM"
Pieteikuma anketa un nolikums - http://visc.gov.lv/intizglitiba/dejas.shtml. Pasākuma norise - 02.02.2018. (Limbaži) un 16.02.2018. (Jūrmala)
03.01. 10:00 – 12:00MA seminārs vēstures un sociālo zinību skolotājiem Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
04.01. 10:00 – 12:00Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
04.01. 10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (18 stundas) vispārizglītojošo izglītības iestāžu informātikas, datorikas, programmēšanas skolotājiem "Programmēšana Javascript vidē" (1.diena)
Kursus organizē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija,
Lektors Ojārs Krūmiņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un 22.vidusskolas skolotājs. Pieteikšanās līdz 2018. gada 3.janvārim elektroniski vietnē: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
05.01.DALĪBA pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” novadu, izglītības iestāžu līmeņa pedagogu - tālākizglītotāju konsultācijās Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros (Valsts SIA PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Nīcgales iela 26, Rīga) Valsts SIA PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Nīcgales iela 26, Rīga (karte)
05.01. 10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (18 stundas) vispārizglītojošo izglītības iestāžu informātikas, datorikas, programmēšanas skolotājiem "Programmēšana Javascript vidē" (2.diena)
Kursus organizē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija,
Lektors Ojārs Krūmiņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un 22.vidusskolas skolotājs. Pieteikšanās līdz 2018. gada 3.janvārim elektroniski vietnē: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
12.01. 10:00 – 13:00Vēstures olimpiāde 12.klasēm
Olimpiādes dalībniekus pieteikt līdz: 09.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Vēstures valsts 24.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.01. 10:00 – 13:00Vēstures olimpiāde 9.klasēm
Olimpiādes dalībniekus jāpiesaka līdz 09.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Vēstures valsts 24.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
13.01. 10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (18 stundas) vispārizglītojošo izglītības iestāžu informātikas, datorikas, programmēšanas skolotājiem "Programmēšana Javascript vidē" (3.diena)
Kursus organizē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija,
Lektors Ojārs Krūmiņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un 22.vidusskolas skolotājs. Pieteikšanās līdz 2018. gada 3.janvārim elektroniski vietnē: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
15.01. 10:00 – 13:00Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm
Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 11.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv 

 Latviešu valodas un literatūras valsts 44.olimpiādes norises kārtība(lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.01. 09:30 – 10:30Karjeras izvēles programmas "Ēnu dienas" pieteikšanās 1.kārtas sākums

JuniorAchievement Latvija

Karjerasizvēles programmas - Ēnu diena

1.- 12.klasēm

NOLIKUMS


2017./2018.mācību gadam Programma


Ēnu diena ir visā pasaulē populārs skolēnu karjeras izglītības pasākums. Latvijas Ēnu diena ir biedrības Junior Achievement Latvija (JA Latvija) preču zīme (Nr.M50657). Ēnu dienas laikā skolēni atrod un apmeklē kādu noteiktu darba vietu un vismaz 4 stundas vēro ēnu devēja darbu un pienākumus.


Mērķis


Attīstīt un pilnveidot individuālo karjeras vadību: plānošanas prasmes, apzināt savas intereses, darba prioritātes un darba perspektīvas.


Uzdevumi


1.Iedvesmot skolēnus, lai viņi uzdrīkstas un grib vairāk sasniegt;

2.Paplašināt redzesloku un izpratni skolēniem par nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, lai varētu kļūt par veiksmīgiem, uz sasniegumiem motivētiem uzņēmējiem, nozaru ekspertiem, valsts struktūru vadītājiem.

3.Praktiski parādīt saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām;

4.Iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu atbilstoši sagatavoties darba tirgum;

5.Veidot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, sekmīgai jauniešu integrācijai sabiedrībā.


Dalībnieki


1.- 12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi


Programmu iesakām


Vispārējās, tehniskās, profesionālās valsts un privātās izglītības iestādes.


Prasmes un iemaņas


Komunikācijas prasmi. Prezentācijas un sevis pierādīšanas prasmes. Spēja sadarboties. Nebaidīšanās kļūdīties. Lēmumu pieņemšana. Problēmu risināšana. Prioritāšu noteikšana. Karjeras iespēju apjaušana. Nākotnes plānošana.


Kalendārs

Ēnotājiem – skolēniem un ēnu devējiem - uzņēmumiem


4.janvāris, 2018 – 2.februāris, 2018 Uzņēmumi reģistrējās, atjauno profilus, piesaka vakances Ēnu dienai.

3.janvāris, 2018 – 9.februāris, 2018 Skolēni - ēnotāji reģistrējās, atjauno profilus, piesakās vakancēm:

16.janvāris, 2018 – 21.janvāris, 2018 Pieteikšanās 1.kārta. Skolēni piesakās vienai ēnojami vakanci, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

22.janvāris, 2018 – 24.janvāris, 2018 Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Pārējos skolēnu pieteikumus noraida.

25.janvāris, 2018 – 28.janvāris, 2018 Pieteikšanās 2.kārta – visi reģistrētie skolēni un noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

29.janvāris, 2018 – 31.janvāris, 2018 Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Pārējos skolēnu pieteikumus noraida.

1.februāris, 2018 – 4.februāris, 2018 Pieteikšanās 3. kārta - visi reģistrētie skolēni un noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

5.februāris, 2018 – 7.februāris, 2018 Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Pārējos skolēnu pieteikumus noraida.

8.februāris, 2018 – 11.februāris, 2018 Nejaušais Ēnotājs – tikai reģistrēto skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3.kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei skolēns, automātiski kļūs par

 

16.01. 10:00 – 15:00Informātikas (programmēšanas ) olimpiāde 8.-10.klasēm un 11.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā. Informātikas (programmēšanas) valsts 31.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
17.01. 10:00 – 11:30Eiropas Savienības dabaszinību olimpiāde 9.-10.klasēm

Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaites režīmā 2018. gada 12. janvārī plkst.10:00, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Piedalītiesvar 9. un 10. klašu izglītojamie, kuriem 2017. gada 31. decembrī nav 17 gadu;
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2017. gada 22. decembrim; 
Dalībniekureģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2018. gada9. janvārim;    

   
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
17.01. 10:00 – 14:00Seminārs „Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”


Mērķis:Iepazīstinātizglītības iestāžu karjeras atbalsta speciālistus, skolotājus un jauniešus ariekšlietu un aizsardzības nozares karjeras iespējām, sniegt informāciju parizglītības iespējām, esošajām profesijām un darba iespējām.

Semināruorganizē: Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijasun karjeras atbalsta departaments (turpmāk VIAA IKAD) sadarbībā arNacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu,Valsts robežsardzi, Valsts policiju un Bauskas novada Izglītības nodaļu.

Mērķauditorija: 9.-12.klašu izglītojamie, skolotāji.

Pieteikšanās līdz 12.01.2018. sūtot pieteikumus uz epasta adresi: bolsakovsviktors@inbox.lv 

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.01. – 23.01.46.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde - konkurss “LIDICE 2018” (novada izstāde). Konkursa tēma “Ūdens”.
18.01. 11:00 – 13:00Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “LAKSTĪGALA 2018”. 1.kārta
Pieteikuma anketas iesniedz līdz 15.janvārim
JEPVĢ zālē (karte)
19.01. 10:00 – 13:00Fizikas olimpiāde 9.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā.
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 9.janvārim;
Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 12.janvārim;
Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv
Fizikas valsts 68. olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija; Preiļu 1.pamatskola, Daugavpils iela 34 (karte)
23.01. 10:00 – 13:00Filozofijas olimpiāde 11.-12.klasēm
Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 18.01.2018. Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
24.01. 09:30 – 12:006.Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-6.klasēm

Pieteikumus iesniegt elektroniski līdz 18.01.2018. RV1Ģ mājaslapā http;//http://www.rv1g.lv sadaļā olimpiādes. Sīkāku informāciju skatīt olimpiādes nolikumā. Olimpiādes nolikums tika pārsūtīts uz izglītības iestāžu epastiem.
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Dzirnavu 3a, Rēzekne, LV-4601, Latvija (karte)
24.01. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības telpu futbolā 10.-12.kl. Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija un BJSS, Aglonas 24, Preiļi, Preiļu nov., LV5301 (karte)
25.01.Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "LAKSTĪGALA 2018". 2.kārta Jēkabpils, Latvija (karte)
25.01. 12:00 – 14:00Pirmsskolas skolotāju MA seminārs
Pieteikties līdz 23.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz epasta adresi: preiluipbties@pvg.edu.lv
vai zvanot pa tālruni: 26571178,25928800
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
29.01. 10:00 – 14:30Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasēm

Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā. 

Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 15.javārim ;

Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 22.janvārim;

Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv

Latviešu valodas un literatūras 44.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums)pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
29.01. 13:30 – 15:30SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem un klašu audzinātāju MK vadītājiem Preiļu novada BJC (karte)
30.01. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības basketbolā “C”gr. Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
31.01. 10:00 – 13:00Ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 17.janvārim; Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 24.janvārim; Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv Ekonomikas valsts 19.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Februāris

01.02.Pieteikuma anketu iesniegšana dalībai Bērnu tautas deju kolektīvu festivālā "LATVJU BĒRNI DANCI VEDA"
Pieteikuma anketa un Nolikums - http://visc.gov.lv/intizglitiba/dejas.shtml. Festivāla norise - 26.05.2018. (Daugavpils) un 02.06.2018. (Jelgava)
01.02. 09:30 – 15:00Mājturība un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde 8.-9.klasēm un 10.-12.klasēm
Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 26.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISCmājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
02.02.Dalība izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9.klašu tautas deju kolektīvu pasākumā "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" Limbažu pilsēta, Limbaži, Limbažu pilsēta, LV-4001, Latvija (karte)
02.02. 08:30 – 12:00Pedagoģiski medicīniskā komisija Preiļu novada Izglītības pārvalde, Raiņa bulvāris 19, Preiļi (karte)
02.02. 09:30 – 14:30Matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm
Olimpiādes dalībniekus jāpiesaka līdz 29.01.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Matemātikas valsts 68.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.02.Pieteikuma anketas iesniegšana dalībai Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā - konkursā "No baroka līdz rokam"
Nolikums un pieteikuma anketa - http://visc.gov.lv/intizglitiba/muzika.shtml. Konkurss reģionā (Latgales novadu kolektīvi) - 2018.gada 23.februārī plkst.11.00 Rēzeknē.
Rēzekne, Latvija (karte)
06.02. – 21.02.46.Starptautiskās bērnu mākslas konkursa "LIDICE 2018" Latvijas kārtas laureātu darbu izstāde "ŪDENS"
Izstādē skatāmi Preiļu 1.pamatskolas, Preiļu novada bērnu un jauniešu centra Un Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi.
Rīgas domē, Rātslaukumā 1 (karte)
06.02. 10:00 – 13:00Ķīmijas olimpiāde 9.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 23.janvārim; Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 30.janvārim; Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv Ķīmijas valsts 59.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
08.02. 10:00 – 12:00Krievu valodas kā svešvalodas olimpiāde 10.-12.klasēm
Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 02.02.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv

Krievu valodas valsts 22.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISCmājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
16.02.Pieteikuma anketas iesniegšana dalībai Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē
Nolikums un pieteikuma anketa - http://visc.gov.lv/intizglitiba/muzika.shtml. Skate notiek - Latgales un Vidzemes novadi - 2018.gada 2.martā plkst.14.00 Madonas kultūras namā.
16.02. 09:30 – 14:30Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm
Olimpiādes dalībniekus pieteikt līdz 12.02.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv.
Matemātikas valsts 68.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.    


Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
20.02. 10:00 – 12:00Skolēnu pašpārvalžu līderu seminārs Preiļu novada BJC (karte)
21.02. 10:00 – 13:00Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm
Olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei līdz 2018.g. 7.februārim; Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei līdz 2018.g. 14.februārim; Olimpiādes interneta vietnes vietrādis ir http;//skolas.lu.lv Ģeogrāfijas valsts 35.olimpiādes norises kārtība (lielais nolikums) pieejama VISC mājaslapā kopš 2017.g.28.septembra.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
21.02. 14:00 – 15:30Dalība 46.Starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa “LIDICE 2018” Latvijas kārtas LAUREĀTU apbalvošanas pasākumā VEF kultūras pils, Rīga (karte)
22.02. 09:00 – 15:00Starpnovadu mūzikas olimpiāde 5.-12.klasēm
Pieteikt dalībniekus līdz 16.02.2018. Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
23.02.Pieteikuma ANKETAS iesniegšana dalībai Vokālās mūzikas konkursa "BALSIS 2018" 1.kārtā. Preiļu novada BJC (karte)
23.02.Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un POPGRUPU festivāls - konkurss “NO BAROKA LĪDZ ROKAM”
Latgales reģiona skate
Rēzekne, Latvija (karte)
23.02. 09:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā 2002.-2003.dz.g. Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
24.02.Dalība Latvijas skolēnu ROBOTIKAS sacensībās "Siguldas kauss 2018"
Nolikums - http://www.visc.gov.lv/interešu izglītība
Siguldas Sporta Centrs, Sigulda (karte)
26.02. 11:00 – 14:00Skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 1.kārta
Pieteikumu dalībai konkursā izglītības iestāde piesaka līdz 2018.gada 19.februārim. Nolikums - http://www.preili.lv/page/775
BJC, Kooperatīva 6, Preiļi (karte)
28.02. 09:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā 2004.-2005.dz.g. Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Marts

01.03. 11:00 – 14:00Vokālās mūzikas konkursa 'BALSIS 2018" 1.kārta
Pieteikuma anketu iesniegt līdz 2018.gada 23.februārim Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā.
JEPVĢ zālē (karte)
06.03. 09:00 – 16:00Valsts pārbaudes darbs dabaszinībās 6.kl.
07.03. 09:00 – 16:00TOP kauss volejbolā 1998.-2001.dz.g. Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
07.03. 10:00 – 15:00Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde (zēniem) 5.klasēm un 6.-7.klasēm
Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 02.03..2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv  


Dalībnieku skaits ierobežots! Uz katriem 10 izglītojamajiem katrā klasē tiek izvirzīts 1 olimpiādes dalībnieks.
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
07.03. 10:30 – 16:00Valsts olimpiāde ekonomikā Aspazijas bulvāris 5, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
07.03. 13:00 – 18:00Vokālās mūzikas konkursa "BALSIS 2018" 2.kārta (Latgales novads)
Konkursu rīko VISC sadarbībā ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru.

PIEDALĀS - Aglonas novada, Baltinavas novada, Balvu novada, Dagdas novada, Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada, Ilūkstes novada, Jēkabpils pilsētasJēkabpils novadaKrustpils novada, Kārsavas novada, Krāslavas novada, Līvānu novada, Pļaviņu novada, Preiļu novada, Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Riebiņu novada, Strenču novada,  Ikšķiles novada izglītības iestāžu mūzikas kolektīvi

Preiļu mūzikas un mākslas skolas zālē (karte)
08.03.Dalība skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 2.kārtā Jēkabpils pilsēta, Latvija (karte)
08.03. 09:00 – 16:00Valsts pārbaudes darbs valsts valodā 3.kl.
08.03. 09:30 – 09.03. 16:00V.O.matemātikā 9.-12.kl. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Raiņa bulvāris 8, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
09.03. 09:00 – 16:00TOP kauss volejbolā 2002.-2005.dz.g. Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
09.03. 10:00 – 16:00V.O.Latviešu valodā un literatūrā11.-12.kl. Visvalža iela 4A, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
09.03. 12:00 – 15:00Dalība Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "LAKSTĪGALA 2018" Noslēguma sarīkojumā Rīgas Latviešu biedrības nams Lielā zāle (karte)
10.03. 10:00 – 14:00V.O. Krievu valoda(svešvaloda) Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, 1050, Grēcinieku iela 10, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
13.03. 08:00 – 18:00Sporta skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Balvu Valsts ģimnāzijā.
Aglonas,Vārkavas,Riebiņu un Preiļu novadu sporta skolotājiem. Izbraukšana no Preiļu novada domes 8.00, Atgriešanās aptuveni 18.30. Pieteikšanās pa tel. 29213272
13.03. 09:30 – 16:00CE Angļu valoda 12.kl. r.,m.
14.03. 09:30 – 16:00CE Vācu valoda 12.kl./r.,m.
14.03. 09:30 – 16:00CE Angļu valoda 12.kl /m/
15.03.Pieteikšanās Labo darbu festivālam 2018

Atgādinām, kapieteikšanos dalībai Labo darbu festivālos izglītības iestādes veic tiešsaistēlīdz 2018.gada 15.martam, aizpildot pieteikuma anketu -

Labodarbu festivāls Latgalē notiek 2018.gada12.oktobrī Rēzeknē.

Sīkāka informācija par dalību Labodarbu festivālos un šo pasākumu norisi, kā arī izglītības iestādēm veicamajiemuzdevumiem atrodamapasākuma nolikumā -http://visc.gov.lv/audzinasana/pasakumi.shtml un informatīvajā materiālāizglītības iestādēm “Kā Tu un Tavaskola var iesaistīties “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonā”?”- http://visc.gov.lv/audzinasana/lv100.shtml

15.03. 09:30 – 16:00CE Angļu valoda 12.kl. /m.
15.03. 09:30 – 16:00CE Krievu valoda 12.kl./r.,m.
16.03. 09:30 – 16:00CE Krievu valoda 12.kl./m.
19.03. 10:00 – 16:00V.O.Latviešu valodā un literatūrā 8.-9.kl. Oskara Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskola, Skrindu 1, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1003, Latvija (karte)
20.03. 09:00 – 12:00Pedagoģiski medicīniskā komisija Preiļu novada Izglītības pārvalde, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
21.03. 10:00 – 14:00Matemātikas olimpiāde 4.klasei
Dalībnieku pieteikšana līdz 16.martam
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
22.03. 09:00 – 16:00Starpnovadu skolu savensības florbolā 2006.g.un jaun Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
22.03. 10:00 – 13:00Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.klasēm
Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 19.03.2018.
Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv  
No katras skolas olimpiādē drīkst piedalīties skolēnu skaits, kas atbilst klašu komplektu skaitam skolā.

  
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
24.03. 10:30 – 16:00Lego robotikas sacensības Strūžānos Jaunstrūšanu pamatskola (karte)
24.03. 13:00 – 15:00Mazo vokālistu konkurss "CĀLIS 2018" Preiļu KN (karte)
26.03. 10:00 – 16:00V.O.Vēsturē 9.kl. Aspazijas bulvāris 5, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
27.03. 10:00 – 29.03. 16:00V.O.Ķīmijā 9.-12.kl. LU ,Ķīmijas fakultātē, Rīgā (karte)

Aprīlis

05.04. 09:30 – 06.04. 16:00V.O.Fizikā 9.-12.kl. LU Fizikas un matemātikas fakultātē,Zeļļu ielā 8, Rīgā (karte)
10.04.Vides objektu un mākslas darbu konkurss "VISA DIEVA RADĪBIŅA SAULĪTĒ LĪGOJĀS"
Pieteikumu un darbu fotogrāfiju iesniegšana.
BJC (karte)
11.04. 10:00 – 14:00Latviešu valodas olimpiāde 4.klasei
Dalībnieku pieteikšana līdz 6.aprīlim
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.04. 10:00 – 16:00V.O.Ģeogrāfijā10.-12.kl. Jelgavas ielā 1,LU Dabaszinātņu māja (karte)
12.04. 10:00 – 15:00Skolu sacensības “Tīkla bumba” Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
13.04. 11:00 – 17:00Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums "Zyny, zynu tāva sātu" Līvānu kultūras nams (karte)
19.04. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības pavasara stafešu krosā Vārkavas vidusskola, Upmala, Upmalas pagasts, LV-5335, Latvija (karte)
20.04. 10:00 – 11:00Starpnovadu radošo darbu konkurss "Mana ģimene"

Starpnovadu   radošo darbu konkurss "Manaģimene"

                                                     Nolikums

 

1.Mērķis

Radošo darbu konkursa „Mana ģimene“ mērķis ir mudināt bērnus/ jauniešus/ pieaugušos domāt par ģimenesnozīmi un attēlot vārdos  un  zīmējumos , kādu dalībnieks redz savu ģimeni.

Konkursainiciatori un organizatori ir  Dagdasnovada IKSN ( Mičurina 3a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674).

Konkurss noritēs 2 nominācijās– rakstisks darbs un vizuālās mākslas darbs.

 

2. Dalībnieki

Konkursā var piedalītiesjebkurš iedzīvotājs (bērns, skolēns, jaunietis, pieaugušais  un ttl.) bez vecuma ierobežojuma.

 

3. Konkursa noteikumi

3.1.Konkursā iesniegtam darbam ir jāatbilst tēmai „Mana ģimene” un tam jāatspoguļodalībnieka izpratne par savu ģimeni: ikdienā un  svētkos/ģimenes  tradīcijas un ttl. Darbs varētu kļūt par„ģimenes vizītkarti”.

3.2.Darbs var būt veidots individuāli vai arī tapis kā ģimenes kopdarbs.

3.3.Katrs dalībnieks konkursam var iesniegt vienu vizuālas mākslas darbu vai vienurakstisku darbu.

3.4.Vizuālās mākslas darbs var būt veidots uz papīra vai kāda cita materiāla,jebkādā vizuālās mākslas tehnikā un bez izmēra ierobežojuma.

3.5.Rakstisks darbs iesniedzams brīvi izvēlētā formā (stāsts, domraksts, dzejolis, pasakautt.) un tehnikā (salasāmā rokrakstā vai datorrakstā), A4 lapaspuses apjomaformātā. Rakstisks darbs iesniedzams latviešu vai krievu valodā. Tam varpievienot fotogrāfiju.

3.6.Iesniegtam darbam jāpievieno ziņas par autoru (-iem ): vārds, uzvārds,  mācību iestāde un klase (skolēniem),pieaugušajiem (vārds , uzvārds ,tālruņa numurs). Informācijai jābūt salasāmiuzrakstītai.

3.7. Konkursam iesniegti darbi piedalīsies  5. Starptautiskā bērnu un jauniešu mūzikas,deju un modes festivāla LIETUVA, IGAUNIJA,BALTKRIEVIJA, LATVIJA “Apskauj mani, māmuliņa ! ”izstādē  2018.gada 19.maijā  Dagdas  pilsētas parkā.

 

4.Darbu iesniegšana

4.1.Konkursam paredzētie vizuālās mākslas darbi iesniedzami Dagdas novada IKSN(Mičurina 3a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674).

4.2.Konkursam paredzētie rakstiski darbi ar norādi Konkursam MANA ĢIMENEiesniedzami gan elektroniski: e-pasts:  regina_rutka@inbox.lv;gan klātienē Dagdas novada IKSN vai pa  pastu:  (Mičurina 3a, Dagda, Dagdas novads, LV-5674).

4.3. Iesniegšanas termiņš irlīdz 2018. gada 20. aprīlim

 

5.Vērtēšanas gaita un kritēriji

5.1.Vērtējot konkursa darbus, dalībnieki tiks sadalīti četrās vecuma grupās: bērnilīdz 7 gadu vecumam, no 8 līdz 13 gadiem, no 14 līdz 18 gadiem, pieaugušie.

5.2.Iesniegtos darbus izvērtēs vērtēšanas komisija, ņemot vērā iesniegto darbuatbilstību noteiktajai tēmai; to un cik izteiksmīgi iesniegtais darbs vēstastāstu par ģimeni. Konkursa vērtēšanas komisija tiek noteikta ar Dagdas novadaIKSN vadītājas rīkojumu 4 locekļu sastāvā.

 

6.Konkursa uzvarētāju paziņošana un apbalvošana

6.1.Konkursa labāko darbu autori tiks paziņoti un apbalvoti 5. Starptautiskā bērnuun jauniešu mūzikas, deju un modes festivāla LIETUVA, IGAUNIJA, BALTKRIEVIJA, LATVIJA “Apskauj mani, māmuliņa !” laikā 2018. gada  19.maijā.

6.2.Katrs konkursa dalībnieks saņems diplomu par piedalīšanos, konkursa laureāti –diplomu un balvu no konkursa organizētājiem.

 

Pēc konkursa dalībniekuapbalvošanas Dagdas novada mājaslapā http://www.dagda.lv/izglitiba  tiks izliktas konkursa labāko vizuālās mākslasdarbu bildes , tiks publicēti labākie darbi un izsludināti laureātu uzvārdi.

 

Papildus informāciju par konkursa norisi varuzzināt, zvanot Dagdas novada IKSN vadītājaiMarijai Micķevičai tel.29681560 vai rakstot mickevica.marija@inbox.lv.

20.04. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības galda tenisā 2002.-2005.,2006.g. un jaun. Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
21.04. 17:00 – 20:00Deju kopa "GAIDA" piedalās lielkoncertā "Neparasto rīdzenieku viesi"
Deju kopa "GAIDA" jau trešo gadu piedalās projektā "Novadi sadanco", kurā piedalās bērnu tautas deju kolektīvi no visiem Latvijas novadiem. Pirmais sadancis notika 2016.gadā Jēkabpilī, otrais (2017.gadā) Preiļos. Šogad kolektīvi tiekas Rīgā.
VEF kultūras pils, Rīga (karte)
22.04.Tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija” un tradicionālās dejošanas konkursa “Vedam danci” fināli
Piedalās Pelēču pamatskolas un Salas pamatskolas skolēni
Rīgas Tehniskā universitāte (karte)
24.04.Informatīva sanāksme festivāla dalībniekiem par bērnu tautas deju festivālu "Latvju bērni danci veda" Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
24.04. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības badmintonā Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija un JEPVĢ, Kooperatīvā 6, Preiļi, Preiļu nov., LV5301 (karte)
25.04. 09:30 – 10:30Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 6.kl.
Pieteikšanās līdz 20.04.2018.. Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
25.04. 09:30 – 11:00Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 8.,9.kl.
Pieteikšanās līdz 20.04.2018.. Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
25.04. 11:00 – 14:00Starpnovadu angļu valodas publiskās runas konkurss 7.-8.kl.
Pieteikšanās līdz 20.04.2018.. Pieteikumus sūtīt uz: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
27.04. 11:00 – 14:00Latgales atklātais datorātrrakstīšanas konkurss skolēniem

Latgales novadu Datorātrrakstītājukonkurss skolēniem

Dalībniekussacensībām jāpiesaka Jurim Ertam uz e-pastu juris@pvg.edu.lv līdz 23. aprīlim

Iepriekšējogadu rezultāti:

http://www.pvg.edu.lv/?page_id=6241 
27.04. 12:00 – 15:00Starpnovadu sākumskolas skolēnu koncerts Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
29.04. 10:00 – 15:00Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde 5.-12.klasēm
Pieteikšanās vietnē: http:// nms.lu.lv. Pieteikšanās no 19.03.2018. līdz 04.04.2018.
Rīgā, Daugavpilī, Liepājā (karte)

Maijs

07.05. 10:00 – 15:00Seminārs bioloģijas skolotājiem "Dziļā mācīšanās"
Semināra dalībnieki saņems kursu apliecību. Pieteikumus sūtīt līdz 03.05.2018. uz e-pastu: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
07.05. 11:00 – 13:00Seminārs izglītības iestāžu administrācijai
14.05.Stāstu konkursa "MŪSU KLASES AUDZINĀTĀJS" darbu iesniegšana
Darbus iesniedz Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā. Konkursa nolikums - http://www.preili.lv/nozares/izglītiba/interešu izglītība
Preiļu novada BJC (karte)
15.05. 10:00 – 15:00CSDD sacensības jaunajiem velosipēdistiem “JAUNO SATIKSMES DALĪBNIEKU FORUMS” Preiļu novada BJSS stadionā (karte)
17.05.Dalība Vides objektu un mākslas darbu izstādes - konkursa “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” atklāšana Mazmežotnes muižā.
Piedalās Pelēču pamatskolas skolēni
17.05. 12:00 – 16:00Preiļu novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošanas pasākums
19.05. – 20.05.Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Līvāni (karte)
19.05. 18:00 – 20:00Preiļu novada bērnu un jauniešu centra popgrupa “Lāsītes” un vokālā studija “Mazās lāsītes” ielūdz uz savu 20 gadu jubilejas koncertu “KAD NOTIS UZPLAUKST …” Preiļu KN (karte)
21.05. 10:00 – 14:00Eksāmens - Informātika vidusskolai
21.05. 13:30 – 16:00Izglītības iestāžu direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoru, klašu audzinātāju MK vadītāju PIEREDZES APMAIŅAS seminārs Preiļu 1.pamatskolā. Preiļu 1.pamatskola (karte)
22.05. 10:00 – 14:00Eksāmens - Latviešu valoda 12. klasei
23.05. 10:00 – 13:30Eksāmens - Latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības programmās 9. klasei
23.05. 10:00 – 14:30Eksāmens - Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei
25.05. 10:00 – 14:00Eksāmens - Matemātika 12. klasei
26.05.Bērnu tautas deju festivāls "LATVJU BĒRNI DANCI VEDA" Daugavpils (karte)
28.05.Turpinās pieteikšanās Labo darbu festivāliem

Valsts izglītības satura centrs Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros aicina iesaistīties Labo darbu veikšanā un pieteikties Labo darbu festivāliem.
Nolikums atrodams VISC vietnē - http://www.visc.gov.lv (sadaļā audzināšana/pasākumi)
Atgādinām, ka pieteikšanos dalībai Labo darbu festivālos izglītības iestādes veic tiešsaistē, aizpildot pieteikuma anketu. 
Līdz 2018.gada 28.maijam plkst.17.00 pagarināta izglītības iestāžu pieteikšanās uz Labo darbu festivāliem, kuri notiks: Madonā 26.septembrī,  Rīgā 3.oktobrī,  Rēzeknē 12.oktobrī,  Talsos 26.oktobrī. 
Paldies tām izglītības iestādēm, atsevišķām klasēm, interešu izglītības pulciņiem, interešu grupām, individuālajiem labo darbu darītājiem, kuri jau atsūtījuši pieteikumus ar ļoti nozīmīgām pilsoniskās līdzdalības un sadarbības aktivitātēm un kuri vēlas dalīties ar savu pieredzi un iedvesmot pārējos labu darbu veikšanā.
28.05. 10:00 – 14:00Eksāmens - Latvijas un pasaules vēsture 12. klasei
29.05. 10:00 – 12:00Eksāmens - Svešvaloda 9. klasei
30.05. 10:00 – 13:00Eksāmens - Bioloģija 12. klasei

Jūnijs

01.06. 10:00 – 13:30Eksāmens - Ģeogrāfija vidusskolai
04.06. 10:00 – 13:00Eksāmens - Fizika 12. klasei
05.06. 08:00 – 14:00Pedagoģiski medicīniskā komisija Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.06. 10:00 – 13:00Eksāmens - Matemātika 9. klasei
06.06. 10:00 – 13:00Eksāmens - Ķīmija 12. klasei
07.06. 10:00 – 15:00Dalība XXXIV bērnu un jauniešu nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" darbības izvērtējumu konferencē "Tradīcija, interpretācija, jaunrade - bērnu un jauniešu folkloras kopu pieredze". Strūgu iela 4, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1003, Latvija (karte)
07.06. 10:00 – 13:30Eksāmens - Mazākumtautības (krievu) valoda mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei
08.06. 10:00 – 13:30Eksāmens - Ekonomika vidusskolai
11.06. 10:00 – 14:00Eksāmens - Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās 12. klasei
12.06. 10:00 – 12:30Eksāmens - Latvijas vēsture 9. klasei
30.06. – 08.07.Dalība XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīga, Latvija (karte)

Augusts

20.08. 09:00 – 18:30Pirmā līmeņa apmācības kursi "PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA"
Lektore - Linda Ostrovska, sertificēta pirmās palīdzības pasniedzēja.
Dalību pieteikt līdz 2018.gada 16.augustam pa tālruni 29221574 vai elektroniski: preilubjc@preili.lv. Dalības maksa - 15 euro.
Preiļu BJC, Kooperatīvā iela 6, Preiļi (karte)
21.08. 09:00 – 15:00Tālākizglītības kursi speciālajā izglītībā (36 st.) Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
22.08. – 24.08.Vidzemes, Latgales, Sēlijas novadu FOLKLORAS skolotāju Vasaras skola 2018 Cesvaine, Cesvaines pilsēta, LV-4871, Latvija (karte)
22.08. 09:00 – 15:00Tālākizglītības kursi speciālajā izglītībā (36 st.) Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
23.08. 09:00 – 15:00Tālākizglītības kursi speciālajā izglītībā (36 st.) Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
24.08. 09:00 – 15:00Tālākizglītības kursi speciālajā izglītībā (36 st.) Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
28.08. 08:30 – 13:00Pedagoģiski medicīniskā komisija
Pieteikšanās līdz 24.08.2018. Pieteikumus sūtīt uz: preiluipbties@pvg.edu.lv
Preiļu mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
28.08. 10:00 – 14:00Tālākizglītības kursi klašu audzinātājiem "Mūsdienīga komunikācija 21.g." A programma, 12 st.
Kursi klašu audzinātājiem vērtībizglītībā. Bezmaksas kursi.
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Septembris

06.09. 13:00 – 19:00Dalība iniciatīvas "Latvijas skolas soma" atklāšanas pasākumā Rīgā Rīga, Latvija (karte)
10.09. 10:00 – 12:00Seminārs projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" iesaistīto skolu izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, pedagogiem karjeras konsultantiem

Semināra programmā:
  1. KAAP plāna sastādīšana 2018./2019.m.g.
  2. Pedagogu karjeras konsultantu atbalsts izglītības iestādēm
  3. VIAA kontrolējošās vizītes izglītības iestādēs
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
13.09.DALĪBA Vides objektu un mākslas darbu izstādes “Visa Dieva radībiņas saulītē līgojās" noslēguma seminārā Mazmežotnes muiža, Mazmežotne, Rundāles pag., Rundāles nov, Mazmežotne, Rundāles pagasts, LV-3921, Latvija (karte)
17.09. – 18.09.DALĪBA repertuāra apguves seminārā novadu tautas deju kolektīvu virsvadītājiem un deju kolektīvu vadītājiem Rīgas Tehniskā Koledža, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Latvija (karte)
18.09. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības futbolā 4.-5.klases
Aktivitāte notiks mākslīgajā laukumā.
Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Kooperatīva iela 3, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
20.09. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības stafešu krosā Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
21.09. 13:00 – 14:30MA vadītāju - mācību jomu konsultantu seminārs
Seminārs notiks konferenču zālē (2.stāvā).
Preiļu mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.09. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības futbolā 6.-7.klases
Aktivitāte notiks mākslīgajā laukumā.
Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Kooperatīva iela 3, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.09. 14:00 – 18:00Konkurss "SPICE 2018"
Konkursā piedalās 2006. un 2007.gadā dzimušie zēni. Dalību pieteikt līdz 2018.gada 24.septembrim. Papildus informācija - 29221574 (Aija), 29807932 (Uldis)
Preiļu 2.vidusskolas darbnīcas, 1.maija ielā 8, Preiļos (karte)
28.09. 10:00 – 14:00Jāņa Pauniņa XIX piemiņas turnīrs 64 lauciņu DAMBRETĒ
Nolikums skatāms - http://www.preili.lv sadaļā nozares/izglītība/interešu izglītība. Pieteikuma anketas iesniegt 24.09.2018. līdz plkst.18.00 elektroniski - preilubjc@preili.lv
Preiļu novada BJC (karte)
28.09. 10:00 – 14:00Latvijas skolu krosa stafetes Preiļu parkā, Andreja Paulāna iela 27, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Oktobris

01.10. 13:30 – 15:30SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem
Seminārā aicināti piedalīties arī iniciatīvas "Latvijas skolas soma" izglītības iestāžu koordinatori
Preiļu novada BJC (karte)
12.10.Dalība Latvijas simtgadei veltītā pasākuma cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" Labo darbu festivāls Latgalē
Piedalās: Preiļu 1.pamatskola, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Pelēču pamatskola
Rēzekne, Latvija (karte)
19.10. 09:30 – 10:30Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programma) olimpiāde 7.-8.kl.
Pieteikšanās līdz 16.10.2018. uz epastu: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.10. 14:00 – 16:30Seminārs Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu vispārizglītojošo skolu direktoriem un vietniekiem
Jautājumi, kuri tiks apskatīti: 1.Pedagogu darba samaksas tarifikācijas VIIS - prasības, procedūra 2. Par valsts pārbaudījumu norisi izglītības iestādēs - IKVD Uzraudzības departamenta kontroles rezultāti, ieteikumi 3.Aktualitātes valsts pārbaudījumu norisē 2018./2019.m.g. 4.Par Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu 5.Aktualitātes speciālās izglītības jomā u.c.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
22.10. 11:00 – 12:00Mācību jomu koordinatoru seminārs
27.kabinets.
Preiļu mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
24.10. 10:00 – 16:30Skolotāju konference (Preiļu, Vārkavas, Aglonas novadu skolotājiem) „Efektīva mācīšanās un mācīšana kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanas kontekstā”
Konferences laikā skolotāji apgūs 8 h tālākizglītības programmu un saņems tālākizglītības kursu apliecību. Pieteikšanās konferencei JEPVĢ mājaslapā.
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
30.10. 09:30 – 11:30Angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl.
Pieteikšanās līdz 23.10.2018. uz epastu: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
31.10.IT un loģiskās domāšanas konkurssss Bebr[a]s
Aicinām Jūsu skolu piedalīties bezmaksas informātikas konkursā - Bebr[a]s. Tajā var piedalīties visi 5.-12. klašu skolēni, jo nav nepieciešamas specifiskas zināšanas vai termini, bet gan loģiskā un algoritmiskā domāšana.Būs aizraujoši uzdevumi, konkursu iespējams pildīt brīvi izvēlētā laikā tiešsaistē (12.-23.11.), kā arī nav nepieciešamas nekādas priekšzināšanas, vien loģiskā un algoritmiskā domāšana! Tas viss aizņems vien 35 minūtes!Pieteikties var gan individuāli, gan, piesakot visu klasi. Pagājušajā gadā piedalījās vairāk nekā 13 000 skolēnu no visas Latvijas. Piesakoties būs pieejama arī treniņversija ar pagājušā gada uzdevumiem.Skolēni ar labākajiem rezultātiem tiks aicināti piedalīties konkursa 2. kārtā un apbalvošanas ceremonijā (būs gan uzdevumi, gan izklaides, gan kārumi).Reģistrācija un vairāk informācijas par Bebr[a]s - http://www.bebrs.lv Pieteikšanās līdz š.g. 8. novembrim!

Novembris

08.11. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības dambretē Līvānu 2.vidusskola, Rīgas iela 113, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
13.11. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības volejbolā 2003.-2004.dz.g. Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
14.11. 13:00 – 14:30Preiļu 1.pamatskolas audzēkņu koncerts "MĒS LATVIJAI" Preiļu kultūras namā (karte)
15.11. 09:00 – 15:00Elektronikas diena Rīgā, RTU
Aicinām bērnus un jauniešus, kas darbojas elektronikas un robotikas tehniskās jaunrades pulciņos, pulciņu un vispārizglītojošo skolu skolotājus piedalīties pasākumā „ELEKTRONIKAS DIENA 2018”. Elektronikas diena notiks 2018.gada 15.novembrī, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, Rīgā. Par visu plašāk pasākuma Nolikumā un http://www.letera.lv. Pieteikšanās līdz 2018.gada 5.novembrim, aizpildot pieteikšanās anketas: Kontaktinformācija papildus jautājumiem: Ilgmārs Purmalis Tālrunis: 67288360 e-pasts: elektronikasdiena@letera.lv
15.11. 09:30 – 11:30Starpnovadu Vācu valodas olimpiādes 2.posms 10.-12.klašu izglītojamajiem
Dalībnieku pieteikšana līdz 13.novembrim  e-pasts: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
21.11. 10:00 – 17:30PPKP kursi izglītības iestāžu administrācijas komandām "Skolas vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā"
Pedagogu profesionālās kompatences pilnveides A programma (54 h) Preiļu, Vārkavas novadu izglītības iestāžu administrācijas komandām.
Rēzekne, Krasta iela 17, Austrumu radošo pakalpojumu centrs Zeimuļs (karte)
21.11. 10:00 – 15:00BJSS jauno vieglatlētu sacensības "Mazā balva" 1.posms Preiļu Sporta Skolas manēža (karte)
22.11.PĀRCELTS uz 12.decembri.
Izglītības iestāšu SKOLĒNU PAŠPĀRVALŽU pieredzes apmaiņas seminārs
Aglonas vidusskola, Daugavpils 6, Aglona (karte)
22.11. 09:30 – 13:30Latviešu valodas (mazākumtautību)3.posma 1.kārtas olimpiāde
Reģistrācija no plkst.9.30 līdz plkst.10.00, olimpiādes sākums plkst.10.00.
Rīgas 15. vidusskola, Visvalža iela 9, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
22.11. 10:00 – 15:30PPKP kursi izglītības iestāžu administrācijas komandām "Skolas vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā"
Pedagogu profesionālās kompatences pilnveides A programma (54 h) Preiļu, Vārkavas novadu izglītības iestāžu administrācijas komandām.
Rēzekne, Krasta iela 17, Austrumu radošo pakalpojumu centrs Zeimuļs (karte)
23.11. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības volejbolā 2005.-2006.dz.g. Preiļu Sporta Skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.11. 13:30 – 15:30SEMINĀRS izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem, klašu audzinātāju MK vadītājiem
Darba kārtībā - iniciatīvas "Latvijas Skolas soma" īstenošana.
Preiļu novada BJC (karte)
27.11. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības "Veiklo stafetes" Galēnu pamatskola, Skolas iela, Galēni, Galēnu pagasts, LV-5311, Latvija (karte)
28.11. 13:00 – 15:00Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadu izglītības iestāžu 1.-9.klašu tautas deju kolektīvu koncerts "MĒS LATVIJAI" Riebiņu KC (karte)
29.11. 10:00 – 12:30Bioloģijas olimpiāde 2.posms 9.-12.klašu izglītojamajiem tiešsaitē
Olimpiāde notiek tiešsaitē, dalībnieku pieteikšana notiek līdz 15.novembrim  tīmekļa  vietnē skolas.lu.lv


Izglītības iestādes atbildīgā persona:
Sākot ar 2018.gada 20.oktobri reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus
interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnē, izmantojot tam paredzētu
reģistrācijas saskarni.
Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2018. gada 15.novembrim.
Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2018. gada 22.novembrim.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija.Preiļu 1.pamatskola (karte)

Decembris

06.12. 16:00 – 17:00Tiešsaistes vebinārs vispārizglītojošo skolu skolotājiem, administrācijai: "Aktualitātes mācību saturā: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma"
Aicinu skolas aktīvi iesaistīties un piedalīties tiešsaistes vebinārā, visiem skolas skolotājiem kopīgi vērojot un analizējot jauno mācību saturu, gatavojoties jaunā mācību satura ieviešanai.Vebināru tiešraides notiks Skola2030 YouTube kanālā. Lai piedalītos vebināros, nepieciešams saglabāt konkrētā vebināra saiti, kas tiks aktivizēta norādītajā dienā un laikā. Pirms vebināra norises iespējams uzdot jautājumus Skola2030 ekspertiem, rakstot uz e-pastu vebinars@skola2030.lv Visu vebināru video ieraksti vēlāk būs pieejami Skola2030 YouTube kanālā un tos varēs noskatīties atkārtoti.Vebināra adrese: https://www.youtube.com/watch?v=S7nw0W6ofGo
Skolās uz vietas. (karte)
07.12. 10:00 – 14:00Angļu valodas olimpiādes 3.posma 1.kārta 10.-12.kl. Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
07.12. 10:00 – 13:00Seminārs Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu sporta skolotājiem
Sporta skolotāju MA seminārs Darba kārtība: 1. Skolēnu visparējā fiziskā sagatavotība. 2. Atbalsts un resursi sporta skolotājiem mācību satura ieviešanā. Caurviju prasmju attīstīšanas iespējas mācību “jomas” saturā: sports, veselība un drošība. 3. Informācija no III Zinātniski praktiskās konferences “Sports un izglītība”. 4. Dāžādi jautājumi: a) sadarbības priekšlikumi Aglonas, Vārkavas un Preiļu novadu sporta skolotājiem; b) “Gada sporta skolotājs” priekšlikumi; c) diskusija Labas prakses “piemēri sporta stundu pasniegšanā un citas sporta aktivitātes skolā”. Līdzi jaņem labu garastāvokli un vēlmi dalīties ar citiem sporta stundu labas prakses piemēros! MA vadītājs F.Pušņakovs Tel. 29213278
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
10.12. 10:00 – 16:00Pirmsskolas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi "Efektīva rotaļnodarbība un audzināšana pirmsskolas izglītības iestādē" (Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu pirmsskolas pedagogiem)
Sīkāka kontaktinformācija pa t: 25928800, Anita Džeriņa
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.12. 11:00 – 15:30Izglītības iestāšu SKOLĒNU PAŠPĀRVALŽU līderu pieredzes apmaiņas seminārs - "Tusiņš "ASORTI""
Mūs uzņems AGLONAS vidusskolas skolēnu pašpārvalde. Ciemos dosies Preiļu 1.pamatskolas skolēnu pašpārvalde "KOMPASS", Preiļu 2.vidusskolas skolēnu pašpārvalde "SKOLAS ZIEDS", Salas pamatskolas skolēnu pašpārvalde "ATSPERE", Pelēču pamatskolas skolēnu pašpārvalde un Vārkavas vidusskolas Skolēnu parlaments "ASTOŅSTŪRIS". Kurators - Preiļu novada BJC.
Izbraucam plkst.11:10 no BJC (Kooperatīva iela 6).
Aglonas vidusskola, Daugavpils 6, Aglona (karte)
13.12. 16:00 – 17:00Tiešsaistes vebinārs vispārizglītojošo skolu skolotājiem, administrācijai : "Aktualitātes mācību saturā: Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma"
Aicinu skolas aktīvi iesaistīties un piedalīties vebinārā, visiem skolas skolotājiem kopīgi vērojot un analizējot jauno mācību saturu, gatavojoties jaunā mācību satura ieviešanai.Vebināru tiešraides notiks Skola2030 YouTube kanālā. Lai piedalītos vebināros, nepieciešams saglabāt konkrētā vebināra saiti, kas tiks aktivizēta norādītajā dienā un laikā. Pirms vebināra norises iespējams uzdot jautājumus Skola2030 ekspertiem, rakstot uz e-pastu vebinars@skola2030.lv Visu vebināru video ieraksti vēlāk būs pieejami Skola2030 YouTube kanālā un tos varēs noskatīties atkārtoti.Tiešsaistes vebināra adrese: https://www.youtube.com/watch?v=2X3L8Vr_1P4
Skolās uz vietas. (karte)
15.12. 09:00 – 17:00Robotikas sacensības TSI Transporta un sakaru institūts (TSI), Lomonosova iela 1, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1003, Latvija (karte)
19.12. 18:00 – 19:30Ziemassvētku ieskaņu koncerts "TU TIKAI NOTICI"
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālā studija "Mazās lāsītes" un popgrupa "Lāsītes" aicina uz Ziemassvētku ieskaņu koncertu "TU TIKAI NOTICI" . Svētku horeogrāfisko noskaņu palīdzēs uzburt "Entree Dance studio" no Daugavpils. Ieeja brīva.
Preiļu KN (karte)

 

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2018.