Notikumu ciklogramma

2017. gads

LaiksPasākumsVieta

Decembris

22.12. – 04.01. Izglītojamo Ziemas brīvdienas Skolās (karte)
03.01. 09:00 – 15:30Profesionālo kompetenču pilnveides 36 h kursu sākumskolas pedagogiem
Kursu organizators LVA ( I. Bohāne)- 2.grupas nodarbību turpinājums
Preiļu 1.pamatskolā, Daugavpils ielā 34 (karte)
04.01. 09:00 – 15:30Profesionālo kompetenču pilnveides 36 h kursu sākumskolas pedagogiem
Kursu organizators LVA ( I. Bohāne)- 2.grupas nodarbību turpinājums
Preiļu 1.pamatskolā, Daugavpils ielā 34 (karte)
06.01.Pieteikuma anketu iesniegšana dalībai jaundeju konkursā "Mēs un deja"
Pieteikuma anketa un nolikums - http://www.visc.gov.lv/interesu izglitiba. Jaundeju konkurss notiks 10.02.2016. Ogres kultūras centrā.
06.01.UZMANĪBU - plānotais SEMINĀRS skolēnu pašparvalžu līderiem tiek PĀRCELTS uz 11.janvāri
11.01. 10:00 – 14:00Skolu sacensības telpu futbolā (10.-12.klases) Preiļu 1.pamatskolā, Daugavpils ielā 34, Preiļos (karte)
11.01. 10:00 – 12:00SEMINĀRS izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu LĪDERIEM
Laika apstākļu dēļ seminārs tiek pārcelts no 6.janvāra (kā bija plānots) uz 11.janvāri.
Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā (karte)
12.01. 09:00 – 11:30SEMINĀRS Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem Preiļu 1.pamatskolas spoguļzālē (karte)
12.01. 10:00 – 14:30Basketbols “Oranžā bumba” 2001.-2002.dz.g. Līvānos (karte)
13.01. 09:30 – 14:00Starpnovadu olimpiāde vēsturē 9. un 12. kl. Preiļu 1.pamatskola, Daugavpils ielā 34, Preiļos (karte)
13.01. 10:00 – 13:00Izglītības iestāžu vadītāju seminārs
Seminārs notiek aktu zālē, tā laikā konkursa"Swedbank jaunais Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu skolotājs 2016" uzvarētāju apbalvošana. Aktuālais izglītībā- IP vadītājs un speciālisti. Par ugunsdrošību izglītības iestādēs.
J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Latvija (karte)
14.01. 09:00 – 15:30Profesionālo kompetenču pilnveides 36 h kursu sākumskolas pedagogiem
Kursu organizators LVA ( I. Bohāne)- 2.grupas nodarbību noslēgums.
Preiļu 1.pamatskolā, Daugavpils ielā 34 (karte)
16.01. 09:30 – 14:00Starpnovadu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. un 12.kl. J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
17.01. 09:30 – 15:00Starpnovadu olimpiāde informātikā (programmēšana) 8.- 12.kl. J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
17.01. 09:30 – 15:00Skolu sacensības telpu futbolā (8.-9.klases) Preiļu 1.pamatskola, Daugavpils ielā 34, Preiļos (karte)
20.01. 09:30 – 14:00Starpnovadu olimpiāde fizikā 9.-12. kl.
Dalībnieki izvietoti Preiļu 1. pamatskolas datorklasē un abās J.Eglīša PVĢ datorklasēs.
Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu novads, Latvija (karte)
23.01. 13:30 – 16:30METODISKĀ DIENA 2017
SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem un klašu audzinātāju MK vadītājiem
Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
24.01. 09:30 – 14:00Starpnovadu olimpiāde filozofijā 11. - 12.kl. J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
24.01. 09:30 – 12:00Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-6.kl.
Pieteikšanās elektroniski līdz 19.01.2017. http://www.rv.lg.lv
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā, Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē (karte)
25.01. 09:00 – 28.02. 16:00Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā LR Pilsoņu Kongresam veltītu izstādi Preiļu 1.pamatskolas muzejā Daugavpils ielā 34, Preiļos (karte)
25.01. 10:00 – 14:30Jauno basketbolistu kauss 2003.-2004.dz.g. Līvānos (karte)
28.01. 08:30 – 17:00Preiļu robotikas čempionāts Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
30.01.Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu pētījumu veikšana, izstrāde un izvērtēšana.
Tēmu un sekciju nosaukumu iesūtīšana Latgales reģiona( RIZK) organizatoriem DU elektroniski līdz 30.01.2017.
Skolās (karte)
30.01. 09:30 – 13:00Starpnovadu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. un 9.kl. J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
01.02. – 16.02.45.Starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa "LIDICE 2017" Latvijas kārtas LAUREĀTU darbu izstāde "Ceļojums"
Izstādē piedalās Preiļu novada bērnu un jauniešu centra, Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi.
Rīgas dome, Rātslaukums 1, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
01.02. 09:30 – 14:00Starpnovadu olimpiāde ekonomikā 10.-12. kl.
Dalībnieki izvietoti J.Eglīša PVĢ datorklasēs.
J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu novads, Latvija (karte)
02.02. 11:00 – 12:30Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "LAKSTĪGALA 2017"
1.kārta. Pieteikuma anketas iesniegt elektroniski preilubjc@preili.lv līdz 2017.gada 30.janvārim. Nolikums un pieteikuma anketa - http://www.pbjc.edu.lv
Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
02.02. 12:30 – 14:30Mūzikas skolotāju seminārs
Par gatavošanos olimpiādei un konkursu norisi.
J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
02.02. 13:00 – 17:00Izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu pasākums "BURZIŅŠ"
Pasākuma moto - "Jaunieši, PABURZĀM idejas?!"
Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
03.02. 09:30 – 14:00Starpnovadu olimpiāde matemātikā 9.-12. kl. Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu novads, Latvija (karte)
03.02. 10:00 – 14:00Preiļu BJSS vieglatlētikas sacensības “Mazā balva” 3.kārta Preiļu 2. vidusskola Paulāna ielā Preiļos (karte)
06.02. 10:00 – 14:00Basketbols “Oranžā bumba” (2005.-2006.g.dz.) Līvānu 2.vidusskola, Rīgas iela 113, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
07.02. 09:30 – 14:00Starpnovadu olimpiāde ķīmijā 9.-12. kl.
Dalībnieki izvietoti Preiļu 1. pamatskolas datorklasē un abās J.Eglīša PVĢ datorklasēs.
Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu novads, Latvija (karte)
09.02. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības “Tautas bumba” (2005.g.dz.un jaun.) BJSS Preiļu BJSS, Preiļos (karte)
09.02. 11:00 – 15:00Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību "LAKSTĪGALA" Latgales vēsturiskā novada konkurss Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
10.02. – 24.03.konkursa "PLAKĀTS SVĒTKOS" darbu IZSTĀDE
Ar mērķi stiprināt bērnu un jauniešu lokālpatriotismu un piederības sajūtu Preiļu novadam, izcelt dzimtās vietas vienreizīgumu un skaistumu ceļā uz Latvijas 100.gadadienu ir tapusi izstāde “PLAKĀTS SVĒTKOS”
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
15.02.ĒNU DIENA
16.02. 09:00 – 12:00D/D dabaszinībās 9.kl. Skolās (karte)
16.02. 09:30 – 16:30Konference "Izglītība zinātnei un praksei" Rīgā, Jūrmalas gatvē 76, LU (karte)
16.02. 14:00 – 16:0045.Starptautiskās bērnu mākslas konkursa "LIDICE 2017" Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas pasākums Latviešu biedrības nams, Merķeļa iela 13, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija (karte)
17.02.Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls - konkurss "No baroka līdz rokam"
Nolikums - http://www.visc.gov.lv/interešu izglītība
Rēzeknes pilsēta, Latvija (karte)
17.02. 09:30 – 14:30Starpnovadu olimpiāde matemātikā 5.-8.kl. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.02. 10:30 – 13:30 Atklātā reģionālā krievu valodas (dzimtās) olimpiāde 8.-12.kl. Daugavpils Krievu vidusskolā- licejā, Tautas ielā 59, Daugavpilī (karte)
20.02. – 22.02.Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu vērtēšana.
Labāko darbu pieteikšana Latgales reģiona( RIZK) organizatoriem vietnē http://www.google.com./doc līdz 23.02.2017.
Skolās (karte)
21.02. 09:00 – 14:30Valsts olimpiāde vēsturē 12.kl. Rīgā (karte)
21.02. 09:00 – 12:00D/D matemātikā 8.kl.. Skolās (karte)
21.02. 12:00 – 15:00Vokālās mūzikas konkursa "BALSIS 2017" 1.kārta
Norise - Preiļu Valsts ģimnāzijas zālē. Nolikums - http://www.pbjc.edu.lv. Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2017.gada 13.februārim elektroniski: preilubjc@preili.lv Konkursa 2.kārta - 2017.gada 1.martā Jēkabpilī
6 Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
22.02. 09:00 – 12:00D/D mācībvalodā 6.kl. Skolās (karte)
22.02. 09:30 – 14:00Starpnovadu olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12. kl.
Dalībnieki izvietoti J.Eglīša PVĢ datorklasēs.
Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu novads, Latvija (karte)
23.02. 09:00 – 12:00D/D mācībvalodā 3.kl. Skolās (karte)
23.02. 13:30 – 16:30 Tikšanās ar Pilsoņu Kongresa delegātiem un darbiniekiem
Izstādi ar Latviešu fonda atbalstu sagatavojusi Latvijas Nacionālā bibliotēka izstāžu cikla „Ceļā uz valsts simtgadi“ tematiskajā līnijā „Neatkarības vēsture“, sakarā ar Pilsoņu Kongresa jubileju. Tikšanās reizē tiks sniegts vēsturisks atskats uz Pilsoņu Kongresa veidošanos un darbību, klātesošie dalīsies atmiņās par Latvijas Trešās atmodas vēsturi, runās par mūsu šodienu un Latvijas valsts nākotni. Aicināts ikviens interesents.
Preiļu 1. pamatskolas zālē Daugavpils iela 34, Preiļos (karte)
23.02. 17:00 – 20:00Mūsdienu deju radošā konkursa 1.kārta
Konkurss notiek festivāla "Kad galvā pavasaris 2017" ietvaros. Nolikums - http://www.pbjc.edu.lv. dalību konkursā pieteikt līdz 2017.gada 17.februārim.
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
24.02.Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9.klašu tautas deju kolektīvu pasākums "Lecam pa vecam, lecam pa jaunam" Ilūkste (karte)
24.02. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā (2001.-2002.g.dz.) 1.psk. Preiļu 1.pamatskolā, Daugavpils ielā 34, Preiļos (karte)
26.02. 09:00 – 15:00Atklātā fizikas olimpiāde 5.-12.kl.
Pieteikšanās elektroniski.
Rīgā un Daugavpilī (karte)
27.02. 09:30 – 14:00Starpnovadu olimpiāde vācu valodā 8. kl. J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu novads, Latvija (karte)
28.02. 08:00 – 12:00Pedagoģiski medicīniskā komisija Raiņa bulvārī 19, Preiļos (karte)
28.02. 09:00 – 12:00D/D matemātikā 6.kl. Skolās (karte)
28.02. 10:00 – 14:30Stafetes “Drošie un veiklie” (2005.g.dz.un jaun.) Riebiņu vsk. Riebiņu vidusskola, Liepu 21, Riebiņi, Riebiņu pagasts, LV-5326, Latvija (karte)
01.03. 09:00 – 12:00D/D matemātikā 3.kl. Skolās (karte)
01.03. 10:00 – 14:00Vokālās mūzikas konkursa "BALSIS 2017" Latgales novada kārta
Konkursa 2.kārta
Jēkabpilī (karte)
02.03. 09:00 – 12:00D/D valsts valodā 6.kl. Skolās (karte)
02.03. 09:30 – 12:30Kombinētā olimpiāde 4.kl. Preiļu 1.pamatskolā, Daugavpils ielā 34, Preiļos (karte)
02.03. 09:30 – 13:30Starpnovadu olimpiāde mūzikā J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Latvija (karte)
02.03. 10:00 – 15:00“Lāse-2017” sacensības volejbolā (2001.-2004.dz.g.) Līvāni (karte)
02.03. 10:00 – 12:30Starpnovadu atklātā krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 8.-9.kl.
Nolikums pārsūtīts 31.01.2017.
Riebiņu vidusskola, Liepu 21, Riebiņi, Riebiņu pagasts, LV-5326, Latvija (karte)
03.03. 09:30 – 14:30Valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11.-12.kl. Rīgā (karte)
04.03. 10:00 – 13:00Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija (LĶSA) rīko Atklāto ķīmijas olimpiādi
Olimpiāde notiks 2017. gada 4. martā vienlaicīgi Rīgā, Daugavpilī, Preiļos, Jēkabpilī, Liepājā, Siguldā, Ventspilī, Rēzeknē, Dobelē un Cēsīs. Lai piedalītos olimpiādē, līdz 1. martam (ieskaitot) reģistrējies, aizpildot anketu! Olimpiādes sākums plkst. 10.00. Valentīna Pastare, ķīmijas skolotāja
Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
06.03. 12:30 – 14:00Tikšanās ar Imantu Martinsonu, uzņēmuma “AMPLEXOR Latvia” valodu tehnoloģiju konsultantu
Tikšanās ar Imantu Martinsonu, uzņēmuma “AMPLEXOR Latvia” valodu tehnoloģiju konsultantu:12.40 - 14.00 Preiļu 1.pamatskolā 5. un 9.klašu skolēniem
Preiļu 1.pamatskolā, Daugavpils ielā 34, Preiļos (karte)
06.03. 14:30 – 15:30Tikšanās ar Imantu Martinsonu, uzņēmuma “AMPLEXOR Latvia” valodu tehnoloģiju konsultantu
14.30 -15.10 JEPVĢ tiem, kas mācās vācu valodu un citiem interesentiem-Anita Lazdāne JEPVĢ direktores vietniece metodiskajā darbā t.26099199
6 Kooperatīvā iela, Preiļi, J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (karte)
07.03. 09:00 – 12:00D/D dabaszinībās 6.kl. Skolās (karte)
07.03. 10:00 – 15:00“Lāse-2017” sacensības volejbolā (1997.-2000.dz.g.) Preiļu BJSS Aglonas ielā 24, Preiļos (karte)
08.03. 09:30 – 14:30Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde "Savienojumi kastīšu izgatavošanā" Preiļu pilsētas skolu mājturības darbnīcās 1. Maija ielā, Preiļos (karte)
09.03. 09:00 – 12:00D/D valsts valodā 3.kl. Skolās (karte)
09.03. 09:30 – 10.03. 15:30Valsts olimpiāde matemātikā 9.-12.kl. Rīgā, Raiņa bulvārī 8 (karte)
10.03. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā (2003.-2004.dz.g.) 1.psk. Preiļu 1.pamatskolā, Daugavpils ielā 34, Preiļos (karte)
11.03. 09:30 – 14:00VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma Latgales novada skate Jēkabpilī (karte)
13.03. 10:00 – 14:00Kursu "Alkohola prevencijas metodes"2.daļa "Sadarbība ar ģimeni".
Kursu "Alkohola prevencijas metodes", kas notika JEPVĢ rudens brīvdienās, 2.daļa "Sadarbība ar ģimeni".Tiek aicināti pedagogi, kas apmeklēja 1.daļu.
6 Kooperatīvā iela, Preiļi, J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (karte)
14.03. 09:30 – 16:00Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.kl. r.,m. Skolās (karte)
15.03.Pedagogu profesionālās pilnveides kursi (1.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšanaaudzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbumaratons” ietvaros Salas vidusskola, Skolas 3, Sala, Salas pagasts, LV-5230, Latvija (karte)
15.03. 09:30 – 16:00Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.kl. r.,m. Skolās (karte)
15.03. 09:30 – 16:00Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.kl. m. Skolās (karte)
16.03. 09:30 – 16:00Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.kl. r.,m. Skolās (karte)
16.03. 09:30 – 16:00Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.kl. m. Skolās (karte)
17.03. 09:30 – 16:00Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.kl. m. Skolās (karte)
17.03. 10:00 – 15:30Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konference Daugavpilī (karte)
20.03. 09:00 – 22.03. 16:30 Pasaules Ūdens diena 2017
Ūdens dienas aktivitāšu tematika pārsūtīta elektroniski uz skolu e-pastiem.
Preiļu 1.pamatskolā u.c. skolās (karte)
22.03. 09:30 – 24.03. 17:00Valsts olimpiāde ķīmija Rīgā (karte)
22.03. 11:00 – 14:00Skolēnu SKATUVES RUNAS un mazās formas uzvedumu konkurss.
1.kārta. Pieteikuma anketas iesniegt elektroniski preilubjc@preili.lv līdz 2017.gada 17.martam. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa - http://www.pbjc.edu.lv
Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā (karte)
23.03. 09:30 – 12:30Starpnovadu olimpiāde vizuālajā mākslā 1.-12. kl. Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils ielā 34, Preiļi, Latvija (karte)
23.03. 09:30 – 13:30 Latgales novada olimpiāde mūzikā J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Latvija (karte)
23.03. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā (2005.dz.g.un jaun.zēni) Preiļu 1.pamatskolā, Daugavpils ielā 34, Preiļos (karte)
24.03.Mūsdienu deju radošais konkurss. Latgales novada kārta. Līvānu novada kultūras centrs, Rīgas iela 105, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
27.03. 09:30 – 14:30Valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9.kl. Rīgā (karte)
27.03. 13:30 – 15:30SEMINĀRS izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darba organizatoriem Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
29.03. 10:00 – 14:00Paskāla ritenis 2017
Daugavpils Universitātes Informātikas katedra aicina audzēkņus piedalīties olimpiādē lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis – 2017”, kura notiks 2017. gada 29. martā DU Parādes ielā 1, Daugavpilī. Iegūt papildus informāciju par olimpiādes norises vietu, laiku un kārtību, kā arī reģistrēties dalībai olimpiādē (līdz 21.03.2017. ) var lapā: https://paskalaritenis.ik.du.lv/ Ar cieņu, Informātikas katedras kolektīvs
Daugavpils universitāte, Parādes 1, Daugvpils (karte)
30.03. 09:00 – 12:00D/D fizikā, ķīmijā 11.kl. Skolās (karte)
01.04. 13:00 – 15:30Mazo vokālistu konkurss "CĀLIS 2017"
Nolikumu skatīt - http://www.pbjc.edu.lv. Dalību pieteikt līdz 2017.gada 27.martam.
Preiļu kultūras nams (karte)
03.04. 10:30 – 16:007. atklātā kulturoloģijas olimpiāde: Kultura kā zīmju un simbolu sistēma Rēzeknes Valsts ģimnāzijā Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē (karte)
04.04. 10:00 – 14:00Latgales reģiona sporta spēles florbolā (2005.g.un jaun.) Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
04.04. 11:00 – 16:00Latvijas izglītības un kultūras iestāžu SKATUVES RUNAS un mazo formu uzvedumu konkursa 2.kārta (Latgales vēsturiskā novada konkurss) Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.04. 09:00 – 15:00Atklātā mājsaimniecības olimpiāde 5.-12.kl. Rīga, Latvija (karte)
05.04. 09:00 – 15:00Atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5.-12.kl. Rīga, Latvija (karte)
05.04. 09:00 – 15:00Atklātā mūzikas olimpiāde 5.-12.kl. Rīga, Latvija (karte)
05.04. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības florbolā (1997.-2000.dz.g.) Aglona, Aglonas pagasts, LV-5304, Latvija (karte)
07.04.E klases konference Liepājā
07.04. 10:00 – 14:00Tīkla bumba (2.-3., 4.-5.kl.) Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
07.04. 10:00 – 18:00Kursi nometņu vadītājiem "Bērnu nometņu vadīšanas un organizēšanas kompetenču pilnveide"
kursi apliecības pagarināšanai - 36 stundas. Reģistrēšanās - http://www.nometnes.gov.lv (sadaļā "Nometņu vadītāju kursi")
Riebiņu vidusskola, Liepu 21, Riebiņi, Riebiņu pagasts, LV-5326, Latvija (karte)
10.04. – 14.04.Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "LATGALES TOŅI UN PUSTOŅI" 1.kārtas darbu izstāde
Nolikums - http://www.pbjc.edu.lv. Darbus iesniegt līdz 2017.gada 6.aprīlim.
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
10.04. 09:00 – 14:30Valsts olimpiāde vēsturē 9.kl. Rīgā (karte)
10.04. 09:30 – 12:30Atklātā olimpiāde fizikā 8.kl. 6 Koopertatīva ielā, Preiļos, J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija (karte)
10.04. 10:00 – 15:30Seminārs Mācību metožu daudzveidība finanšu pratības apguvei
Organizatori : VISC, Latvijas Banka/LB,Patērētāju tiesību aizsardzības centrs/ PTAC,Fiskālās disciplīnas padome/ FDP; Finanšu kapitāla tirgus komisija/FKTK
34 Daugavpils ielā,Preiļos, Preiļu 1.pamatskolā (karte)
11.04. 09:00 – 12.04. 16:00Valsts olimpiāde ģeogrāfijā10.-12.kl. Rīgā (karte)
11.04. 12:00 – 15:00Aglonas, Riebiņu un Preiļu novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu SADANCIS Riebiņos Riebiņu KN (karte)
12.04. 09:30 – 13:30Piloteksāmens ķīmijā un fizikā Skolās (karte)
12.04. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības pavasara krosā Aglonā (karte)
13.04. 09:30 – 13:30Starpnovadu skolēnu koru festivāls- skate J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi (karte)
17.04. 12:00 – 16:00Dalība Stapnovadu mazo vokālistu konkursā "Cāļu Cālis" Daugavpils novada kultūras centrs, Dobeles Iela 30, Daugavpils, LV-5404, Latvija (karte)
19.04. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības galda tenisā (2001.-04., 2005.g.un jaun.) Preiļu BJSS (karte)
19.04. 12:00 – 15:00Aglonas, Riebiņu un Preiļu novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu SADANCIS Galēnos Galēni, Galēnu pagasts, LV-5311, Latvija (karte)
20.04.III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma "Kalniem pāri" Latgales kultūrvēsturiskā novada konkurss Daugavpils latviešu kultūras centrs, Rīgas iela 22, Daugavpils, LV-5401, Latvija (karte)
20.04. 10:30 – 13:00Starpnovadu skolu sākumskolas skolēnu pavasara koncerts Vārkavas vidusskola, Upmala, Upmalas pagasts, LV-5335, Latvija (karte)
21.04. – 28.04.Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "LATGALES TOŅI UN PUSTOŅI" 2.kārtas darbu izstāde
Izstādē skatāmi Latgales novadu izglītības iestāžu audzēkņu darbi. 20.aprīlis 10.00-15.00 - darbu iesniegšana un izstādes ierīkošana; 21.aprīlis - darbu izvērtēšana (VISC žūrija)
Preiļu 1.pamatskolas svinību zāle (karte)
21.04. – 23.04.Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konference Rīgā (karte)
21.04. 09:30 – 12:30Starpnovadu olimpiāde ķīmijā 8.kl. 6 Koopertatīva ielā, Preiļos, J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija (karte)
21.04. 10:00 – 13:00Reģionālā angļu valodas olimpiāde 9.kl. skolēniem
Dalībnieku pieteikšana līdz 10.04.
Salas vidusskolā Jēkabpils novadā (karte)
22.04. 09:00 – 15:30LIELĀ TALKA
23.04. 09:00 – 15:00Atklātā matemātikas olimpiāde 5.-12.kl.
Pieteikšanās no 20.03. līdz 31.03.2017. Vairāk par olimpiādēm http://nms.lu.lv
Rīgā un Daugavpilī (karte)
24.04. 09:30 – 12:30Starpnovadu olimpiāde angļu valodā 8.-9. un 6. kl.skolēniem
Dalībnieku pieteikšana līdz 18.04. preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
25.04. 16:00 – 17:00"TAUTAS PANORĀMA" Preiļos (karte)
26.04. 10:00 – 14:00Izglītojošs pasākums skolu audzēkņiem un pedagogiem "Problēmjautājumi Latvijas neatkarības veidošanās periodā. Latgales īpatnības."
10.00 Seminārs Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu novadu vēstures un sociālo zinību skolotājiem “Latgales kongresam – 100”. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vēstures speciālista Vadima Maksimova prezentācija. Diskusija. 11.30 Saruna “Latgales attīstības īpatnības Latvijas neatkarības veidošanās periodā” skolu audzēkņiem (mērķauditorija 9.-12. klases) un pedagogiem. Lektori Latvijas Nacionālā vēstures muzeja jauno un jaunāko laiku nodaļas pētnieki Imants Cīrulis un Arnis Strazdiņš 12.30 Meistarklase vēstures un sociālo zinību skolotajiem “Kā radoši strādāt ar muzeju materiāliem vēstures stundās?”. Vada Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka.
Daugavpils ielā 34, Preiļu 1.pamatskolas svinību zālē (karte)
26.04. 13:00 – 15:00Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate-koncerts
Dalību skatē pieteikt līdz 2017.gada 21.aprīlim, iesniedzot elektroniski - preilubjc@preili.lv - pieteikuma anketu. Nolikums - http://www.pbjc.edu.lv
Preiļu kultūras nams (karte)
28.04. 10:00 – 14:00Austrumlatvijas atklātā ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl. Rēzeknes 1. Valsts ģimnāzija (karte)
28.04. 10:00 – 17:00Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa noslēgums un tērpu kolekciju skate - konkurss "LATGALES TOŅI UN PUSTOŅI" - 2.kārta
Organizē - Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs
Preiļu kultūras nams; Preiļu 1.pamatskola (karte)
28.04. 11:00 – 17:00Dienvidlatgales folkloras kopu sarīkojums Līvānos (karte)
28.04. 11:00 – 14:00Latgales novadu Datorātrrakstītāju konkurss skolēniem J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 108.kab. Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
29.04.VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojums. FINĀLKONKURSS.
Finālkonkursā (C grupa) piedalās Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestris (diriģenti Oļegs Koļesņičenko un Jānis Livdāns)
Rīgas 6. vidusskola, Aleksandra Čaka iela 102, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1011, Latvija (karte)
03.05. 13:00 – 15:30Izglītības iestāžu vadītāju un vispārizglītojošo skolu direktoru vietnieku seminārs
Informācija par aktualitātēm izglītībā. Izglītības iestāžu pašvērtēšana, ārējā vērtēšana, direktoru atestācija u.c. jautājumi. Piedalās Izglītības kvalitātes novērtēšanas departamenta (IKVD) direktore Evija Uzare.
Kooperatīva ielā 6, J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Preiļos (karte)
08.05. 13:00 – 16:00Izglītības iestāžu direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoru, klašu audzinātāju MK vadītāju PIEREDZES APMAIŅAS seminārs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija (karte)
09.05. ATCELTS- vēstures un sociālo zinību skolotājiem:.Mācību ekskursija vēstures un sociālo zinību skolotājiem uz Latvijas valstiskuma veidotāju (no Latgales) dzimtajām vietām
Radošās darbnīcas vēstures un sociālo zinību ,ģeogrāfijas skolotājiem:.Mācību ekskursija uz Latvijas valstiskuma veidotāju no Latgales dzimtajām vietām - Arendoli ( Latgales kongresa delegāta Jura Pabērza dzimtās mājas, Arendoles skola – muiža), Jāņa Raiņa dzimtās mājas Tadenavā – muzejs.
Preiļi-Arendole-Tadenava-Preiļi (karte)
10.05.Izglītības iestādes iesniedz sarakstus
izglītojamo un pedagogu apbalvošanai 2017.gadā interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā saskaņā ar “Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību” (27.04.2017.)
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
11.05. 08:30 – 18:00Mācību priekšmetu MA vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs Balvu novadā
Izbraukšana no Preiļu novada domes pagalma 8.30
Balvu Valsts ģimnāzija (karte)
12.05. 09:00 – 18:00Stāstu konkursa "Mūsu klases audzinātājs" darbu iesniegšana
Konkursa nolikums - http://www.pbjc.edu.lv
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
12.05. 10:00 – 14:30Līvānu novada Atklātā olimpiāde fizikā 8.kl.
Dalībnieku pieteikšana līdz 02.05.
Rudzātu vidusskola, Miera iela 13, Rudzātu pagasts, LV-5328, Latvija (karte)
12.05. 16:00 – 20:00Latvijas novadu sadraudzības festivāls "NOVADI SADANCO PREIĻOS" Preiļu kultūras nams (karte)
16.05. 09:30 – 13:30Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.kl. Skolās (karte)
17.05. 09:30 – 15:00Centralizētais eksāmens valsts valodā 9.kl./ r.,m. Skolās (karte)
17.05. 09:30 – 15:00Centralizētais eksāmens mācībvalodā (latv.) 9.kl./ r.,m. Skolās (karte)
17.05. 12:00 – 14:00Seminārs par ES programmu "Eiropa pilsoņiem"
Uz semināru tiek aicināti skolotāji un projektu rakstītāji. Semināra sākumā organizētāju apmaksāta kafijas pauze . Dalībnieku pieteikšana līdz 12.maijam preiluipmc@pvg.edu.lv
Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
18.05. 09:30 – 15:00Centralizētais eksāmens valsts valodā 9.kl./m. Skolās (karte)
18.05. 09:30 – 15:00Centralizētais eksāmens mācībvalodā (latv.) 9.kl./m. Skolās (karte)
19.05. 09:30 – 13:30Centralizētais eksāmens matemātikā 12.kl. Skolās (karte)
19.05. 18:00 – 20:30 Deju kolektīva "Gaidas" pavasara koncerts Preiļu novada Kultūras centrā (karte)
20.05. 09:30 – 17:30Latvijas vidusskolu jaukto koru festivāls "Ķalniem pāri" Valmierā (karte)
22.05. 09:30 – 12:00Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu KOPMĒĢINĀJUMS,
gatavojoties Tautas deju festivālam "Latvju bērni danci veda"
Preiļu parka estrāde, 25-, Andreja Paulāna iela 27, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
22.05. 12:00 – 15:00Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana
12.00 Mācību priekšmetu valsts un starpnovadu olimpiāžu uzvarētāji. 13.30 Interešu un profesionālās ievirzes izglītības uzvarētāji. 14.30 Skolu sporta un profesionālās ievirzes( sporta) izglītības uzvarētāji.
Preiļu KC, Raiņa bulvārī 26, Preiļos (karte)
23.05. 08:30 – 12:00Pedagoģiski medicīniskā komisija
Pieteikšanās A. Džeriņai pa tālruni 25928800
Raiņa bulvārī 19, Preiļos (karte)
23.05. 09:30 – 14:00Vidusskolas eksāmens informātikā/ pr. Skolās (karte)
23.05. 09:30 – 13:30Centralizētais eksāmens vēsturē 12.kl. Skolās (karte)
24.05. 09:30 – 15:00Eksāmens svešvalodā 9.kl./r.,m. Skolās (karte)
25.05. 09:30 – 15:00Eksāmens svešvalodā 9.kl./m. Skolās (karte)
25.05. 09:30 – 13:30Centralizētais eksāmens bioloģijā 12.kl. Skolās (karte)
25.05. 11:00 – 15:00CSDD jauno velosipēdistu sacensības „Jauno satiksmes dalībnieku forums – 2017” (1.kārta)
Piedalās Aglonas, Preiļu, Līvānu un Vārkavas novadu jaunie satiksmes dalībnieki. Šogad 1.kārtas sacensību dalībniekiem būs iespēja nokārtot velosipēdu vadītāju kvalifikācijas eksāmenu un sekmīga rezultāta gadījumā (8 un vairāk pareizas atbildes) būs iespēja skolā saņemt vadītāja apliecību. Pieteikuma anketa „Jauno satiksmes dalībnieku forums” CSDD mājas lapā: http://www.berniem.csdd.lv sadaļā – KONKURSI.
Preilu bērnu un jauniesu sporta skola, Aglonas iela, Preiļi, Latvija (karte)
26.05. 09:30 – 14:00Vidusskolas eksāmens ģeogrāfijā Skolās (karte)
26.05. 10:00 – 15:30Apvienotais Preiļu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas un Riebiņu novadu sporta skolotāju un sporta skolas treneru seminārs
Dienas kārtība: 1. Iepazīšanās ar Riebiņu novada sporta skolotāju sporta stundu un ārpusstundu darbu – Mārīte Pokšāne 2. Tikšanās ar Gada sporta skolotāju Mārīti Pokšāni, jautājumi un atbildes. – Feoktists Pušņakovs. 3. 2016./2017. mācību gada skolēnu starpnovadu spartakiādes apspriešana un 2017./2018. m.g starpnovadu spartakiādes kalendārā plāna ieskicēšana – Viktorija Neištadte, Iveta Isajeva Darbs grupās: 1. Inovācijas iespējas sporta stundās, padarot to interesantu un dinamisku – Feoktists Pušņakovs, Stanislavs Stankevičs. 2. Ārpusstundu darba organizācijas formas – Mārīte Pokšāne; Iveta Isajeva. 3. Iespējas iesaistīt skolēnus aktīvajās sporta nodarbībās, skolas sporta skolotāju un sporta skolas treneru sadarbība – Edgars Vaivods, Olegs Komars, Indra Iesalniece.Pieteikšanās semināram līdz 24.05. 2017. 15.00 pa tel. 29213278- Preiļu novada sporta skolotāju MA vadītājs: F. Pušņakovs
Riebiņu vidusskola, Liepu 21, Riebiņi, Riebiņu pagasts, LV-5326, Latvija (karte)
27.05.Tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Cēsis, Cēsu pilsēta, Latvija (karte)
29.05. 09:30 – 14:00Centralizētais eksāmens ķīmijā 12.kl. Skolās (karte)
29.05. 11:00 – 15:00Latvijas jauno satiksmes dalībnieku foruma velosipēda vadītāju sacensības 2017. 2.kārta (reģionālie pusfināli)
Piedalās Daugavpils pilsēta, Aglonas, Riebiņu, Līvānu, Preiļu, Vārkavas, daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas un Dagdas novadi
Preilu bernu un jauniesu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
30.05. 09:30 – 14:00Eksāmens matemātikā 9.kl. Skolās (karte)
01.06. – 02.06.Dalība V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā “LATVIJAS toņi un pustoņi” Bauska, Bauskas pilsēta, LV-3901, Latvija (karte)
01.06. 09:30 – 15:00Centralizētais eksāmens mācībvalodā (krievu) 9.kl./r.,m. Skolās (karte)
02.06. 09:30 – 14:00Vidusskolas eksāmens ekonomikā Skolās (karte)
02.06. 09:30 – 15:00Centralizētais eksāmens mācībvalodā (krievu) 9.kl./m. Skolās (karte)
05.06. 09:30 – 13:30Centralizētais eksāmens fizikā 12.kl. Skolās (karte)
06.06. 09:30 – 14:00Eksāmens vēsturē 9.kl. Skolās (karte)
07.06. 09:30 – 14:00Vidusskolas eksāmens mācībvalodā (krievu val.) Skolās (karte)
12.06. 10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (12.st.) izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem “Koučings izglītības vadībā: efektīvai darbībai, plānošanai un mērķu sasniegšanai”
Profesionālās kompetences pilnveides A programma (12.st. ) izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem “Koučings izglītības vadībā: efektīvai sadarbībai, plānošanai un mērķu sasniegšanai”, kursus organizē un tie notiek Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 12.jūnijā un 21.augustā, lektores “Radošuma pils” izaugsmes trenere, komandu koučs, Dr.admin. Kristīne Zaksa un “Radošuma pils” trenere, lektore, Mg.phil. Inese Šaudiņa. Tēmas: personību dažādie aspekti, sadarbība kolektīvā, koučinga pamati jēgpilnai mērķu izvirzīšanai un rezultātu sasniegšanai, rīki mērķtiecīgai, plānveidīgai un rezultatīvai darbībai. Sākums plkst. 10.00, pieteikšanās līdz 6.jūnijam elektroniski: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
J.EglīšaPreiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, LV-5301, Latvija (karte)
12.06. 11:00 – 17:30Profesionālās kompetences piulnveides A kursi pedagogiem “Atbalsts pedagogiem kompetenču apguvē”
Profesionālās kompetences pilnveides A programma (12.st. ) pedagogiem “Atbalsts pedagogiem kompetenču apguvē”, kursus organizē un tie notiek Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 12.jūnijā un 21.augustā , lektores “Radošuma pils” trenere, Mg.paed. Ilga Kušnere (12.06.) un “Radošuma pils” lektore, personības izaugsmes trenere Inese Zlaugotne (21.08.). Tēmas: sadarbības veicināšanas metodes un paņēmieni, savas būtības apzināšanās, radošā domāšana, savas pieredzes analizēšanas un atgriezeniskās saites gūšanas metodiskie paņēmieni, digitālo prasmju attīstīšana. Sākums plkst. 10.00, pieteikšanās līdz 6.jūnijam elektroniski: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
19.06. 10:00 – 17:00Kursi "Skolēnu rakstītprasmes pilnveide latviešu valodas un literatūras stundās pamatskolā".
Kursu organizators LVA. Kursu vadītāja - Rīgas Franču liceja skolotāja Iveta Vīduša. Mērķauditorija - pamatskolas skolotāji. Pieteikties IP MC līdz 20.05.
6 Kooperatīvā iela, Preiļi, J.Eglīša PVĢ (karte)
20.06. 09:00 – 16:00Kursi "Skolēnu rakstītprasmes pilnveide latviešu valodas un literatūras stundās pamatskolā".
Kursu organizators LVA. Kursu vadītāja - Rīgas Franču liceja skolotāja Iveta Vīduša. Mērķauditorija - pamatskolas skolotāji. Pieteikties IP MC līdz 20.05.
6 Kooperatīvā iela, Preiļi, J.Eglīša PVĢ (karte)
29.06. 10:00 – 11:00Sertifikātu saņemšana 12.kl. Rīgā (karte)
10.08. Līdz 10.08. pieteikšanās mācību ekskursijai 23.08.
16.08. 09:30 – 15:00Radošās darbnīcas pirmsskolas pedagogiem "Bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodes" 30 st.
Kursu turpinājums plānots 17. augustā un 18. septembrī. Kursi bezmaksas. Auditorija-Aglonas, Preiļu un Vārkavas novadu pedagogi. Pieteikšanās A.Džeriņai e -pasts preiluipbties@pvg.edu.lv vai tālr. 25928800 līdz 01.07.2017.
J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
17.08. 09:30 – 15:00Radošās darbnīcas pirmsskolas pedagogiem "Bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodes" 30 st.
Kursu turpinājums plānots 18. septembrī. Kursi bezmaksas. Auditorija-Aglonas, Preiļu un Vārkavas novadu pedagogi. Pieteikšanās A.Džeriņai e -pasts preiluipbties@pvg.edu.lv vai tālr. 25928800 līdz 01.07.2017.
J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
21.08. 10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (12.st.) izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem “Koučings izglītības vadībā: efektīvai Padarbībai, plānošanai un mērķu sasniegšanai”
Profesionālās kompetences pilnveides A programma (12.st. ) izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem “Koučings izglītības vadībā: efektīvai sadarbībai, plānošanai un mērķu sasniegšanai”, kursus organizē un tie notiek Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 12.jūnijā un 21.augustā, lektores “Radošuma pils” izaugsmes trenere, komandu koučs, Dr.admin. Kristīne Zaksa un “Radošuma pils” trenere, lektore, Mg.phil. Inese Šaudiņa. Tēmas: personību dažādie aspekti, sadarbība kolektīvā, koučinga pamati jēgpilnai mērķu izvirzīšanai un rezultātu sasniegšanai, rīki mērķtiecīgai, plānveidīgai un rezultatīvai darbībai. Sākums plkst. 10.00, pieteikšanās līdz 6.jūnijam elektroniski: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
21.08. 10:00 – 16:30Profesionālās kompetences pilnveides A kursi pedagogiem “Atbalsts pedagogiem kompetenču apguvē”
Profesionālās kompetences pilnveides A programma (12.st. ) pedagogiem “Atbalsts pedagogiem kompetenču apguvē”, kursus organizē un tie notiek Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 12.jūnijā un 21.augustā , lektores “Radošuma pils” trenere, Mg.paed. Ilga Kušnere (12.06.) un “Radošuma pils” lektore, personības izaugsmes trenere Inese Zlaugotne (21.08.). Tēmas: sadarbības veicināšanas metodes un paņēmieni, savas būtības apzināšanās, radošā domāšana, savas pieredzes analizēšanas un atgriezeniskās saites gūšanas metodiskie paņēmieni, digitālo prasmju attīstīšana. Sākums plkst. 10.00, pieteikšanās līdz 6.jūnijam elektroniski: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
6 Kooperatīvā iela, J.Eglīša PVĢ Preiļi, Latvija (karte)
22.08. – 24.08.Latgales un Vidzemes folkloras skolotāju, bērnu jauniešu folkloras kopu vadītāju VASARAS skola 2017
Kontaktpersona - Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.26522141, mara.mellena@visc.gov.lv
Līvānu bērnu un jauniešu centrs, Rīgas iela 4B, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
23.08. 06:30 – 21:30Mācību ekskursija bioloģijas, ģeogrāfijas , vēstures, vizuālās mākslas un mājsaimniecības tehnoloģiju skolotājiem
Preiļi- Stelmuže(vecākais ozols Baltijā)-Rokišķi( muižas pils, baznīca , laukums u.c., pusdienas)- Birži (reģionālais parks ar karsta kriteni - Preiļi. Pusdienās tradicionālie cepelīni u.c ( līdz 3 eiro) un ekskursiju izmaksas ap 4 eiro no katra. Pieteikties mācību ekskursijai līdz 10.08. V.Caunei 29616474 vai e-pastā vijac1@inbox.lv
Lietuvas Ziemeļu daļa (karte)
24.08. 10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (18 stundas) vispārizglītojošo izglītības iestāžu informātikas, datorikas, programmēšanas skolotājiem "Programmēšana Scrach vidē"
Kursus organizē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Lektore Mg, Iveta Gultniece, LU pasniedzēja. Pieteikšanās līdz 23.augustam elektroniski: <http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490> http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
25.08. 10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (18 stundas) vispārizglītojošo izglītības iestāžu informātikas, datorikas, programmēšanas skolotājiem "Programmēšana Scrach vidē”.
Kursus organizē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija. (3. diena tiks precizēta kursu laikā) Lektore Mg, Iveta Gultniece, LU pasniedzēja. Pieteikšanās līdz 23.augustam elektroniski: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490> http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
25.08. 10:00 – 15:00Profesionālās kompetences pilnveides programma (6 st., A) pedagogiem "Socionika: izglītībā un ikdienā"
GRUPA NOKOMPLEKTĒTA. Lektore Velta Līvija Miķelsone. Dalību pieteikt (vārds, uzvārds, skola, tālrunis) līdz 23.augustam elektroniski - aija.caune@preili.lv.
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
28.08. 10:00 – 17:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (8 stundas) mūzikas skolotājiem “Radošie meklējumi mūzikas apguves procesa veiksmīgai īstenošanai”.
Kursus organizē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, lektore Mg.paed. Linda Vītola, mentore, Balvu mūzikas skolas kora klases vadītāja, Tilžas vidusskolas mūzikas skolotāja. Pieteikties elektroniski līdz 23.08. http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
29.08. 09:00 – 12:00Pedagoģiski medicīniskā komisija
Pieteikšanās A. Džeriņai pa tālruni 25928800
Raiņa bulvārī 19, Preiļos (karte)
29.08. 10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (8 stundas) mūzikas skolotājiem “
“Grupu / pāru darba organizēšana, vadīšana un vērtēšana mūzikas stundās”. Kursus organizē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija. Lektore - Dr.paed. Ligita Stramkale, LU docente. Pieteikties elektroniski līdz 23.08. http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
29.08. 10:00 – 15:00Seminārs "Audzināšana kā mācību procesa sastāvdaļa"
Apmācības pedagogiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 480 (15.07.2016.) 11.4.punktu.
Rīga (karte)
31.08. 10:00 – 13:00Seminārs Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu izglītības iestāžu vadītājiem un MA vadītājiem.
Seminārs Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu izglītības iestāžu vadītājiem un MA vadītājiem. Novitātes, aktuālā informācija.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
04.09. – 08.09.Informatīva kampaņa "TE KAUT KAS NOTIEK!"
Atklāto durvju pēcpusdiena. Pulciņu dažādība. Informācija par interešu izglītības programmām. Tikšanās ar pedagogiem. Meistarklases.
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
12.09. 11:00 – 14:00Seminārs mūsdienu deju jomas pedagogiem Valsts izglītības un satura centrā VISC, Strūgu iela 4, Rīga (karte)
14.09. 10:00 – 12:00Vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības seminārs
Preiļu 1. pamatskolas muzejā, plkst. 10.00-12.00 norisināsies Preiļu novada vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības tikšanās, kuras laikā tiks atklāta Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja ceļojošā izstāde “Latgales kongresam – 100”.
Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu 1.pamatskola (karte)
14.09. 10:00 – 13:00Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem. Papildus informācija: Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
VISC, Strūgu iela 4, Rīga (karte)
16.09. – 17.09.Preiļu BMX sacensības
1.Mērķis un uzdevumi. Veicināt sociālo iemaņu un prasmju apgūšanau, izglītojot sabiedrību, veidojot izpratni par cilvēcisko attiecību nozīmīgumu un veselīga dzīvesveida pamatprincipiem katra indivīda un visas sabiedrības labklājības paaugstināšanai. 2.Sacensību vadība. Sacensības organizē un vada Preiļu BJSS sadarbībā ar LRF, Preiļu novada domi, un uzaicinātiem tiesnešiem. 3.Sacensību vieta, laiks un sacensību kārtība. Sacensības notiks 2017.gada 16.septembrī. 13:00, Sacensību vieta: Preiļi Daugavpils iela 53 a. Blakus Preiļu parka dīķiem. Brīvie treniņi no 11:00, reģistrācija līdz plkst 11:00, sacensību sākums 12:00 Otrā sacensību diena 2016. gada 17. septembrī klubu kauss. Brīvie treniņi no 11:00 reģistrācija līdz 11:00. Sacensību sākums 12:007. Dalības maksa. Dalības maksa sacensībās ir EUR 6.00 8. Plašāk informācija. Artis Upenieks (BMX treneris Preiļos): 25900775
18.09. 09:30 – 15:00Radošās darbnīcas pirmsskolas pedagogiem "Bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodes" 30 st.
Kursu turpinājums.
J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (karte)
21.09. 14:00 – 18:00Konkurss "SPICE 2017"
Dalību pieteikt līdz 19.septembra plkst.15.00 elektroniski (vārds, uzvārds, skola, klase) - preilubjc@preili.lv
Preiļu 1.pamatskolas mājturības darbnīcās (karte)
22.09. 10:00 – 16:00Profesionālās kompetences pilnveides A programma (18 stundas) vispārizglītojošo izglītības iestāžu informātikas, datorikas, programmēšanas skolotājiem "Programmēšana Scrach vidē”. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (karte)
25.09. 13:30 – 15:30Seminārs direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem un klašu audzinātāju MK vadītājiem Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
27.09. 10:30 – 14:00Profesionālās kompetences pilnveides seminārs SKATUVES RUNAS pulciņu pedagogiem
Dalību seminārā pieteikt elektroniski uz e-pasta adresi: dace.jurka@visc.gov.lv līdz 22.septembrim, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītības iestādi.
4 Strūgu iela, Rīga, Latvija, VISC (karte)
29.09.Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate "Nāc ārā!"
Pieteikumu iesniegšana 29.septembris. Nolikums - http://visc.gov.lv/intizglitiba/videsizgl.shtml.
Rīga, Latvija (karte)
02.10. 09:00 – 14:00Jauno matemātiķu konkurss (JMK). Līdz 7.klasei.
Jauno matemātiķu konkurss (JMK) notiek piecās kārtās, tas vairāk piemērots risinātājiem bez pieredzes. Pirmās kārtas uzdevumus plānots publicēt 2. oktobrī NMS mājas lapā. Darbus var sūtīt gan pa pastu, gan elektroniski. Kopvērtējuma laureāti maija beigās tiek aicināti uz Apbalvošanas pasākumu Rīgā, LU Lielajā aulā. Vairāk par konkursu: http://nms.lu.lv/jmk/m-g/
Neklātienes konkurss. (karte)
02.10. 09:00 – 16:00Konkurss "Profesora Cipariņa klubs". Līdz 9.klasei.
Profesora Cipariņa klubs (PCK) notiek piecās kārtās, tas vairāk piemērots vecāko klašu skolēniem vai risinātājiem ar pieredzi. Pirmās kārtas uzdevumus plānots publicēt 2. oktobrī NMS mājas lapā. Darbus var sūtīt gan pa pastu, gan elektroniski. Kopvērtējuma laureāti maija beigās tiek aicināti uz Apbalvošanas pasākumu Rīgā, LU Lielajā aulā. Vairāk par konkursu: http://nms.lu.lv/pck/m-g/
Neklātienes konkurss. (karte)
10.10. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības futbolā (1999.-2001.dz.g.)
Sacensību norises vieta - BJSS mākslīgais laukums.
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas 24, Preiļi, Preiļu nov., LV5301 (karte)
10.10. 10:00 – 14:00Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem
Reģistrācija no plkst.9.00. Semināra darba plānojums - visc.gov.lv/intizglitiba/dejas.shtml Papildu informācija: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda Mūrniece (e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv, kontakttālrunis: 67350810).
Rīgas Tehniskā Koledža, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Latvija (karte)
13.10. 10:00 – 16:00Preiļu un Ilūkstes starpnovadu arodorganizāciju pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācības seminārs Daugavpilī Park Hotel Latgola , viesnīca, Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils, LV-5401, Latvija (karte)
13.10. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības volejbolā (1999.-2001.dz.g.)
Atbildīgais - V. Neištadte
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā 6, Preiļi, Preiļu nov., Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas 24, Preiļi, Preiļu nov., LV5301 (karte)
17.10. 09:00 – 16:00Dalība konkursa "SUPERPUIKA 2018" 1.kārtā TJN "ANNAS 2", Annas iela 2, Rīga, Latvija (karte)
18.10. 09:00 – 14:00Starptautisks konkurss - olimpiāde "TIK VAI ...CIK?" 4.klasēm.
Starptautisks konkurss-olimpiāde "Tik vai ... Cik?" (TVC). Skolu pieteikšanās dalībai no 18.09.2017. līdz 30.09.2017. Pieteikuma forma pieejama NMS mājas lapā http://nms.lu.lv/tik-vai-cik/pieteiksanas/ Kopā paredzētas 4 kārtas, pirmā - 18. oktobrī. Pirmās 3 kārtas tiek organizētas skolā, labākie risinātāji sacenšas 4. kārtā “centros”. Kopvērtējuma laureāti saņem diplomus un balvas. Vairāk par konkursu: http://nms.lu.lv/tik-vai-cik/m-g/
Pirmās 3 kārtas tiek organizētas skolās. (karte)
19.10. 10:00 – 12:00Skolēnu pašpārvalžu LĪDERU seminārs
Uz semināru tiek aicināti divi pārstāvji no skolas.
BJC, Kooperatīva iela 5, Preiļi (karte)
20.10. 09:30 – 11:00Latviešu valodas olimpiāde (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)
Pieteikšanās līdz 17.10.2017. uz epasta adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv.
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
21.10. 10:30 – 15:00Folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju un metodiķu INFORMATĪVAIS seminārs
Pieteikumus par dalību seminārā iesniegt līdz 17.oktobrim elektroniski: e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
VISC, Strūgu iela 4, Rīga (karte)
23.10. 09:00 – 10:00Seminārs MA vadītājiem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
23.10. 10:00 – 16:00Pedagogu tālākizglītības kursi “STEAM instruments kompetenču pieejas īstenošanai”
Programmas mērķis ir pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana STEAM (integrēta dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu, mākslas un matemātikas mācīšana) pieejas pielietošanai mācīšanas un mācīšanās procesā. Tas veicina izpratni par STEAM un ikdienas pedagoģiskā procesa kvalitātes uzlabošanas iespējām, kā arī pilnveido pedagogu prasmes sadarbības pieejas un IKT izmantošanā mācību procesā.Kursi dalībniekiem ir bezmaksas, noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.Lūdzu, pieteikties līdz 12. oktobrim plkst. 12.00, norādot vārdu, uzvārdu, skolu un personas kodu uz e-pastu anita@pvg.edu.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā 6, Preiļi, Preiļu nov., LV5301 (karte)
24.10. 10:00 – 12:00MA seminārs mājturības un tehnoloģiju skolotājiem Preiļu 1. pamatskolas mācību darbnīcas, 1.Maija iela 8 Preiļi, Latvija (karte)
25.10. 10:00 – 12:00MA seminārs vizuālās mākslas skolotājiem Preiļu 1. pamatskola, Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
25.10. 10:00 – 13:00MA seminārs sporta skolotājiem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā 6, Preiļi, Preiļu nov., LV5301 (karte)
25.10. 10:00 – 13:00MA seminārs fizikas skolotājiem
Pieredzes apmaiņas seminārs. Atbildīgie - A.Apšiniece, M.Lisova
Vārkavas vidusskola, Skolas 4, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV5335 (karte)
26.10.Jubilejas 20-tā LatSTE’2017 Ogrē 2017. gada 26. oktobrī
Vairāk informācijas: http://www.latste.lv/ Reģistrācija: https://goo.gl/forms/PnZWI7Yb0tfCmTwI3Cienījamie izglītības darbinieki! Mēs, LatSTE dibinātāji un Ogres Valsts ģimnāzija, uzrunājam Jūs laikā, kad Latvijas izglītības saturs tuvojas jaunām pārmaiņām. Pie tā jau mēs esam pieraduši, jo tehnoloģiju straujā izaugsme ir likusi mums mainīt darba metodes, ko izmantojam savās mācību stundās, kā arī paātrinājusi darba ritmu uzņēmējiem. LatSTE ( Latvijas skolu tehnoloģiju ekspozīcija) ir pasākums, kas jau 20 gadu garumā ir palīdzējis ik vienam iepazīt jaunāko IKT jomā. Arī šī gada pasākums nebūs izņēmums, bet, iespējams, papildinājums ar mazliet citādu, ātrāku gaitu, uzsverot cilvēcisko faktoru tehnoloģiju straujajā ritumā. Mēs atvērsim Ogres Valsts ģimnāzijas kabinetu durvis, lai ikviens interesents varētu ieskatīties un padomāt – kur un kā es savā darbā varu izmantot jaunākos sasniegumus tehnoloģiju jomā, lai mani audzēkņi iegūtu pēc iespējas sev noderīgākas prasmes un iemaņas, attīstītu savus talantus. Pasākuma laikā kabinetos saimniekos uzņēmēji, firmu pārstāvji, pedagogi un laipni pastāstīs Jums par sava amata sasniegumiem. Kad būsim labi pastrādājuši, tad tie, kuriem LatSTE nozīmē kaut ko vairāk, nekā tikai „ekspozīcija” dalīsies atmiņās, baudīs koncertu un mielosies ar svētku kūku. Aicinām Jūs reģistrēties LatSTE’2017 pasākumam http://www.latste.lv
26.10. 09:30 – 12:00MA seminārs matemātikas skolotājiem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
26.10. 09:30 – 12:00MA seminārs ķīmijas skolotājiem
Iepazīsim iespējas un pieredzi ķīmijas mācīšanā Preiļu 2.vidusskolā
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
26.10. 20:00 – 22:30Skolotājiem veltītais pasākums
Pasākuma gaita: plkst.20:00 - Rēzeknes Tautas teātra izrāde “Kaprona eglīte. Dīvainis. Mikroskops”. (Komēdija. Laikmeta ainiņas pēc Vasilija Šukšina stāstiem, kurās atklājas mīlestība, strīdi, vientulība, prieks, skumjas un atkal mīlestība savstarpējās attiecībās un ikdienišķās situācijās. Režisore - Māra Zaļaiskalns) plkst. 21:30 - Preiļu novada domes sveiciens pedagogiem.Izglītības iestādes lūdzam pieteikt dalībnieku skaitu Preiļu novada IP līdz 23.10.2017. Pieteikumus sūtīt uz adresi: preiluipmc@pvg.edu.lv
Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
03.11. 10:00 – 15:30Caurviju kompetences mācību procesā
Organizē: Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija. Grupa nokomlektēta.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
05.11. 10:00 – 11:00Radošo darbu konkurss "Latgale Latvijā"
Konkursa dalībnieki: No katras izglītības iestādes 1 skolēns 7.-9.klašu grupā un 1 skolēns 10.-12.klašu grupā. Radošā darba apjoms: 7.-9.kl. (250-300 vārdi, Times New Roman 12 lieluma burtiem, starprindu attālums 1,5) 10.-12.kl.(350-400 vārdi, Times New Roman 12 lieluma burtiem, starprindu attālums 1,5) 1. Konkursa tēmas: "Mana Latvija, dadzītis mazs, Ieķēries pasaules svārkos" /A..Skalbe/ 2. "Dzeguze zvanīja līkajā bērzā, Nē, i-phone..."Vērtēšanas kritēriji: Darbā paustās patriotiskās atziņas. Domu oriģinalitāte. Ievēroti tekstveides principi. Latviešu valodas literāro normu ievērošana.Darbu iesniegšana: jāiesūta līdz 2017.gada 5.novembrim elektroniski uz e-pastu konkurssrv1g@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, e-pastu, telefona numuru, kā arī skolotāja vārdu un uzvārdu, e-pastu, telefona numuruSkolēni tiks apbalvoti ar RSEZ SIA Verems vērtīgām balvām (1.-5.vietas) katrā vecuma grupā, pateicībām, piemiņas diplomiem. Konkursa uzvarētājiem tiks nosūtīts aicinājums piedalīties konkursa noslēguma pasākumā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 2017.gada 16.novembrī.Konkursa darbu vērtētāju komisija: Latgales rakstnieki, žurnālisti, sabiedriskie darbinieki u.c.Kontaktpersona; Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja Sarmīte Arbidāne, tel.26596954
Neklātienes radošo darbu konkurss (karte)
09.11. 10:00 – 14:00Starpnovadu skolu sacensības dambretē Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316, Latvija (karte)
15.11. 10:30 – 15:30Profesionālās kompetences pilnveides seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem
Gatavojoties vides objektu un mākslas darbu izstādei – konkursam “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, Valsts izglītības satura centrs rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru „Sintētisko materiālu izmatošanas iespējas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās interešu izglītībā”. Semināra tēmas: Metodiskie ieteikumi vides objektu un ārējā vidē eksponējamu mākslas darbu veidošanā. Sintētiskie materiāli, to izmatošanas iespējas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās: PVH un poliprofilēna materiāli, to pielietošanas iespējas; līmplēves, to veidi (gaismas filtri, atstarojošas, akumulējošas, matējumu imitējošas, hologrāfiskās u.c. plēves), pielietošanas iespējas un darbs ar tām. Semināru vadīs māksliniece-dizainere Aiva Bumbure. Dalības maksa EUR 9,24 (apmaksa ar pārskaitījumu). Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi. Semināram pieteikties līdz 2017.gada 8.novembrim. Vietu skaits ierobežots! Pieteikuma anketa - http://www.visc.gov.lv/intizglitiba/pedprofpilnveide/info.shtml#okt25
VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā (karte)
22.11. 09:30 – 12:00Vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasei
Pieteikties līdz 15.11.2017. Pieteikumus sūtīt uz epasta adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv.
Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
22.11. 10:00 – 14:30Starpnovadu skolu sacensības volejbolā (2002.-2003.dz.g.) Preiļu novada Galēnu pamatskola (karte)
22.11. 13:00 – 17:00MA seminārs vācu valodas skolotājiem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā 6, Preiļi, Preiļu nov., LV5301 (karte)
23.11.Konkursa "SUPERPUIKA 2018" 2.kārta
Piedalās Preiļu 1.pamatskolas skolēni
TJN ANNAS 2, Annas iela, Rīga, Latvija (karte)
23.11. 10:00 – 12:00Seminārs izglītības iestāžu administrācijai
Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu izglītības iestāžu vadītāju seminārs
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
24.11. 10:00 – 15:00Jāņa Pauniņa XVIII piemiņas turnīra 64 lauciņu dambretē
Pieteikuma anketu iesniegt elektroniski preilubjc@preili.lv līdz 21.novembra plkst.18.00. Nolikums, anketa - http://www.pbjc.edu.lv
BJC, Kooperatīva ielā 6, Preiļi (karte)
27.11. 13:30 – 15:30SEMINĀRS direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem un klašu audzinātāju MK vadītājiem BJC, Kooperatīva iela 6, Preiļi (karte)
29.11. 10:00 – 15:00Preiļu BJSS vieglatlētikas sacensības “Mazā balva” 1.kārta Preilu bernu un jauniesu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
30.11. 10:00 – 12:30Bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasei
Pieteikšanās tiešsaistē. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2017.gada 16.novembrim. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2017.gada 24.novembrim. Ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms olimpiādes, izglītojamam ir jāizpilda viņam izsniegtās instrukcijas no novada atbildīgās personas un jāpārliecinās, ka viņš ir olimpiādes dalībnieku sarakstā.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija, Preiļu 1.psk., Preiļi, Latvija (karte)
01.12. 09:30 – 12:00Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasei
Pieteikties līdz 24.11.2017. Pieteikumus sūtīt uz epasta adresi: preiluiplietv@pvg.edu.lv
Preiļu 2. vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.12. 10:00 – 16:00Starpnovadu skolu sacensības telpu futbolā (2008.-2009.dz.g.) Preiļu bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela, Preiļi, Latvija (karte)
06.12. 18:00 – 19:00KERAMIKAS nodarbības pieaugušajiem "MĀLA PIKA"
1.nodarbība. Grupa nokomplektēta. Par iespēju pievienoties grupai interesēties - 29429630 (Raivo), 28641149 (Anita). Katra nodarbība - 5 euro.
Preiļu novada BJC (karte)
07.12. 10:00 – 16:00Pedagogu tālākizglītības kursi "Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā"
Aprogrammas 12 st. tālākizglītības kursi. Pieteikšanās: Anita Lazdāne, t:26099199 Grupa nokomplektēta.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
07.12. 10:00 – 15:00Starpnovadu skolu sacensības volejbolā (2004.-2005.dz.g.) Galēnu pamatskola (karte)
08.12. 10:00 – 16:00Pedagogu tālākizglītības kursi "Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā"
Grupa nokomplektēta.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
13.12. 10:00 – 16:00Starpnovadu skolu sacensības telpu futbolā (2006.-2007.dz.g.) Preiļu bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela, Preiļi, Latvija (karte)
13.12. 16:00 – 17:30MA seminārs sporta skolotājiem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela, Preiļi, Latvija (karte)
13.12. 18:00 – 19:00Keramikas nodarbības pieaugušajiem "MĀLA PIKA"
2.nodarbība. Grupa nokomplektēta. Par iespēju pievienoties grupai interesēties - 29429630 (Raivo), 28641149 (Anita). Katra nodarbība - 5 euro.  
Preiļu novada BJC (karte)

 

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2018.